logo dpmlj

Překlad

Uzavírka ulice Minkovická-odklon linky č. 20 do Šimonovic

Vážení cestující,

z důvodu uzavírky ulice Minkovická (od křižovatky s ulicí Rozdvojená po křižovatku s ulicí Buková – rekonstrukce silnice a výstavba stezky pro pěší) dojde k dopravnímu opatření na lince MHD č. 20.

Termín konání:

od 4. května 2020 do dovolání (cca 4 měsíce)                                     

Linka č. 20 pojede do Šimonovic ze zastávky Minkovice kovárna odklonem ulicí K Presiose a Buková do náhradní zastávky Minkovice statek u prodejny potravin, pokračuje ulicí Nad Potůčkem, Osiková a Minkovická do zastávky Minkovice železniční přejezd a dále po své trase.

V opačném směru pojede linka po stejné objízdné trase. Linka na objízdné trase nestaví. Z důvodu delší objízdné trasy může docházet k několikaminutovému zpoždění.

Na lince bude platit po dobu uzavírky stávající jízdní řád.

DPMLJ,a.s.