logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2016

16/07 TISKOVÁ ZPRÁVA

Od 28. února budou upraveny jízdní řády některých linek MHD v Liberci, jedná se pouze o linky č. 17, 26 a 55.

25. 2. 2016

Změny jízdních řádů městské dopravy proběhnou od neděle 28. 2. 2016 v obou městech, kde DPMLJ zajišťuje městskou dopravu. V Liberci se změna dotkne pouze linky MHD č. 17, 26 a 55.

Nový jízdní řád pro linku č. 17 (Fügnerova – Aréna a zpět) je reakcí na připomínky a podnětyobčanů, cestujícíchdo dané lokality. Dojde k výraznému posílení spojů na této trase

Realizované změny na lince č.17 (akceptace připomínek):

Pracovní den
Posílení spojů od 15:00 do 20:00 hodin o 5 spojů
(výsledný interval 30 minut proti původnímu 60 minut)
Úprava pouze v období školního roku (mimo prázdnin)

Ke změně došlo z důvodu zajištění lepší dopravní obslužnosti k Aréně (sportoviště pro děti a mládež) během školního roku. K žádosti o úpravu jízdního řádu na lince č. 17 se připojilo 153 občanů. Provedené změny budou po třech měsících provozu vyhodnoceny. Tento provoz lze tedy považovat za zkušební.

Na základě setkání primátora s občany Krásné Studánky byl vznesen občany požadavek na posílení spojů na lince č. 26 v dopoledních hodinách a úpravu vybraného školního spoje na lince č. 55. Nový jízdní řád reaguje na nejčastější požadavky cestujících.

Realizované změny na lince č. 26 a č. 55 (akceptace připomínek):

Pracovní den
Posílení spojů na lince č.  26 od 7:00 do 14:00 hodin o 7 spojů
(výsledný interval 30 minut proti původnímu 60 minut)
Spoj linky č. 55 v 7:34 hodin nově zajíždí do Krásné Studánky (u Medvěda)
Linka č. 55 nejede v období školních prázdnin
Sobota, neděle a svátky
V sobotu nový spoj v 13:32 z Krásné Studánky do Fügnerovy
V sobotu nový spoj v 18:32 z Krásné Studánky do Fügnerovy
V neděli nový spoj v 13:32 z Krásné Studánky do Fügnerovy
V neděli nový spoj v 18:32 z Krásné Studánky do Fügnerovy

Ke změně došlo z důvodu zajištění lepší dopravní obslužnosti do Krásné Studánky linkou č. 26. Zároveň dochází k prodloužení linky č. 55 do Krásné Studánky (zastávka U Medvěda).

Za související změnu lze považovat za praktické sjednocení zastávek  PAD (příměstská autobusová doprava) s MHD ve směru od Frýdlantu v Čechách v úseku Krásná Studánka – Pavlovice křižovatka. Ve ve spolupráci s KORID-LK je zde nabídnuta občanům možnost využití vozidel PAD, který spadá do systému IDOL (jednotné odbavování). Úprava jízdních řádů linek č. 17, 26, 55 byla komplexně projednána na 3. jednání RM dne 2. února 2016. 

Na lince č. 16 dochází od 28. 2. 2016 ke změně odjezdové zastávky v Ostašově. Zastávka se přesouvá do „točky“ autobusů MHD z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících.  Tímto přesunem se ruší zastávka v místě u hřbitova ve směru do centra Liberce. Jízdního řádu se tato změna nedotkne.

16/06 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik je v Liberci první, kdo umožní osobám se sníženou schopností pohybu použít tzv. Euroklíč. Zapojením se do podpory projektu se stejným názvem již dnes umožní použít Euroklíč na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.

Liberec, 19. 2. 2016

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se otevřením nové multifunkční čekárny na konečné zastávce tramvajové trati v Jablonci nad Nisou již vloni zapojil do mezinárodního projektu Euroklíč. Jeho posláním je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení. Jednu z toalet opatřených Euroklíčem najdou cestující v Jablonci nad Nisou na konečné tramvaje v Tyršových sadech. Další toaleta se stejným zámkem bude zprovozněna 19. února letošního roku na terminále MHD ve Fügnerově ulici v Liberci.

Jedná se o vůbec první zařízení na Euroklíč v Liberci. Přístupné bude po dobu provozu veřejného sociálního zázemí na terminále městské dopravy v centru města.

„Multifunkční objekt se i za krátkou dobu, po kterou funguje v Jablonci nad Nisou, osvědčil. Město se nebude do budoucna bránit realizaci dalších podobných projektů, které usnadňují cestování městskou hromadnou dopravou nejen osobám se sníženou schopností pohybu,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora pro ekonomiku a majetek Ing. Miloš Vele. Výstavba multifunkčního objektu na konečné tramvaje v Jablonci nad Nisou proběhla v rámci akce modernizace tramvajové trati. Město Jablonec nad Nisou přispělo na tuto akci v průběhu let 2014 a 2015 částkou 13 miliónů korun.

Mezinárodní projekt Euroklíč funguje v řadě evropských zemí a USA už více než dvacet let. Jeho historie v České republice není tak dlouhá. Pozornost veřejnosti upoutal před devíti lety, když byl ve své kategorii oceněn titulem Nejvýznamnější počin roku 2007.

„Zapojením dopravního podniku do projektu Euroklíč se snažíme usnadnit život osobám se sníženou schopností pohybu, hlavně pak cestujícím MHD v obou městech“, řekl předseda představenstva dopravního podniku Ing. Pavel Šulc.

Prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích jsou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let. Ve veřejně přístupných budovách mohou o dočasné zapůjčení požádat senioři nebo osoby krátkodobě zdravotně indisponované.

