logo dpmlj

Překlad

16/22 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik obdržel ocenění za podporu Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR

Liberec, 13. 7. 2016

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou si jako jeden ze čtyř desítek zaměstnavatelů vysloužil ocenění za podporu Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a za podporu rozvoje těchto jednotek. Ocenění převzal ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar v Domě armády Praha. Mezi zaměstnance společnosti totiž patří dispečer František Dráha, který je členem aktivních záloh. 

"Žádné ozbrojené sily se neobejdou bez záloh a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Je na místě si uvědomit, že i zaměstnavatelé těchto příslušníků mají na obraně státu svůj podíl," uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Jak sám armádní generál přiznává, nemusí být zaměstnávání členů aktivních záloh pro zaměstnavatele něčím jednoduchým. Zákonnou povinností je zaměstnance uvolňovat pro potřeby cvičení, tedy v rozsahu přibližně jednoho měsíce ročně. Pro malé zaměstnavatele to ale může být problém. Je velký rozdíl, pokud má firma desítky, či stovky zaměstnanců, či pokud jich má jen několik. 

„I díky tomu, že členem aktivních záloh je jen jeden z našich zaměstnanců, není problém s jeho uvolňováním na cvičení,“ doplnil ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar. Pan František Dráha pracuje u dopravního podniku od roku 2003. V současné době je dispečerem, zároveň je řidičem autobusu a tramvaje.

Od července navíc náleží zaměstnavatelům odměna za každé uvolnění člena aktivních záloh. Při plánovaném cvičení (v maximální délce 28 dní za rok) dostane zaměstnavatel kompenzaci ve výši 2/3 průměrné mzdy (tedy v současnosti cca 833 Kč/den) a za každé neplánované cvičení ve výši průměrné mzdy (zhruba 1 250 Kč/den).

V případě potřeby jsou jednotky aktivní zálohy na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivní zálohy se ve velkém rozsahu úspěšně účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v letech 2002, 2010 a 2013.

army1 army2

<TM>

Dopravní podnik obdržel ocenění za podporu Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR

Liberec, 13. 7. 2016

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou si jako jeden ze čtyř desítek zaměstnavatelů vysloužil ocenění za podporu Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a za podporu rozvoje těchto jednotek. Ocenění převzal ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar v Domě armády Praha. Mezi zaměstnance společnosti totiž patří dispečer František Dráha, který je členem aktivních záloh.

"Žádné ozbrojené sily se neobejdou bez záloh a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Je na místě si uvědomit, že i zaměstnavatelé těchto příslušníků mají na obraně státu svůj podíl," uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Jak sám armádní generál přiznává, nemusí být zaměstnávání členů aktivních záloh pro zaměstnavatele něčím jednoduchým. Zákonnou povinností je zaměstnance uvolňovat pro potřeby cvičení, tedy v rozsahu přibližně jednoho měsíce ročně. Pro malé zaměstnavatele to ale může být problém. Je velký rozdíl, pokud má firma desítky, či stovky zaměstnanců, či pokud jich má jen několik.

„I díky tomu, že členem aktivních záloh je jen jeden z našich zaměstnanců, není problém s jeho uvolňováním na cvičení,“ doplnil ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar. Pan František Dráha pracuje u dopravního podniku od roku 2003. V současné době je dispečerem, zároveň je řidičem autobusu a tramvaje.

Od července navíc náleží zaměstnavatelům odměna za každé uvolnění člena aktivních záloh. Při plánovaném cvičení (v maximální délce 28 dní za rok) dostane zaměstnavatel kompenzaci ve výši 2/3 průměrné mzdy (tedy v současnosti cca 833 Kč/den) a za každé neplánované cvičení ve výši průměrné mzdy (zhruba 1 250 Kč/den).

V případě potřeby jsou jednotky aktivní zálohy na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivní zálohy se ve velkém rozsahu úspěšně účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v letech 2002, 2010 a 2013.