logo dpmlj

Překlad

Změny v dopravě od 26.1.2019

InformaceLiberec

Vážení cestující,

s účinností od 26. ledna 2019 přebírá DPMLJ, a.s. veškeré dopravní výkony v MHD Liberec od společnosti BusLine. V rozsahu denní potřeby je v této situaci nutné navíc zajistit 35 řidičů v pracovní den a 24 řidičů o víkendu. I přes rozsáhlou náborovou kampaň se zatím nepodařilo naplnit potřebný stav řidičů k 26. 1. 2019. V současné době není žádná garance přechodu stávajících řidičů od společnosti BusLine a.s. do dopravního podniku v Liberci. V těchto dnech probíhají kurzy nových řidičů, kteří by měli posílit stávající stav od března. Z výše popsaných důvodů bylo přijato následující provozní opatření na linkách MHD, tak aby od soboty 26. 1. 2019 byla prioritně zajištěna garance vypravovaných spojů.

DPMLJ zavádí některé úpravy také v dočasném režimu - tedy vratné. Jakmile početní stav řidičů autobusů dovolí provést změnu k původně plánovaným jízdním řádům, bude změna operativně provedena (nejsou realizovány žádné specifické vazby na ostatní linky MHD).

Vážení cestující, prosíme, věnujte zvýšenou pozornost zveřejněným jízdním řádům na zastávkách MHD a webu společnosti. Děkujeme.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se omlouvá za dočasně způsobené komplikace.

Změny v provozu MHD Liberec od 26. 1. 2019

Linka 12

V pracovní dny dojde k prodloužení intervalů mezi spoji ve špičkách, dopoledním i odpoledním sedle. Ranní spoje do cca 7:00 zůstávají zachovány. Od 7:00 bude prodloužen interval mezi spoji o jednu minutu, vesměs ze 4 minut na 5 minut. V ranních hodinách do cca 6:00 pojedou vybrané spoje přes zastávku Polní, kde se během jízdy změní na linku 14 a budou pokračovat směr Ruprechtice a Fügnerova. V opačném směru do cca 6:00 budou zajíždět vybrané spoje linky č. 12 do zastávky Polní. V dopoledním sedle bude prodloužen intervalu z 10 na 12 minut. Linka bude v čase od cca 8:00 do 14:00 plně pokryta kloubovými autobusy. V této době dojde také ke zrušení všech spojů do zastávky Broumovská. Všechny spoje budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí. V odpolední špičce dojde k prodloužení intervalu mezi spoji o minutu až dvě.

O víkendu budou na lince celodenně provozovány kloubové autobusy. Od 8:00 do 20:00 hodin bude prodloužen interval mezi spoji z 15 minut na 20 minut. O víkendu nebudou spoje zajíždět do zastávky Broumovská, ale budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí.

Linka 14

V pracovní dny budou ranní spoje do Polní vedeny nově tak, že se během jízdy v zastávce Pavlovice Letná změní na linku č. 12 a budou pokračovat dále po lince č. 12 přes zastávku Polní. V pracovní dny dojde na lince k posunům či zrušení spojů.

O víkendu zůstávají v provozu pouze 4 páry spojů mezi 8:00 a 16:00.

Linka 15

V pracovní dny dojde k úpravě časové polohy spojů zajíždějících do zastávky Březová alej.

O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 18:52 na 18:56.

Linka 17

O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 17:30 na 17:10

Linka 21

V pracovní dny dojde k prodloužení intervalu mezi spoji v dopoledním sedle, odpolední špičce a odpoledním sedle.

Linka 22

V pracovní dny dojde v úseku Fügnerova  - Kunratice Mšenská k prodloužení intervalu mezi spoji v ranní a odpolední špičce. V úseku Fügnerova – Průmyslová zóna Jih -OC Nisa dojde k drobným posunům spojů.

Linka 24

V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:19 z Doubí sídliště nově ukončen v zastávce Fügnerova, ve které se v 7:34 změní na spoj linky č. 51 a bude dále směr Letná a ZŠ Jabloňová

Linka 25

V pracovní dny dojde v ranní a odpolední špičce k prodloužení intervalu mezi spoji z 12 minut na 15 minut a v dopoledním sedle ze 17 minut na 20 minut.

Linka 27

V pracovní dny budou nově zavedeny dva páry spojů do Průmyslové zóny Sever na/z střídání pracovních směn v 6:00 a 14:00. Ze střídání směn ve 22:00 budou posunuty odjezdy spojů z průmyslové zóny Sever podle požadavků majitele Průmyslové zóny Sever.

Linka 29

V pracovní dny dojde k posunu spoje s odjezdem v 8:35 z Kunratické sídliště na 8:39.

Linka 31

V pracovní dny bude nově zaveden spoj do Průmyslové zóny Jih s odjezdem z Fügnerovy v 6:32. Na lince dochází ke snížení spojů jedoucích na/z střídání pracovních směn v 6:00, ve 14:00 a ve 22:00. Tyto spoje budou nově obsluhovány kloubovými autobusy.

Linka 33

V pracovní dny dojde k posunu odjezdů u spojů s odjezdem v 5:10 ze zastávky Kunratická sídliště a v 5:14 ze zastávky U Lomu. Nově pojedou spoje o 5 minut dříve.

Linka 34

V pracovní dny dojde k posunu odjezdů u spojů s odjezdem v 5:00 ze zastávky Fügnerovy a v 5:14 ze zastávky Pavlovice Letná. Nově pojedou spoje o 5 minut dříve.

Linka 36

Spoj s odjezdem v 5:53 z Fügnerovy bude zrušen bez náhrady.

Linka 38

O víkendu dojde k redukci počtu spojů ze 4 na 3, které pojedou nově v jiných časech.

Linka 51

Dojde k posunu odjezdu z Fügnerovy ze 7:30 na 7:34. Nově pojede spoj jako pokračování spoje linky č. 24 přijíždějícího do zastávky Fügnerova od Doubí sídliště.

Linka 52

Dojde ke zrušení prvního spoje. Odjezdy zbylých dvou spojů ze zastávky Fügnerova budou nově posunuty na 7:43 a 7:47.

Nově budou zastávky Textilana a U Terstu celodenně na znamení

Souvisejí články podle tagů

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec