logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
Informace Liberec
02. 11. 2017

15. Mikulášská jízda - 2. prosince 2017

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., si Vás dovoluje pozvat na 15. ročník Mikulášské jízdy, která pojede v sobotu 2. prosince 2017 od 9:00 do 18:00 (viz. přiložený jízdní řád). Jízdné ZDARMA, podmínkou pro přepravu je však...
Více
Informace Liberec
21. 09. 2017

Změna trasy linek MHD č. 31, 34 a 500.

Vážení cestující, z důvodu uzavírky sjezdu ze silnice I/35 do ulice Košická, budou od 2. října do 30. listopadu 2017 linky MHD č. 31, 34 a 500 vedeny ve směru do centra ulicí Doubská (kolem bývalého Baumaxu). V opačném směru pojedou...
Více
Informace Liberec
18. 09. 2017

Linka č. 12, 25 a 99-objízdná trasa ulicí Sametová

Vážení cestující, Z důvodu rekonstrukce ulice Broumovská v úseku od křižovatky s ulicí Krejčího po křižovatku s ulicí Sametová (generální oprava povrchu vozovky)bude v době od 25. září 2017 do odvolání (cca 10 týdnů) probíhat dopravní opatření na linkách MHD č. 12,...
Více
Informace Jablonec nad Nisou
08. 08. 2017

Uzavírka ulice Vrkoslavická v Malých Vrkoslavicích

Vážení cestující, z důvodu opravy vozovky, bude od 14. srpna 2017 do odvolání probíhat úplná uzavírka ulice Vrkoslavická v Malých Vrkoslavicích. Linka MHD č. 110 ( po dobu letních prázdnin), 113 ( s provozem od 4. září 2017) a N1 budou...
Více
Informace Liberec
31. 05. 2017

Změna trasy linky MHD č. 31 - směr Prům. zóna JIH

Vážení cestující, z důvodu pokračujících prací na silnici 1/35 a tím spojenou uzavírkou ulice Čechova, je linka č. 31 vedena objízdnou trasou z terminálu MHD ulicí Košická. Zastávky „Košická" a „Melantrichova" na ulici Dr. Milady Horákové nebudou touto linkou obsluhovány. Náhradní...
Více
Informace Liberec
31. 05. 2017

Změna trasy linky MHD č. 31 - směr Prům. zóna JIH

Vážení cestující, z důvodu pokračujících prací na silnici 1/35 a tím spojenou uzavírkou ulice Čechova, je linka č. 31 vedena objízdnou trasou z terminálu MHD ulicí Košická. Zastávky „Košická" a „Melantrichova"...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
90
91
92
97
98
99
500
600

Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou

kliknutím na číslo otevřete aktuální sdružený jízdní řád v PDF, pro všechny jízdní řády klikněte zde


101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
126
131
132
133
N1
next
prev
Vyhledávání v jízdních řádech
Vyhledávání
v jízdních řádech
ico-rezervace
Rezervace
sociálního vozidla

Přihlásit

dotace dotace certifikaty

MHD Jablonec nad Nisou

Na tramvajové lince č.11 platí tarif MHD Jablonec nad Nisou pouze v tarifní zóně Jablonec nad Nisou (v úseku Jablonec nad Nisou - Kyselka) a tarif MHD Liberec pouze v tarifní zóně Liberec
(v úseku Liberec - Proseč vyhybna).

Ceny jízdného pro cestování mimo oblasti MHD
(na celé RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje
NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 7. 5. 2013 s platností od 1. 7. 2013 a
tarif IDOL v aktuální platnosti od 11.12.2016.

