logo dpmlj

Překlad

Změny jízdních řádů platných od 2. září 2018 a úprava tarifů od 1. září 2018 v Jablonci nad Nisou

InformaceJablonec nad Nisou

Vážení cestující,

přínášíme Vám informace o změně jízdních řádů platných od 2. září 2018 a zárověň i úpravu tarifů v městské dopravě v Jablonci nad Nisou od 1. září 2018

Změny jízdních řádů od 2.9.2018
Linka č. 103 - z důvodu dlouhodobě nízké vytíženosti jednotlivých spojů, zůstanou v provozu pouze dopolední spoje s odjezdy v 9:15, 11:15 z AN – Na Hutích a v 9:22 a v 11:22 zpět.,
Linka č. 104 - v pracovní dny v dopoledních hodinách od 5:56 do 7:56 a v odpoledních hodinách od 14:26 do 15:56 budou spoje jedoucí z Lučan ukončené v Rýnovicích, průmyslové zóně. V daných časech bude dopravu do Lukášova zajišťovat linka č. 112 (Žižkův Vrch – Mšeno – Rýnovice). Obousměrné přestupní vazby mezi linkou č. 104 a č. 112 budou zajištěny v zastávce Rýnovice, průmyslová zóna. Provedené dopravní opatření bude následně vyhodnoceno a případně dle požadavku cestujících upraveno. Důvodem provedeného dopravního opatření je zlepšení zajištění garance přestupních vazeb linky č. 104 v centru města na ostatní linky MHD,
Linka č. 105 – spoj s odjezdem z Jindřichova v 6:20 je převeden na linku č. 114 a spoj s odjezdem v 7:17 na linku č. 116,
Linka č. 107 – spoj s odjezdem ve 23:53 ze zastávky Lázně na Ostrý Roh bude z důvodu minimálního využití zrušen,
Linka č. 109 – spoj s odjezdem v pracovní dny v 11:44 ze zastávky Rýnovice,prům.zóna pojede o 4 minuty dříve v 11:40. Spoj s odjezdem v pracovní dny v 15:11 ze zastávky Jeronýmova pojede o 7 minut později a ve dny školního vyučování bude prodloužen až do zastávky U Tenisu (Horní Proseč) – ze stanice Mšeno, škola bude tento spoj značen jako linka č. 133 (doposud v úseku Mšeno, škola – U Tenisu byl spoj zajištěn linkou 112 ze Žižkova Vrchu),
Linka č. 110 – ranní spoj s odjezdem v 5:15 z Kokonín, IMP směr centrum bude začínat již v 5:07 v Rychnově u nádraží (zajištění nového přímého spojení Rychnov – Rýnovice, průmyslová zóna). Najížděcí spoj s odjezdem v 5:04 z Pražské do Kokonína, spoje s odjezdem z AN směr Kokonín v 5:15 a 6:18 a dále spoje s odjezdem z Kokonína v 5:30 a 6:32 budou z důvodu nízkého využití zrušeny (využít je možno spoje linky č. 101, která jede v daném úseku prakticky ve stejných časech), spoje jedoucí z Kokonína v 7:15 a 7:32 budou nově ukončeny na autobusovém nádraží (z AN do Mšena a Rýnovic je možno v čase 7:30 využít linky č. 115 a 132 a v čase 7:45 linky č. 101 a 104),
Linka č. 112 - spoje přijíždějící do průmyslové zóny v 5:31, 6:01, 6:31, 7:01, 7:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31 a v 16:01 budou z průmyslové zóny nově pokračovat až do Lukášova. Z Lukášova budou odjíždět v těchto časech: 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:37, 14:17, 14:47, 15:17, 15:47 a v 16:17. V zastávce, Rýnovice průmyslová zóna je zajištěn přestup na linku č. 104,
Spoj s odjezdem v 6:01 z průmyslové zóny a ve 22:34 od Raymondu bude zajíždět až do zastávky Kunratice, Mšenská. Zpět ze zastávky Kunratice, Mšenská budou spoje směr Lukášov, Rýnovice odjíždět v 6:13 a ve 22:50,
Linka č. 113 - spoj s odjezdem v 17:30 z AN bude z Kokonína dále pokračovat až do Rychnova. Spoj s odjezdem v 17:44 z Kokonína směr AN bude zrušen,
Linka č. 114 - spoj s odjezdem v 6:30 z Pasek směr centrum bude začínat již v 6:20 v Jindřichově (pojede místo spoje linky č. 105),
Linka č. 115 - přidán nový spoj s časem odjezdu v 18:00 z Rychnova směr AN,
Linka č. 116 - spoj s odjezdem v 7:33 z Pasek směr centrum bude začínat již v 7:17 v Jindřichově (pojede místo spoje linky č. 105),
Linka č. 118 - spoj s odjezdem v 5:30 od Jablonexu směr Arbesova a spoj s odjezdem v 5:35 ze zastávky Arbesova směr Hlavní nádraží bude z důvodu dlouhodobě nízké vytíženosti zrušen. Spoj s odjezdem v 6:05 z Hlavního nádraží bude začínat až v 6:11 z AN,
Linka č. 132 - odjezd spoje z Nové Vsi posunut o 2 min. na 7:02 a z AN bude nově odjíždět v 7:30.
Na ostatních linkách se pouze upravuje platnost jízdy spojů v souladu s prázdninovým omezením platným ve školním roce 2018/2019.

