logo dpmlj

Překlad

Změny jízdních řádů linek MHD Liberec platné od 1. prosince 2019

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 1. 12. 2019

Přehled změn po jednotlivých linkách:

Linka č. 12

Pracovní dny

- V pracovní dny zavedení nových spojů na sídliště Broumovská v době dopoledního sedla (mimo špičku), v intervalu každých 48 minut.

- Prodloužení jízdní doby v úseku Zelené údolí – Fügnerova, čímž dojde k odstranění zpoždění spojů v době přepravních špiček.

- Rozšíření počtu spojů v ranní a odpolední špičce zajišťovaných kloubovými autobusy, čímž dojde k navýšení kapacity spojů.

Soboty, neděle a státní svátky

- V době od 8:30 do 18:30 zavedení nových spojů na sídliště Broumovská v intervalu 60 minut.

- Posílení lokality Polní zavedením spojů linky č. 12 v době od 8:30 do 20:30

Linky č. 13, 24 a 26 

Pracovní dny

- Zavedení nového spoje linky č. 24 ve 13:50 z Doubí sídliště do Radčic z důvodu dojíždění dětí ze školy ZŠ Vrchlického

- Úprava časové polohy spojů v průběhu celého dne a úprava intervalů mezi spoji v odpolední špičce.

Linka č. 14 

Pracovní dny

- Nový spoj s odjezdem ve 14:00 z Fügnerovy, který se v zastávce Pavlovice Letná změní na spoj linky č. 12 zajíždějící do zastávky Polní a pokračující směr Fügnerova a ve 14:00 z Globusu do Fügnerovy.     Tyto nové spoje vyplní mezeru mezi spoji v zastávce Polní v čase odpolední přepravní špičky.

Linka č. 18

- Změna časové polohy spojů ve směru do Bedřichova z důvodu prodloužení jízdní doby spojů.

Linka č. 19

- Úprava časové polohy spoje ve 23:39 z Rudolfova do Fügnerovy.

Linka č. 22

Pracovní dny

- Posun prvního ranního spoje z Fügnerovy do Kunratické sídliště ze 4:12 na 4:09 z důvodu posunu prvního spoje v opačném směru. 

- Posun prvního ranního spoje z Kunratické sídliště do Fügnerovy ze 4:23 na 4:20 z důvodu zajištění přestupní vazby na ostatní spoje v terminále Fügnerova. Tento spoj bude z terminálu Fügnerova rovnou pokračovat jako spoj linky č. 16 směr Ostašov.

Linka č. 25 

Pracovní dny

- Zvýšení počtu nízkopodlažních spojů v době od 6:00 do 20:00, po většinu dne v intervalu minimálně každých 30 minut.

Linka č. 27

Pracovní dny

- Posun spoje z Fügnerovy do Průmyslové zóny Sever ze 14:05 na 13:58.

- Zavedení zastávky Babylon trvale na znamení.

Linka č. 28

- Nový spoj ze zastávky Růžodol I do Pavlovice křižovatka s odjezdem ve 14:09 z Růžodolu I, který bude ze zastávky Pavlovice křižovatka pokračovat jako spoj linky č. 24 do Doubí sídliště.

Linka č. 35

- Prodloužení jízdní doby spojů ve směru do Průmyslové zóny Jih

Linka č. 600

- Úprava tras a časové polohy spojů v době od 18:50 do 21:30

Linky č. 23, 31, 33 a 34

- Změna v označení nízkopodlažních spojů

Linky č. 16, 17, 30, a 37

- Změna jízdních řádů z důvodu zavedení zastávek Babylon, Viadukt a Ostašov trvale na znamení.

 

DPMLJ, a.s.