Ceny jízdného pro RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec (tramvajová linka č.11)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotlivé relační elektronické s časovou platností 60 minut / papírové jízdné nepřestupné
Kategorie jízdného Cena elektronické jízdenky Cena papírové jízdenky
Základní 15+ (starší 15-ti let) 24,- Kč 26,- Kč
Dítě 12,- Kč 13,- Kč
Žák 9,- Kč 9,- Kč*
Student 15 – 26 18,- Kč 19,- Kč*

*) papírové zlevněné jízdenky pro jednotlivou jízdu v kategoriích žák a student dle Tarifu IDOL jsou v prodeji pouze u dopravců mimo MHD 

 Od 1. 3. 2014 - SMS jízdenka pro jednotlivé jízdné s časovou platností 60 minut – nepřestupná 

Kategorie jízdného Cena SMS jízdenky
Základní 31,- Kč

 

Sedmidenní relační jízdné
Kategorie jízdného Cena elektronické jízdenky
Základní 15+
(starší 15-ti let)
192,- Kč
Žák – 15
(do 15-ti let)
96,- Kč
Student
15 – 26 let
115,- Kč
Osoba 65+ 115,- Kč
Důchodce 115,- Kč
Invalidní důchodce 115,- Kč

 

Třicetidenní relační jízdné
Kategorie jízdného Cena elektronické jízdenky
Základní 15+ (starší 15-ti let) 720,- Kč
Žák -15
(do 15-ti let)
360,- Kč
Student
15 – 26 let
430,- Kč
Osoba 65+ 430,- Kč
Důchodce 430,- Kč
Invalidní důchodce 430,- Kč

 

Devadesátidenní relační jízdné
Kategorie jízdného Cena elektronické jízdenky
Základní 15+ (starší 15-ti let) 1 944,- Kč
Student
15 – 26 let
1 160,- Kč
Osoba 65+ 1 160,- Kč

 

Roční relační jízdné
Kategorie jízdného Cena elektronické jízdenky
Základní 15+
(starší 15-ti let)
7 000,- Kč
Osoba 65+ 4 600,- Kč

 

 

Nařízení vydané statutárním městem Jablonec nad Nisou o Tarifu MHD Jablonec nad Nisou od 30.8.2015.

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje


Rada města Jablonec nad Nisou se usnesla dne 20. července 2015 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek I


Úvodní ustanovení

Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné v celé síti městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou.

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Článek II

Papírové jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

A) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    9,- Kč

B) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    24,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    12,- Kč

C) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    38,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    19,- Kč

D) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou

(platí v den označení v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    42,- Kč
zlevněná    21,- Kč

E) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

(platí od označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    100,- Kč
zlevněná    50,- Kč


Článek III

Doplňkový prodej u řidiče MHD

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v doplňkovém prodeji u řidiče jsou stanoveny takto:

A) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    11,- Kč

B) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    28,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    14,- Kč

C) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    42,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    21,- Kč

D) Cena pro jednodenní jízdenku platnou na linkách MHD Jablonec nad Nisou

(platí v den zakoupení)

  cena
základní    46,- Kč
zlevněná    23,- Kč

Článek IV


Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě (BČK)

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    16,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    8,- Kč

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    11,- Kč

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD

(platí v den zakoupení)

  cena
základní    40,- Kč
zlevněná    20,- Kč

Za zlevněné jízdné dle čl. II až IV se přepravují děti a mladiství od 6 do 15 let.

Článek V

Časové jízdenky přenosné

a) Cena pro přenosnou papírovou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

 

cena

základní měsíční papírová    800,- Kč
rodinná: 1 dospělý + 2 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    52,- Kč
rodinná: 2 dospělí + 3 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    66,- Kč

b) Cena pro přenosnou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní třicetidenní nahraná na nepersonifikovanou BČK    800,- Kč

Článek VI

Časové jízdenky nepřenosné nahrané na osobní BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD Jablonec nad Nisou:

1) Základní časové jízdné

  cena
a) sedmidenní jízdenka    150,- Kč
b) třicetidenní jízdenka     470,- Kč
c) devadesátidenní jízdenka    1.250,- Kč
d) půlroční jízdenka    2.450,- Kč
e) roční jízdenka    4.660,- Kč

2) Zlevněné časové jízdné

  cena
a) sedmidenní zlevněná jízdenka    75,- Kč
b) třicetidenní zlevněná jízdenka    235,- Kč
c) roční zlevněná jízdenka (platná po dobu školního roku)    2.115,- Kč

Za zlevněné časové jízdné se přepravují děti a mladiství od 6 do 15 let, žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 10 zvláštního předpisu (zákon č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nejvýše však do 26 let  věku.