Nový tarif jízdného s platností od 1.9.2018
Jablonec od září zlevňuje jízdné v městské hromadné dopravě
Od 1. září platí nový tarif pro městkou dopravu v Jablonci nad Nisou. Mnohem levněji se v městských autobusech svezou děti, studenti i senioři. Roční časová jízdenka se zlevňuje ze současných 4660 na 3650 korun.
Výměr Ministerstva financí (2/2018), který se prioritně vztahuje na železniční a meziměstskou dopravu, zavádí slevy ve výši 75 % pro cestující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let a seniory starší 65 let. Tarify městské hromadné dopravy jsou plně v kompetenci jednotlivých měst.
„Rozhodli jsme se, že v souvislosti s novým výměrem ministerstva financí budeme poskytovat slevy cestujícím i v celé síti jablonecké městské hromadné dopravy. Dětem, studentům a seniorům v Jablonci tak od 1. září zlevní cestování městskými autobusy. Navíc jsme schválili velmi výrazné zlevnění roční jízdenky.“ přichází s dobrou zprávou primátor Jablonce Petr Beitl. Rada města Jablonec nad Nisou nové tarify schválila v polovině července.
Zlevněné jízdné se týká dětí od 6 do 18 let, žáků a studentů do 26 let a seniorů starších 65 let. Důchodci, kterým ještě nebylo 65 let, na které se tyto slevy nevztahují, si nově mohou zakoupit celoroční jízdenku, za kterou zaplatí 1900 korun, což vychází na 5 Kč denně.
Zlevněná papírová jízdenka na 30 minut bude od 1. září stát 4,- Kč (dosud 9,-), za 60 minut cestující uplatňující slevu zaplatí 6,- Kč (dosud 12,-).
Změna tarifů se týká i časových jízdenek. Od 1. září se ruší půlroční předplatná jízdenka a také roční zlevněná jízdenka na dobu školního roku. Nově v rámci integrovaného systému Libereckého kraje IDOL pro všechny cestující dochází ke sjednocení druhů časových jízdenek. K dispozici pro všechny kategorie cestujících budou jízdenky na 7, 30, 90 a 366 dnů.
Žáci a studenti si nově budou moci zakoupit zlevněnou roční jízdenku na 366 dní za 912 korun, stejně jako senioři starší 65 let. Za nezlevněnou roční jízdenku cestující od 1. září zaplatí o 1010 korun méně, tj. 3650 korun. Nově se bude vydávat s platností 366 dnů od data vystavení.
Stávající, již zakoupené, časové jízdenky zůstávají v platnosti. Nové časové jízdenky, platné od 1. 9. 2018 je možné zakoupit od soboty 1. září na obvyklých místech. Od 1. 9. 2018 platí nový ceník také v rámci celého integrovaného dopravního systému IDOL (včetně tramvajové linky č. 11). Kompletní podrobné informace o tarifech, slevách, podmínkách pro jejich prokazování atd. jsou k dispozici na kontaktních místech, v médiích a na webových stránkách města nebo www.iidol.cz

 

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Jablonec nad Nisou se usnesla dne 23.července 2018 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek I
Úvodní ustanovení

Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné na všech linkách městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou.

