logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
Informace Jablonec nad Nisou
09. 10. 2018

Částečná uzavírka okružní křižovatky U Zeleného stromu

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST OD 13.10. OD 7:30 DO 15.10 DO 18:00 ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY U ZELENÉHO STROMU LINKY MHD Č. 104 A 114 JEN VE SMĚRU Z AN DO RÝNOVIC BUDOU PO DOBU UZAVÍRKY VEDENÉ PO OBJÍZDNÉ TRASE UL. KAMENNÁ...
Více
Informace Liberec
05. 09. 2018

Dočasné přemístění zastávky U Pramenů

Vážení cestující, z důvodu stavební činnosti v blízkosti nástupní zastávky U Pramenů v obratišti, bude od 6. září 2018 07:00 hod. do o d v o l á n í  zastávka přemístěna do výstupní zastávky. DPMLJ,a.s.
Více
DPMLJ Liberec - Jablonec
20. 08. 2018

Změny v jízdném od 1.9.2018

Vážení cestující, od 1.9.2018 dochází ke snížení cen pro děti 6-18 let, studenty 18-26 let a osoby nad 65+ nově jen 25% z plné ceny. Dále snížení cen u předplatného na 366 dnů na 3 650,- Kč. Děti do 15 let svůj...
Více
Informace Liberec - Jablonec
15. 08. 2018

Linka č. 31

Vážení cestující, od 1. srpna 2018 jezdí linka č. 31 do Průmyslové zóny Jih přes zastávky Košická a Melantrichova. V opačném směru po stávající objízdné trase. Ruší se objízdná trasa přes zastávku Babylon ve směru Průmyslová zóna Jih  DPMLJ,a.s.
Více
Informace Liberec
15. 08. 2018

Uzavírka ulice Dr.Milady Horáková-změna trasy linek MHD...

Informace o objízdných trasách linek MHD č. 13, 20, 24, 26, 31, 33, 37, 57, 60 a 90 v souvislosti s uzavírkou ulice Dr.Milady Horákové od křižovatky s ulící Čechova po OD Kaufland-oprava povrchu vozovky - v době od 14....
Více
DPMLJ Liberec - Jablonec
09. 03. 2018

18/03 Tisková zpráva - OpenData

DPMLJ dnes zveřejnil na svém webu „OPEN Data“ jízdních řádů městské dopravy a stal se tak prvním dopravním podnikem v ČR, který se „otevřenými daty“ otevírá veřejnosti. Liberec dne 9. 3. 2018 Pojem “otevřená data” pro zákazníky MHD v praxi znamená, že data...
Více
Informace Liberec
05. 09. 2018

Dočasné přemístění zastávky U Pramenů

Vážení cestující, z důvodu stavební činnosti v blízkosti nástupní zastávky U Pramenů v obratišti, bude od 6. září 2018 07:00 hod. do o d v o l á n í  zastávka...
Více
Informace Liberec - Jablonec
15. 08. 2018

Linka č. 31

Vážení cestující, od 1. srpna 2018 jezdí linka č. 31 do Průmyslové zóny Jih přes zastávky Košická a Melantrichova. V opačném směru po stávající objízdné trase. Ruší se objízdná trasa přes...
Více
Informace Liberec
15. 08. 2018

Uzavírka ulice Dr.Milady Horáková-změna trasy linek MHD...

Informace o objízdných trasách linek MHD č. 13, 20, 24, 26, 31, 33, 37, 57, 60 a 90 v souvislosti s uzavírkou ulice Dr.Milady Horákové od křižovatky s ulící Čechova...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
90
91
92
97
98
99
500
600

Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou

kliknutím na číslo otevřete aktuální sdružený jízdní řád v PDF, pro všechny jízdní řády klikněte zde


101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
126
131
132
133
N1
next
prev
Vyhledávání v jízdních řádech
Vyhledávání
v jízdních řádech
ico-rezervace
Rezervace
sociálního vozidla

Přihlásit

dotace dotace certifikaty

MHD Jablonec nad Nisou

NAŘÍZENÍ
statutárního města Jablonce nad Nisou č. 1/2018

kterým se stanovuje

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou se usnesla dne 23. července 2018 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek I
Úvodní ustanovení

Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné v celé síti městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou.

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.