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné

  cena
a) sedmidenní pro důchodce a osobu 65+    80,- Kč
b) třicetidenní pro důchodce a osobu 65+    265,- Kč
c) devadesátidenní pro důchodce a osobu 65+    680,- Kč
d) půlroční pro důchodce a osobu 65+    1.250,- Kč
e) roční DRŽITEL ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY     120,- Kč

Za zvláštní zlevněné časové jízdné pro důchodce se přepravují poživatelé starobních důchodů a poživatelé invalidních důchodů a jim na roveň postavených důchodů (s výjimkou částečného invalidního důchodu).

Článek VII

Přeprava tramvajovou linkou č. 11

Pro cesty tramvajovou linkou č. 11 v tarifní zóně Jablonec nad Nisou jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro zónu Jablonec nad Nisou nahrané na BČK.

Pro tramvajovou linku č. 11 v tarifní zóně Jablonec nad Nisou jsou vyhlášené papírové jízdenky:

  cena platnost
a) Jízdenka základní    20,- Kč 40 min
b) Jízdenka zlevněná    10,- Kč 40 min

Pro tramvajovou linku č. 11 v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Liberec jsou vyhlášené SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu:

jízdenka pro linku č. 11 „LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU“

  cena platnost
ZÁKLADNÍ nepřestupní    31,- Kč 40 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na lince městské hromadné dopravy LIBEREC č. 11 (Liberec – Jablonec nad Nisou) provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.


Článek VIII

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují

a) děti do 6 let,

b) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,

c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,

d) zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard,

e) občané starší 70let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako roční nepřenosnou jízdenkou.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti 4. srpna 2015.

(2) Zrušuje se nařízení č. 1/2012 vydané na zasedání rady města dne 13. prosince 2012 ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Jablonec na Nisou (pro RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje

N A Ř Í Z E N Í Libereckého kraje ze dne 7. 5. 2013 s platností od 1. 7. 2013 a
tarif IDOL v aktuální platnosti od 11.12.2016,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

Výňatek z tarifu MHD Jablonec nad Nisou platný od 30.8.2015:

2015 08 30 vynatek z tarifu MHD Jablonec

IDOL mapové schéma.

Mapa IDOL 20150830

Plán sítě MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou od 1.3.2017.

2015 09 01 plan liberec jablonec 1

Plán sítě MHD v Jablonci nad Nisou v centrální oblasti města od 30.8.2015.

2015 09 01 plan liberec jablonec 1

Plán sítě MHD v Jablonci nad Nisou v centrální oblasti města od 8.5.2015.

2015 05 08 plan liberec jablonec 1

Schema noční linky MHD v Jablonci nad Nisou.

Rozmístění zastávek na Autobusovém nádraží:

Stanoviště 1 – směr Žižkův vrch
Linka č. 108 směr Žižkův vrch
Linka č. 112 směr Žižkův vrch
Linka č. 119 směr Žižkův vrch

Stanoviště 2 – směr Kokonín

Linka č. 110 směr Vrkoslavice - Kokonín
Linka č. 113 směr Vrkoslavice – Kokonín
Linka č. N1 směr Vrkoslavice - Kokonín

Stanoviště 3 – směr Rychnov

Linka č. 101 směr Vrkoslavice – Kokonín - Rychnov
Linka č. 115 směr Rychnov
Linka č. 118 směr U Balvanu,gymnázium
Linka č. 121 směr Pražská

Stanoviště 4 – směr Lukášov a Horní Proseč

Linka č. 104 směr P. Bezruče – Rýnovice - Lukášov
Linka č. 114 směr P. Bezruče – Horní Proseč

Stanoviště 5 – směr Sídliště Šumava, Paseky, Lučany a Maxov

Linka č. 104 směr Šumava – Paseky – Lučany n.N. – Maxov
Linka č. 114 směr Šumava / Nádraží Paseky
Linka č. 118 směr Plavecký bazén – Mšeno,Arbesova
Linka č. 131 směr Paseky - Mšeno

