logo dpmlj

Překlad

16/36 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik úspěšně potvrdil na další rok CERTIFIKÁT ISO

Uplatňování principů mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 zvyšuje obchodní a společenskou prestiž.

Liberec, 21. 10. 2016

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou úspěšně absolvoval certifikační audit ISO 9001:2009 a získal tak oprávnění používat certifikát na další roční období do prosince 2017. Každá organizace, která tento certifikát získá, je povinna v ročních lhůtách znovu prokázat splnění požadavků této mezinárodní normy.
Audit proběhl nejen na správě společnosti, ale také na jednotlivých vybraných pracovištích. Kontrolovány byly změny v dopravním podniku, angažovanost vedení, činnost managementu v oblasti plnění standardů kvality nabízených služeb, řízení dokumentace, neustálého zlepšování, řešení stížnosti, komunikace se zákazníky, personalistika, řízení informačního systému, řízení projektů a péče o technický stav infrastruktury společnosti.
Mezi silné stránky DPMLJ externí auditoři společnosti T Cert, s.r.o Praha zařadili například vysokou vypovídací schopnost přezkoumávání systému řízení vedením společnosti a přípravu na zavedení prvků řízení dle nové revize normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Přínos této certifikační normy je značný, od vysoké kvality poskytovaných služeb, možnosti optimalizace nákladů, až po zvýšení důvěry veřejnosti a státních institucí.

K certifikovaným činnostem a službám podléhající normám dle
ČSN EN ISO 9001:2009 patří poskytování služeb MHD pro města
Liberec a Jablonec nad Nisou.