Článek II
Papírové jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    4,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    24,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    6,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    38,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné      9,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den označení v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    42,- Kč
zlevněná    10,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

e) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec
(platí od označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    100,- Kč
zlevněná    25,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)


Článek III
Doplňkový prodej u řidiče MHD

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v doplňkovém prodeji u řidiče jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    5,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    28,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    7,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    42,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    10,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou na linkách MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    46,- Kč
zlevněná    11,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek IV
Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě (BČK)

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    16,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    4,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    5,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    40,- Kč
zlevněná    10,- Kč

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek V

Časové jízdenky přenosné

a) Cena pro přenosnou papírovou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

 

cena

základní měsíční papírová    800,- Kč
rodinná: 1 dospělý + 2 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    52,- Kč
rodinná: 2 dospělí + 3 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    66,- Kč

b) Cena pro přenosnou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní třicetidenní nahraná na nepersonifikovanou BČK    800,- Kč


Článek VI
Časové jízdenky nepřenosné nahrané na osobní BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD Jablonec nad Nisou:

1) Základní časové jízdné

  cena
a) 7 denní jízdenka    150,- Kč
b) 30 denní jízdenka     470,- Kč
c) 90 denní jízdenka    1.250,- Kč
d) 365 denní jízdenka    3.650,- Kč

2) Zlevněné časové jízdné

(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

  cena
a) 7 denní jízdenka    37,- Kč
b) 30 denní jízdenka    117,- Kč
c) 90 denní jízdenka    312,- Kč
d) 366 denní jízdenka    912,- Kč

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné

(platí pro důchodce do věku 65 let – poživatele starobních důchodů a poživatele důchodů pro invaliditu III. stupně a jim na roveň postavených důchodů)

  cena
a) 7 denní jízdenka    80,- Kč
b) 30 denní jízdenka 265,- Kč
c) 90 denní jízdenka   680,- Kč
d) 366 denní jízdenka 1.900,- Kč

4) Ostatní časové jízdné

  cena
a) 366 denní jízdenka pro DRŽITELE ZLATÉ JÁNSKÉHO PLAKETY   120,- Kč

Článek VII

Přeprava na linkách MHD Liberec mimo tarifní zónu Liberec

Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifních zónách Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro příslušné zóny (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) nahrané na BČK.

Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou vyhlášené papírové jízdenky, které platí pouze v té zóně, ve které byly označeny:

  cena platnost
a) Jízdenka základní    20,- Kč 40 min
b) Jízdenka zlevněná    5,- Kč 40 min

 Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) jsou vyhlášené SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Základní nepřestupní SMS jízdenka

  cena platnost
ZÁKLADNÍ nepřestupní    31,- Kč 40 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.


Článek VIII
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují
a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
d) zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard,
e) občané starší 70let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako 366 denní nepřenosnou jízdenkou,
f) občané, kterým bylo uděleno čestné občanství Jablonce nad Nisou.

 

Článek IX
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

(2) Zrušuje se nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2015, ve znění pozdějších předpisů.

 Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Jablonec na Nisou (pro RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje

TARIF IDOL platný od 1.9.2018

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

 

Prodejní místa předplatních kupónů MHD Jablonec nad Nisou

- Předprodej autobusové dopravy na autobusovém nádraží Luční 3, Jablonec nad Nisou
- Husova 499, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou
- Mechová 3648/8, 466 04 Jablonec n. N. – Mšeno, trafika u zastávky MHD Mšeno škola, provozovatel Račáková Jarmila
- Vnitřní informační středisko magistrátu města v budově radnice, Mírové náměstí 19.  

PROVOZNÍ DOBA
na autobusovém nádraží, Luční ul., tel.: 481 368 701

PO: 5:30 - 18:00

ÚT-ČT: 5:30 - 17:30

PÁ: 5:30 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: 13:00 - 17:00

Prodejní místa jízdenek MHD Jablonec nad Nisou
Smluvní prodejci

Předprodej autobusové dopravy na autobusovém nádraží
Luční 3, Jablonec nad Nisou.

Obecní úřady

Bedřichov

 

Janov nad Nisou

 

Lučany nad Nisou

 

Nová Ves nad Nisou

 

Pulečný

 

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Pekařství Kremer

stánek Horní náměstí

PEAL

 

Bulíř Josef

trafika Kamenná ul.

 

trafika Šumava

 

trafika AN

 

trafika Kaplička

 

trafika Máchova ul.

