logo dpmlj

Překlad

OZNÁMENÍ ČSOB K PLATBÁM KARTOU V MHD

Liberec 28.5.2024 

V minulých týdnech kvůli výpadku služby u našeho dodavatele nedocházelo k zaúčtování plateb kartou za jízdné u cestujících v hromadné dopravě. Dodavatel svoji chybu napravil a v současné době dochází k dodatečnému doúčtování realizovaných transakcí za zaplacené jízdné, které může proběhnout kumulovaně za více jízd v jedné platbě. Účtovaná částka se tedy může skládat z několika jízdenek, které dodavatelský systém v rámci zaúčtování spojil do jedné transakce pro platební kartu, kterou bylo jízdné hrazeno.

Dopravní podniky a dopravci příslušných obcí a měst nyní nemají možnost situaci vyřešit, proto v případě potřeby ověřit si správnost kumulované platby nás, prosím, kontaktujte přes zákaznickou linku 577 110 410.
Zákaznická linka je provozována naším partnerem a je dostupná denně od 6 do 18 hodin. Všechny žádosti v ČSOB odbavujeme v co nejkratším možném čase.


Pro usnadnění získávání informací a urychlení vyřizování žádostí bychom Vás chtěli požádat o několik důležitých informací týkajících se identifikace zaplacené jízdenky.

Velmi nám to pomůže. Jsou to zejména:

- částky a termín provedení transakce
- maskované číslo Vaší karty napojené na účet se zaúčtovanou transakcí (tedy číslo karty, kde několik vybraných číslic zaměníte za jiný symbol, například ve formátu 123456******7890)
- variabilní symbol platby
- určení dopravce nebo dopravního podniku (např. prostřednictvím čísla terminálu z daňového dokladu či jízdenky atp.).

Na základě těchto informací provedeme kontrolu jízdenek hrazených kartou a v případě, že souhrnná částka nebude souhlasit se zaúčtovanou částkou, bez zbytečného prodlení zajistíme návrat peněz na uvedený účet.

Předem moc děkujeme za poskytnuté informace. Za vzniklou situaci se cestujícím i zákazníkům dopravních podniků a dopravců omlouváme.

Informace na webu ČSOB.

Vaše ČSOB