logo dpmlj

Překlad

Změna jízného od 1.2.2019

InformaceLiberec

K dnešnímu dni 1.2.2019 došlo ke změně tarifu MHD. Mění se pouze ceny předplatného pro kategorii důchodce, které se upravily na úroveň cen pro osoby 65+. Dále pak všechny „ zlevněné" kategorie (děti, studenti, důchodci, invalidní důchodci 3.stupně a osoby 65+) mají nově možnost zakoupit předplatné na 366 dnů.

Nárok na jízdné pro důchodce (časové jízdenky nepřenosné) se přiznává po předložení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3.stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení (okresní nebo městskou správou sociálního zabezpečení).

Dopravní podnik dále informuje cestující o skutečnosti, že na zákaznickém centru ve Fügnerově ul. již nelze zakoupit žádné samostatné jízdné pro zónu Jablonec nad Nisou na základě skutečnosti, že DPMLJ neprovozuje od 26.1.2019 MHD po Jablonci nad Nisou. Pro samostatnou zónu Liberec a relaci Liberec - Jablonec nad Nisou pak prodej jízdného normálně pokračuje dále.

Děkujeme za pochopení.

DPMLJ, a.s.

Souvisejí články podle tagů

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec