logo dpmlj

Překlad

Zimní fotografická soutěž 2020

Soutěžní téma: Zimní fotografická soutěž 2020 na FB DPMLJ, a. s. platí od 8. 1. 2020 do 31. 1. 2020.

Soutěž probíhá na Facebooku DPMLJ, a. s.:

https://www.facebook.com/dpmlj 

Pravidla Zimní fotografické soutěže 2020 na FB DPMLJ, a.s.

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

1.       Soutěžící je povinen vložit pouze 1 fotografii do komentáře soutěžního příspěvku na Facebooku. Vkládanou fotografii pak pojmenovat (případně specifikovat lokalitu) v tomtéž komentáři.
2.       Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou (v obraze).
3.       Není povoleno přihlásit opakovaně stejnou fotografii několikrát – pod různým názvem.
4.       Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky budou publikovány porotě pod názvem snímku. Porota, složená ze zaměstnanců dopravního podniku a profesionálního fotografa, bude mít možnost hlasovat a zvolit nejzajímavější fotografii.
5.       Soutěžící poskytuje zasláním fotografií souhlas k užití fotografií za účelem propagace DPMLJ, a.s. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, i např. v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Souhlas k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.
6.       Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pouze pro účely organizace soutěže Zimní fotografické soutěže na FB DPMLJ, a.s. 2020, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7.      Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
8.       Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Pro organizátory je účast v soutěži uzavřená. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).