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.

Článek II
Papírové jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč
Zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné 4,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 24,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 6,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 38,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 9,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

Základní 42,- Kč
Zlevněná 10,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

e) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec
(platí od označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

Základní 100,- Kč
Zlevněná 25,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek III

Doplňkový prodej u řidiče MHD

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v doplňkovém prodeji u řidiče jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 22,- Kč
Zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné 5,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 28,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 7,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 42,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 10,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den zakoupení)

Základní 46,- Kč
Zlevněná 11,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek IV

Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě (BČK)

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 16,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 4,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 22,- Kč
Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 5,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den zakoupení)

Základní 40,- Kč
Zlevněná 10,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek V

Časové jízdenky přenosné

a) Cena pro přenosnou papírovou jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou

základní měsíční papírová 800,- Kč
rodinná: 1 dospělý + 2 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin) 52,- Kč
rodinná: 2 dospělí + 3 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin) 66,- Kč

b) Cena pro přenosnou jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou

základní třicetidenní nahraná na nepersonifikovanou BČK 800,- Kč

Článek VI

Časové jízdenky nepřenosné nahrané na osobní BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných na linkách MHD Jablonec nad Nisou:

1) Základní časové jízdné

a) 7 denní jízdenka 150,- Kč
b) 30 denní jízdenka 470,- Kč
c) 90 denní jízdenka 1.250,- Kč
d) 366 denní jízdenka 3.650,- Kč

2) Zlevněné časové jízdné
(platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

a) 7 denní jízdenka 37,- Kč
b) 30 denní jízdenka 117,- Kč
c) 90 denní jízdenka 312,- Kč
d) 366 denní jízdenka 912,- Kč

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné
(platí pro důchodce do věku 65 let – poživatele starobních důchodů a poživatele důchodů pro invaliditu III. stupně a jim na roveň postavených důchodů)

a) 7 denní jízdenka 80,- Kč
b) 30 denní jízdenka 265,- Kč
c) 90 denní jízdenka 680,- Kč
d) 366 denní jízdenka 1.900,- Kč

4) Ostatní časové jízdné

a) 366 denní jízdenka pro DRŽITELE ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY 120 ,- Kč

Článek VII

Přeprava na linkách MHD Liberec mimo tarifní zónu Liberec

Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifních zónách Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro příslušné zóny (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) nahrané na BČK.

Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou vyhlášené papírové jízdenky, které platí pouze v té zóně, ve které byly označeny:

a) jízdenka 40minutová základní 20,- Kč
b) jízdenka 40minutová zlevněná 5,- Kč

Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) jsou vyhlášené SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Základní nepřestupní SMS jízdenka
cena platnost
ZÁKLADNÍ nepřestupní 31,- Kč 60 min
SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.


Článek VIII
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují

a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
d) zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard,
e) občané starší 70 let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako 366 denní nepřenosnou jízdenkou,
f) občané, kterým bylo uděleno čestné občanství Jablonce nad Nisou.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2018.

(2) Zrušuje se nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2015, ve znění pozdějších předpisů.

 

…………………………………..
Ing. Petr Beitl
primátor města

 

…………………………………..
Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

 

Nařízení č. 1/2018 bylo vydáno na 32. schůzi RM dne 23. 07. 2018
a nabývá účinnosti: 01. 09. 2018
vyvěšeno (23.07. 2018 – 06.08 2018)

 

Souvisejí články podle tagů

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec