logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2016

16/32 TISKOVÁ ZPRÁVA

Velký propad nivelity - výšky koleje  a opotřebované kolejnice po 20-ti letech provozu byly v letošním roce důvodem k provedení opravy jedné koleje v délce cca 125m v prostoru Soukenného náměstí

V Liberci, dne 14. 9. 2016

Tisková zpráva je reakcí vedení DPMLJ, a.s. na článek MF Dnes ze dne 31. 8. 2016

Na provedenou opravu byla zpracována projektová dokumentace, která byla následně odsouhlasena správcem pozemku, tedy SML. Z důvodu nutné úpravy odvodnění prostoru tramvajové trati a provedení nového výškového napojení okolních ploch, které přímo nesouvisely s opravou tramvajové trati, bylo v této projektové dokumentaci zapracováno také nutné částečné rozebrání těchto ploch a následné uvedení do původního stavu. To se týkalo především plochy směrem do náměstí provedené ze žulové mozaiky a částečně obslužné komunikace Fügnerova podél paláce Dunaj, provedené ze zámkové dlažby v barevném provedení COLORMIX – kombinace „podzim“.

Vlastní práce v hodnotě 8 185 000,- Kč bez DPH byly realizovány v období od 9. července do 21. srpna 2016 za úplné výluky tramvajových linek. Po druhé koleji byla pouze manipulačně obsluhována tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. DPMLJ, a.s. při této opravě kolejí v prostoru Soukenného náměstí použil jako kryt komunikace poprvé přírodní materiál – řezanou žulovou dlažbu z místních zdrojů, která nahradila původní nevzhledné betonové panely BKV. Kryt ze žulové dlažby byl sice oproti litému asfaltu dražší o cca 400 000,- Kč, ale očekáváme delší životnost a přispívá k lepšímu celkovému vzhledu. Pokud se tato technologie osvědčí, předpokládáme použití v celém prostoru pěší zóny při provádění dalších oprav kolejiště. 

Po celou dobu provádění prací byla prováděna kontrola dodržování technologických postupů jednak zaměstnanci naší společnosti, jednak byl denně přítomen externí technický dozor investora, který také celou stavbu dokumentoval.

Po rozebrání zámkové dlažby obslužné komunikace Fügnerova bylo zjištěno značné poškození vlivem prováděné zimní údržby chemickými látkami. Proto byla tato plocha v rozsahu cca 30 m2 obnovena zámkovou dlažbou novou bez vlivu na cenu díla. Samozřejmě nový povrch a původní povrch, který byl položen v roce 1996, tedy před 20-ti lety, vykazuje na první pohled rozdílné barevné řešení.

Kritizované umístění stožáru VO ve vodící linii přes komunikaci a ostatní provedení reliéfních prvků, určených pro orientaci nevidomých bylo provedeno přesně podle původního stavu a je zcela v souladu s technickými normami a metodickými pokyny. Drobné pochybení v napojení reliéfní dlažby před vchodem do provozovny KFC bude odstraněno v rámci záruky na provedené dílo.

16/31 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik hostil mezinárodní kynologickou soutěž

Liberec, dne 15. 6. 2016

Začátkem června proběhla v Liberci významná mezinárodní soutěž kynologů, která mimo jiné zavítala také do areálu dopravního podniku v Liberci. Přesněji do garáží autobusů ve Vilové ulici.
Kynologové z celé Evropy se na sever Čech sjeli v neděli 5. června a během pěti soutěžních dní vystřídali několik stanovišť.
„Dopravní podnik jim ve svém areálu poskytl šestnáct autobusů na dva soutěžní dny,“ shrnul ředitel dopravního podniku Bc. Luboš Wejnar. Za spolupráci si dopravní podnik jako poděkování vysloužil děkovný list. Vedení společnosti zapůjčuje psovodům své zázemí k různým výcvikovým technikám minimálně 14 let.
Soutěže se zúčastnila tuzemská družstva Celní správy ČR, Policie ČR, Armády ČR, Služby cizinecké policie, Vojenské policie, Hradní stráže i Vězeňské služby. Ze zahraničí dorazila také družstva celníků z Německa, Francie, Polska, Ruska, Moldávie, Irska, Slovenska a Slovinska a také vězeňská stráž ze Slovenska. O výsledcích rozhodovali evropští rozhodčí společně s kolegy z Austrálie a USA.
Mezinárodní kynologická soutěž pod záštitou Ministerstva financí ČR a pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty odstartovala v Heřmanicích. Všichni účastníci ale soutěžili v pachových disciplínách, poslušnosti i zadržení napříč celým Libereckem. Kromě areálu dopravního podniku zamířili také do kempu Kristýna, školky v Dětřichově, na liberecké vlakové nádraží nebo také do základní školy v Novém Městě pod Smrkem.

<tm>

16/29 TISKOVÁ ZPRÁVA

Oprava tramvajové trati na Soukenném náměstí je u konce

Liberec, dne 22. 8. 2016

V Liberci skončila v pondělí 22. srpna po šesti týdnech rekonstrukce tramvajové trati na Soukenném náměstí. Společně s výměnou kolejí se zřejmě podařilo zjistit také příčinu propadu tramvajového pásu.
„Tramvajová trať se propadala nejspíš kvůli staré dešťové kanalizaci, která zůstala otevřena. Tu jsme museli zaslepit,“ řekl provozně-technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička. Během několika let provozu se trať v dané lokalitě propadla o 10 až 30 centimetrů.
Oprava kolejí zastavila tramvajový provoz na trati z centra Liberce do Lidových sadů již 9. července. Po celou dobu výluky byla tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X. Ve směru z centra do Horního Hanychova zůstal provoz na trati zachován.
Rekonstrukce trati na Soukenném náměstí byla pro dopravní podnik neodkladnou záležitostí. „Oblouk v těchto místech byl už na hranici životnosti a bez rekonstrukce by mohl být provoz po něm nebezpečný,“ doplnil Ludvík Lavička.
V podobném stavu byly začátkem roku také koleje pod vlakovým nádražím. I tam dopravní podnik před nedávnem dokončil rekonstrukci frekventovaného úseku. Ta probíhala od 23. dubna do 6. června. „V těchto místech se opravovaly koleje, které byly za více než 20 let provozu dožilé a kvůli havarijnímu stavu tam musela být před opravou rychlost snížena na 20 kilometrů v hodině,“ uzavřel Lavička. Poměrně velkou úpravou prošla také frekventovaná křižovatka u vlakového nádraží.
Vedení dopravního podniku svým cestujícím a Liberečanům děkuje za pochopení při cestování MHD, které po dobu výluku bylo, i přes všechna zajištění, náročnější.

<tm>

16/30 TISKOVÁ ZPRÁVA

DFXŠ zahájilo svoji sezónu v tramvajové soupravě DPMLJ

V Liberci, dne 1. 9. 2016

Denní pracovní nasazení zaměstnanců tramvajové vozovny již podruhé “narušili“ herečky a herci libereckého Divadla Františka Xavera Šaldy pobíhající v honosných kostýmech v areálu vozovny. Všichni se společně chystali na netradiční jeviště, kterým se staly na celé dopoledne dvě tramvajové uličky.
Přesně v 9.01 hodin vyjela z dopravního podniku DIVADELNÍ TRAMVAJ, která projížděla městem a lákala své stávající a nové diváky na novou divadelní sezónu 2016/2017.
Po jízdě městem byla tramvaj na hodinu odstavena v točce ve Fügnerově ulici. Zde herci pokračovali osobitou prezentací současných i zcela nových představení.
Šaldovo divadlo tedy letos zahájilo svoji 72. poválečnou divadelní sezonu na libereckých tramvajových kolejích, kde se maximálně přiblížilo ke svým divákům a zároveň cestujícím DPMLJ.

20porsova 21porsova 24porsova

<tm>

16/28 TISKOVÁ ZPRÁVA

DPMLJ společně s BusLine zkvalitňují nabízené služby MHD

Liberec, 22. 8. 2016

Od 1. 9. 2016 budou na jablonecké lince č. 104 (Lukášov – centrum – Šumava – Lučany nad Nisou – Maxov) všechny spoje MHD v jízdních řádech s garancí bezbariérového přístupu do vozidla.
Doposud na druhé páteřní lince bylo zajištěno nízkopodlažními vozidly pouze 66% spojů. Smluvní dopravce, společnost Busline a.s., která zajišťuje provoz MHD v Jablonci nad Nisou, přistoupila po dohodě s DPMLJ a objednatelem dopravních služeb (Dopravním sdružením obcí Jablonecka) k další obnově vozového parku. Na přelomu roku byla zakoupena další 4 nová bezbariérová vozidla.
Zakoupením těchto autobusů došlo k naplnění uvedeného záměru a linka č. 104 se stává plně bezbariérovou.

<tm>