logo dpmlj

Překlad

Veřejná soutěž

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. vypisuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na "Prodej 6 kusů autobusů s pohonem CNG".

  1. Výzva k podání nabídky
  2. Příloha č.1 - Vzor titulního listu nabídky
  3. Příloha č.2 - Technická specifikace autobusů
  4. Příloha č.3 - Závazný návrh kupní smlouvy
  5. Příloha č.4 - Čestné prohlášení uchazeče
  6. Příloha č.5 - Smlouva o poskytnutí dotace vč. dodatků č.1-5

V případě doplňujících dotazů kontaktujte technický kontakt viz. strana č.2 Výzvy k podání nabídek.

DPMLJ, a. s.