logo dpmlj

Překlad

Aktuality Jablonec nad Nisou

Letní jízdní řády MHD platné od 30. června do 2. září 2018 v Jablonci nad Nisou

InformaceJablonec nad Nisou

V době letních prázdnin od 30. 6. do 2. 9. 2018 dochází k omezení provozu na některých linkách MHD v Jablonci nad Nisou v podobném rozsahu jako v roce 2017.

Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. „40“ a „44“) budou provedeny následující úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 109 – spoj s odjezdem v 16:42 o víkendu z Rýnovic pojede o 30 min dříve v 16:12 hod.

Linka č. 110 - zrušení spojů v pracovní dny úseku Pražská – Rýnovice v 13:27 (nahrazena linkou č. 112), Kokonín – AN v 15:02, spoj s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit v 16:30 na AN, kde je zabezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjezdem v 13:17 a v 13:47, začínat budou v 13:30 a 14:00 na AN (z Rýnovic je možno využít linku č. 112). Spoje jedoucí z AN do Kokonína v 9:45, 12:15, 14:30, 15:30 a 16:30 pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 9:59, 12:29, 14:46, 15:46 a 16:46 směr AN přes Malé Vrkoslavice. Spoj s odjezdem v 5:45 z AN pojede přes Malé Vrkoslavice a v 5:55 bude ukončen v zastávce Janáčkova.

Linka č. 112 - odjezd spojů v 13:05 a 16:05 v pracovní dny ze Žižkova Vrchu bude posunut na 13:20 a 16:20 hod.

Linka č. 113 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 110.

Linka č. 114 – spoj s odjezdem v 7:02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7:10 na AN.

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN – Žižkův vrch v 16:30 hod. a v úseku Žižkův vrch – AN v 13:20 a v 16:20 (ze Žižkova vrchu je možno využít linku č. 112)

Linka č. 122 – bude v provozu víkendová rekreační linka po trase z Jabloneckých Pasek do oblasti Břízek. Spoje od Nádraží Jablonecké Paseky pojedou v 12:08, 14:08, 15:08 a 16:28 hod, zpět z Břízek pojedou v 12:45, 14:17, 15:20 a 16:37 hod.

DPMLJ,a.s.

Dočasné přemístění zastávky MHD Paseky,ELP

InformaceJablonec nad Nisou

Z technických důvodů
bude v pátek 22. června 2018 od 16:00 hod. do soboty 23. června 2018 do 20:00 hod. zastávka „Paseky ELP“ přemístěna z ulice Resslova do ulici Chelčického, kde bude zřízena náhradní autobusová zastávka (cca 50 metrů).

Z důvodu konání slavností, bude v uvedený čas omezen provoz linek MHD následovně :

Linka č. 102 AN – Paseky,ELP a zpět: ze zast. Jablonecké Paseky pojede ulicí Chelčického – Vysoká – Spojovací – Březová do náhradní zast. Paseky,ELP v ulici Chelčického a odtud pokračuje směr zast. Jablonecké Paseky.

Linka č. 104 Maxov – Lukášov: linka jedoucí ze zast. Jablonecké Paseky obslouží náhr. zast. Paseky, ELP a bude dále pokračovat ulicí Březovou do zast. Sídliště Šumava.

Linka č. 104 Lukášov - Maxov: vybrané spoje budou dle JŘ končit v náhradní zast. Paseky,ELP

Linka č. 105 Paseky,ELP – Jindřichov a zpět: začíná na náhr. zast. Paseky,ELP a pokračuje směr Jablonecké Paseky.

Linka č. 108 Žižkův vrch – Paseky,ELP a zpět: ze zast. Jablonecké Paseky pojede ulicí Chelčického – Vysoká – Spojovací – Březová do náhradní zast. Paseky,ELP a odtud pokračuje směr zast. Jabl. Paseky.

Linka č. 114 Nádraží Jabl. Paseky – Horní Proseč: ze zast. Pasecké náměstí linka pojede do náhradní zast. Paseky,ELP a poté ulicí Březovou do zast. Sídliště Šumava. Spoj 56 obslouží náhradní zast. Paseky,ELP a dále pokračuje do zast. Bižuterie.

Linka č. 115 Paseky,ELP – Rychnov, nádraží: spoj 16 začíná na náhr. zastávce Paseky,ELP a pokračuje směr zast. Jablonex.

Linka č. 116 Na Roli – Paseky,ELP a zpět: ze zast. Jablonecké Paseky jede ulicí Chelčického – Vysoká – Spojovací – Březová do náhradní zast. Paseky,ELP a odtud pokračuje směr zast. Jablonecké Paseky.

Linka č. 119 Nádraží Jabl. Paseky – Žižkův vrch: jede ze zast. Jablonecké Paseky do náhr. zast. Paseky, ELP a dále pokračuje ulicí Březovou do zast. Sídliště Šumava.

mapka zde:

DPMLJ,a.s.

17/31 Tisková zpráva

DPMLJLiberec - Jablonec

Roční předplatné bude nahrazeno 365denním

Liberec, 28. 11. 2017

Časově nejdelší předplatné pro použití spojů integrovaného dopravního systému IDOL v zónách s MHD dosud umožňoval „roční kupon“, který si cestující mohl zakoupit vždy na období kalendářního roku. Od prosince bude Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. i další dopravci nabízet 365 denní předplatné.

Cestující si tak budou moci zvolit libovolný začátek platnosti takové jízdenky, cena ale zůstává stejná jako dosud. Dříve mohl cestující volit libovolně začátek předplatného maximálně u devadesátidenních jízdenek, roční jízdenku si mohl pořídit jen se začátkem platnosti 1. ledna a koncem na Silvestra téhož roku. Pokud si někdo pořídil roční jízdenku třeba až v únoru, tak mu platila jen do konce roku a předplatné na leden nevyužil. Novou jízdenku využije skutečně v délce 365 dní od zvoleného prvního dne platnosti. Do režimu 365 denních předplatných jízdenek přecházejí jak základní roční, tak třeba i zlevněné pro držitele Zlaté janského plakety a všechny další jízdní doklady integrovaného dopravního systému IDOL, tedy doklady pro tarifní zóny Liberec, Jablonec nad Nisou, relační doklady Liberec - Jablonec nad Nisou i celosíťové jízdní doklady IDOL. Rozsah nabídky jízdních dokladů ani jejich ceny se nemění. V zóně Jablonec nad Nisou se mění i půlroční jízdenky na 180 denní, zde je pak jedinou výjimkou zlevněná roční jízdenka vázaná svojí platností na školní rok.

Jízdenky IDOL nahrané na kartě Opuscard je možné využívat v rámci svojí platnosti vždy ve všech spojích integrovaného dopravního systému IDOL, který zahrnuje městskou hromadnou dopravu, všechny pravidelné vlaky včetně rychlíků a většinu autobusových linek v Libereckém kraji i v některých dalších lokalitách.

DPMLJ, a. s. a KORID LK spol. s r.o.