Stanoviště 6 – směr Sídliště Šumava, Paseky a Na Hutích

Linka č. 102 směr Paseky
Linka č. 103 směr Na Hutích
Linka č. 108 směr Paseky
Linka č. 116 směr Paseky
Linka č. 120 směr Podhorská, Vikýř - Jarní - Aut. nádraží 

Stanoviště 10 – směr Mšeno, Rýnovice, Janov a Bedřichov
Linka č. 101 směr Mšeno – Janov n.N. - Bedřichov
Linka č. 106 směr Divadlo - Želivského
Linka č. 107 směr Mšeno - Želivského
Linka č. 110 směr Mšeno - Rýnovice
Linka č. 112 směr Mšeno - Rýnovice
Linka č. 115 směr Jablonex / Paseky
Linka č. 116 směr Nemocniční – Na Roli
Linka č. 121 směr Bedřichov - Hrabětice
Linka č. 132 směr P. Bezruče - Rýnovice
Linka č. N1 směr Rýnovice – Mšeno - Paseky

Prodejní místa předplatních kupónů MHD Jablonec nad Nisou

- Předprodej autobusové dopravy na autobusovém nádraží Luční 3, Jablonec nad Nisou
- Husova 499, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou
- Mechová 3648/8, 466 04 Jablonec n. N. – Mšeno, trafika u zastávky MHD Mšeno škola, provozovatel Račáková Jarmila
- Vnitřní informační středisko magistrátu města v budově radnice, Mírové náměstí 19.  

PROVOZNÍ DOBA
na autobusovém nádraží, Luční ul., tel.: 481 368 701

PO: 5:30 - 18:00

ÚT-ČT: 5:30 - 17:30

PÁ: 5:30 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: 13:00 - 17:00

Prodejní místa jízdenek MHD Jablonec nad Nisou
Smluvní prodejci

Předprodej autobusové dopravy na autobusovém nádraží
Luční 3, Jablonec nad Nisou.

Obecní úřady

Bedřichov

 

Janov nad Nisou

 

Lučany nad Nisou

 

Nová Ves nad Nisou

 

Pulečný

 

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Pekařství Kremer

stánek Horní náměstí

PEAL

 

Bulíř Josef

trafika Kamenná ul.

 

trafika Šumava

 

trafika AN

 

trafika Kaplička

 

trafika Máchova ul.

Dvořák Zdeněk

nápojka Rychnov u Jablonce nad Nisou

GECO

Tabák Kaufland, Turnovská

Hlůže Pavel

minimarket Linda Lučany

Hynek Petr

potraviny Kokonín

Jednota

Jitřní ul.

ISIL

tabák u Kabličky

Strnádková Alena

prodejna pečiva Rýnovice

Kuncl Zdeněk

potraviny Rychnov u Jablonce nad Nisou

Medcom

trafika Poštovní

 

trafika Mírové nám.

 

trafika Dolní nám.

Krouský

trafika Soukenné nám.

Kubištová Eva

zelenina Kokonín

Lubas Petr

Nápojka sídliště Janovská

Unikom

potraviny Hřbitovní

Račáková Jarmila

trafika Mšeno škola

Pekařství Šumava

Bistro u nemocnice

PaP DRINKS

Poštovní ul.

Ritter

večerka Vysoká

Stuchlík Jaroslav

nápoje Palackého

Kneřová Marie

trafika Lučany

Traficon

trafika Jitřní

 

trafika Albert Na Vršku

 

trafika Poštovní (u tramvaje)

 

trafika vlakové nádraží Jablonec

 

trafika Vrkoslavice

 

trafika Podhorská

Sy Tran Dung

ul. Palackého, u Kapličky

Ahn Tuan Tran

potraviny Lučany

Quy Duc Duong

potraviny Luční

Minh Duc Vu

ul. 5 května

Nam Ha Hai

potraviny Janov

Tesková Vladimíra

trafika Palackého Mšeno

Geco Tabák

Kaufland Jablonec

Hubnerová Eva

trafika u muzea Dolní nám.

Vlasta Rulcová

trafika Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dešková Andrea

Malá Jizerka Mšeno Palackého

Horák elektro

trafika Budovatelů


Dispečink MHD Jablonec nad Nisou + informace o jízdních řádech

tel:  481 368 503