logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
24. 03. 2020

Omezení provozu z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem...

Omezení provozu z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19 od 26. března 2020 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v rámci opatření vyhlášených vládou ČR a Hejtmanem Libereckého kraje v souvislosti s výskytem viru COVID-19 a následným významným úbytkem cestujících...
Více
20. 03. 2020

Omezení provozu linky č. 32 a 600

Vážení cestující, od 20. března 2020 do odvolání dochází k úpravě provozu linky č. 32 a 600 následovně : - linka č. 32 - z centra do zastávky Globus dle jízdního řádu, v opačném směru je zrušena - linka č. 600 - poslední...
Více
19. 03. 2020

Omezení provozu linky č. 500

Vážení cestující, na základě žádosti objednavatele je od 19. března 2020 do odvolání dočasně omezen provoz linky č. 500 - poslední spoj k OC Nisa z Fügnerovy ulice odjíždí ve 20:40 hod. od OC Nisa do Fügnerovy ulice ve 21:06 hod. DPMLJ,a.s.
Více
17. 03. 2020

Nařízení Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na...

Liberec 17.03.2020 18:00 Dnes hejtman rozhodl o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu Je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné...
Více
17. 03. 2020

Uzavírka ulice Klášterní-změna trasy linek MHD č. 15, 19, 29, 57, 58 a 91.

Vážení cestující, Z důvodu uzavírky ulice Klášterní, bude probíhat dopravní opatření na lince č. 15, 19, 29, 57, 58 a 91. Termín konání : od 23. března 2020 04:00 do 3. října 2020 04:00 hod.                         Linky č. 15, 19, 29, 57, 58 a 91...
Více
16. 03. 2020

Mimořádná opatření v MHD

Vážení cestující, ve spojitosti se zákazem volného pohybu osob a dalšími mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření: Od čtvrtka 26. března V celé MHD Liberec dochází k ukončení provozu v cca 23 hodin. Hromadný rozjezd linek MHD z terminálu Fügnerova s garantovaným...
Více
13. 03. 2020

Informace z radnice města Liberec

Dne 13.3.2020 dopoledne na liberecké radnici jednal na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu Krizový štáb ORP Liberec. Po seznámení s aktuální situací ohledně šíření onemocnění koronavirem a zavedenými preventivními opatřeními, se členové štábu zabývali také novými opatřeními karanténou pro osoby...
Více
11. 03. 2020

Dopravní opatření na lince č. 36

Vážení cestující, z důvodu částečné uzavírky ulice Truhlářská (z centra) bude od pondělí 16. března 2020 04:00 hod. do odvolání (cca půl roku) linka č. 36 vedena odklonem ze zastávky Malé náměstí ulicí Londýnská a Žitavská do zastávky Nádraží a dále...
Více
06. 03. 2020

Výluka na lince č. 11

Výluka na tramvajové trati linky č. 11 v úseku:     Vratislavice n. N. výhybna-Jablonec n. N. Tyršovy sady Od soboty 14. března 2020 04:00 hod. do odvolání (cca 2.polovina května) V daném úseku bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X11, které pojedou...
Více
31. 10. 2019

Změny v Tarifu na linkách MHD Liberec od 1.11.2019

Nejdůležitější změny Tarifu od 1.11.2019 na linkách MHD Liberec se týkají především cestování na relacích mimo samotné město Liberec. Změna se týká ceny jak relačních jízdenek papírových (Liberec - Jablonec nad Nisou) tak i relačního předplatného jízdného. V případě papírového jízdného...
Více

Omezení provozu linky č. 500

Vážení cestující, na základě žádosti objednavatele je od 19. března 2020 do odvolání dočasně omezen provoz linky č. 500 - poslední spoj k OC Nisa z Fügnerovy ulice odjíždí ve 20:40...
Více

Výluka na lince č. 11

Výluka na tramvajové trati linky č. 11 v úseku:     Vratislavice n. N. výhybna-Jablonec n. N. Tyršovy sady Od soboty 14. března 2020 04:00 hod. do odvolání (cca 2.polovina května) V daném...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
60
90
91
92
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Rezervace
sociálního vozidla

Přihlásit

dotace dotace certifikaty

Informace pro zaměstnance

Výluka na tramvajové trati linky č. 11 v úseku:    
Vratislavice n. N. výhybna-Jablonec n. N. Tyršovy sady

Od soboty 14. března 2020 04:00 hod. do odvolání (cca 2.polovina května)

V daném úseku bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X11, které pojedou podle výlukového jízdního řádu se zastávkami určenými pro náhradní autobusovou dopravu.

Linka č. X11 pojede ve směru do Jablonce n. N. ze zastávky „Liberecká“ objízdnou trasou ulicemi Liberecká a 28. října do konečné zastávky „Mírové náměstí (kino Radnice)“. Ve směru Liberec pojede linka ulicemi Gen. Mrázka a Liberecká do zastávky „Divadlo“ a „Liberecká“, dále pokračuje po své trase. Linkou nebude obsloužena zastávka „Jablonec n. N. Tyršovy sady“, náhradní bude „Divadlo“.

UPOZORNĚNÍ!!!! Zastávky „Nový Svět“ (směr Jablonec n. N.) a „Měnírna“ nebudou po dobu výluky obsluhovány.

Ve vozidlech náhradní dopravy nebudou automaty na prodej jízdenek MHD.

Mapka objízdné trasy zde:

DPMLJ,a.s

 

Liberec 17.03.2020 18:00

Dnes hejtman rozhodl o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17.03.2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.


ROZHODNUTÍ

hejtmana Libereckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území

za nouzového stavu

 

č.  5/2020/COV19

 

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,

 

nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)

 

do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17.03.2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.

 

Odůvodnění

Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.

V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu dle ust. § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2020.