Dvořák Zdeněk

nápojka Rychnov u Jablonce nad Nisou

GECO

Tabák Kaufland, Turnovská

Hlůže Pavel

minimarket Linda Lučany

Hynek Petr

potraviny Kokonín

Jednota

Jitřní ul.

ISIL

tabák u Kabličky

Strnádková Alena

prodejna pečiva Rýnovice

Kuncl Zdeněk

potraviny Rychnov u Jablonce nad Nisou

Medcom

trafika Poštovní

 

trafika Mírové nám.

 

trafika Dolní nám.

Krouský

trafika Soukenné nám.

Kubištová Eva

zelenina Kokonín

Lubas Petr

Nápojka sídliště Janovská

Unikom

potraviny Hřbitovní

Račáková Jarmila

trafika Mšeno škola

Pekařství Šumava

Bistro u nemocnice

PaP DRINKS

Poštovní ul.

Ritter

večerka Vysoká

Stuchlík Jaroslav

nápoje Palackého

Kneřová Marie

trafika Lučany

Traficon

trafika Jitřní

 

trafika Albert Na Vršku

 

trafika Poštovní (u tramvaje)

 

trafika vlakové nádraží Jablonec

 

trafika Vrkoslavice

 

trafika Podhorská

Sy Tran Dung

ul. Palackého, u Kapličky

Ahn Tuan Tran

potraviny Lučany

Quy Duc Duong

potraviny Luční

Minh Duc Vu

ul. 5 května

Nam Ha Hai

potraviny Janov

Tesková Vladimíra

trafika Palackého Mšeno

Geco Tabák

Kaufland Jablonec

Hubnerová Eva

trafika u muzea Dolní nám.

Vlasta Rulcová

trafika Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dešková Andrea

Malá Jizerka Mšeno Palackého

Horák elektro

trafika Budovatelů


Dispečink MHD Jablonec nad Nisou + informace o jízdních řádech

tel:  481 368 503

IDOL mapové schéma.

Mapa IDOL 20150830

Plán sítě MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou od 1.9.2018.

2015 09 01 plan liberec jablonec 1

 

Schema noční linky MHD v Jablonci nad Nisou.

Rozmístění zastávek na Autobusovém nádraží:

Stanoviště 1 – směr Žižkův vrch
Linka č. 108 směr Žižkův vrch
Linka č. 112 směr Žižkův vrch
Linka č. 119 směr Žižkův vrch

Stanoviště 2 – směr Kokonín

Linka č. 110 směr Vrkoslavice - Kokonín
Linka č. 113 směr Vrkoslavice – Kokonín
Linka č. N1 směr Vrkoslavice - Kokonín

Stanoviště 3 – směr Rychnov

Linka č. 101 směr Vrkoslavice – Kokonín - Rychnov
Linka č. 115 směr Rychnov
Linka č. 118 směr U Balvanu,gymnázium
Linka č. 121 směr Pražská

Stanoviště 4 – směr Lukášov a Horní Proseč

Linka č. 104 směr P. Bezruče – Rýnovice - Lukášov
Linka č. 114 směr P. Bezruče – Horní Proseč

Stanoviště 5 – směr Sídliště Šumava, Paseky, Lučany a Maxov

Linka č. 104 směr Šumava – Paseky – Lučany n.N. – Maxov
Linka č. 114 směr Šumava / Nádraží Paseky
Linka č. 118 směr Plavecký bazén – Mšeno,Arbesova
Linka č. 131 směr Paseky - Mšeno

Stanoviště 6 – směr Sídliště Šumava, Paseky a Na Hutích

Linka č. 102 směr Paseky
Linka č. 103 směr Na Hutích
Linka č. 108 směr Paseky
Linka č. 116 směr Paseky
Linka č. 120 směr Podhorská, Vikýř - Jarní - Aut. nádraží 

Stanoviště 10 – směr Mšeno, Rýnovice, Janov a Bedřichov
Linka č. 101 směr Mšeno – Janov n.N. - Bedřichov
Linka č. 106 směr Divadlo - Želivského
Linka č. 107 směr Mšeno - Želivského
Linka č. 110 směr Mšeno - Rýnovice
Linka č. 112 směr Mšeno - Rýnovice
Linka č. 115 směr Jablonex / Paseky
Linka č. 116 směr Nemocniční – Na Roli
Linka č. 121 směr Bedřichov - Hrabětice
Linka č. 132 směr P. Bezruče - Rýnovice
Linka č. N1 směr Rýnovice – Mšeno - Paseky