Univerzální klíče můžou získat osoby vlastnící průkaz ZTP a ZTP/P. Centrálním distribučním místem pro Liberecký kraj je Regionální pracoviště Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ve Voroněžské ulici (telefon 736 751 207,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a případně Centrum pro zdravotně postižené v Liberci či Jablonci nad Nisou. Aktuální seznam toalet osazených Eurozámkem najdou zájemci na www.eurokeycz.com.

16/04 TISKOVÁ ZPRÁVA

Cestující v Jablonci nad Nisou jezdí čtyřmi novými ekologickými a nízkopodlažními autobusy

Semily, 8. únor 2016 – BusLine a.s. spolu s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s. posilují vozový park MHD v Jablonci nad Nisou čtyřmi zcela novými ekologickými a nízkopodlažními autobusy typu IVECO URBANWAY 12M CNG.

Od února se cestující v rámci MHD v Jablonci nad Nisou přepravují čtyřmi zcela novými ekologickými a nízkopodlažními autobusy URBANWAY 12M CNG od výrobce Iveco Bus. Jde o nové přírůstky ve vozovém parku BusLine, který na základě smluvní spolupráce s DPMLJ provozuje městskou hromadnou dopravu v Jablonci nad Nisou. Autobusy s délkou 12 m disponují celkovou kapacitou 85 míst, z toho 28 k sezení
a 57 k stání s možností přepravit handicapované cestující nebo maminky s dvěma kočárky. Urbanway má příjemný vnitřní prostor a rafinovaný design s novými světly
a stylem. Toto nové uspořádání zajišťuje pohodlí té nejvyšší kvality jak pro řidiče, tak pro cestující při té nejlepší obslužnosti vozu. Ekologičnost vozů zajišťuje jak pohon na stlačený plyn CNG, tak i vybavení autobusů motory splňující normu Euro VI jako nový standard veřejné dopravy. Kvalitní zázemí poskytuje i řidičům, kterým díky vyvýšené pozici za volantem poskytuje nejen adekvátní ochranu při nehodách, ale také vhodnou pozici pro komunikaci s cestujícími.

 

 „Každoročně v rámci MHD v Jablonci nad Nisou přepravíme několik milionů cestujících, a právě vzhledem k vysokému počtu přepravovaných osob je nezbytné průběžně obnovovat vozový park, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a doprava pro ně byla pohodlná. Významný důraz ale klademe také na ekologický provoz, 16 % z celkového počtu naší flotily autobusů je na alternativní ekologický pohon CNG. BusLine díky tomu provozuje jeden z nejekologičtějších vozových parků v České republice, z šesti set autobusů jich jezdí téměř stovka na CNG“, sdělil Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel společnosti BusLine.

Obnova vozového parku probíhá také v sousedním Liberci. Šest autobusů stejné řady IVECO Urbanway 12 m (naftové) se rozjelo po městských tratích již v červnu 2015. Nákup nových autobusů probíhá v DPMLJ od roku 2013, kdy byla veřejnosti představena vozidla typu IVECO CITELIS. Další nákup těchto vozidel bude realizován v dubnu tohoto roku. Do flotily vozového parku přibude dalších 5 vozidel.

Moderní design vozidla doplnilo také použití moderních technologií. Autobusy jsou vybaveny sčítacími rámy a barevnými informačními panely, na kterých lze vytvořit až 256 odstínů různých barev.

„To umožňuje nesčetné úpravy zobrazených informací. Můžeme odlišit třeba školní linky nebo noční linky. Tím je orientace v nápisech na tabulích pro cestující značně usnadněna a cestující tento typ značení vítají,“ řekl předseda představenstva dopravního podniku Ing. Pavel Šulc.

Dopravní obslužnost města Jablonec nad Nisou zajišťuje BusLine jak prostřednictvím městských linek, tak i provozem příměstských linek. Provoz na těchto linkách
je zajišťován autobusy SOR a vozy KAROSA. Průběžně tak dochází k jejich obměně nízkopodlažními vozidly v plném rozsahu.

     

16/05 TISKOVÁ ZPRÁVA

V Liberci, 10. února 2016

Cvičný požár ve vozovně tramvají

Stoupající dým z haly vozovny tramvají dnes dopoledne evokoval požár, ke kterému se sjeli profesionální hasiči stanice Liberec spolu s drážními. Hustý kouř měl naštěstí na svědomí dýmostroj v rámci taktického cvičení. Dle námětu cvičení požár vypukl v jedné z hal Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v ulici Mrštíkova v Liberci. Příčinou požáru byla technická závada na jedné z odstavených tramvají. Začínající požár se snažili likvidovat 2 zaměstnanci pomocí ručních hasicích přístrojů, ale oheň nedostali pod kontrolu a navíc v hale zůstali uvězněni. Hasiče tak čekal nelehký úkol, a to vyhledat je v zakouřeném prostředí, zlikvidovat požár a ještě evakuovat z haly dalších 7 tramvajových vozů. Evakuace tramvají probíhala v úzké spolupráci s personálem dopravního podniku.

„Z naší strany šlo určitě o netradiční zásah v atypickém prostředí, kde jsou kolejová vozidla s přívodem elektřiny. Cílem cvičení bylo seznámení s problematikou požárů tramvajových vozů a manipulace s nimi pomocí různých technik,“ sdělil velitel liberecké stanice mjr. Ing. Jaromír Mottl.

Není to první cvičení, co v areálu dopravního podniku v Liberci proběhlo. Například v roce 2012 si liberečtí profesionální a drážní hasiči vyzkoušeli vyprošťování osoby zaklíněné pod tramvají. „Tramvajové vozy váží bez cestujících podle jejich typu od 16 až 21 tun, nácvik bezpečných vyprošťovacích postupů byl tehdy velmi tvrdou zkouškou," popsala mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Dvě desítky hasičů si před třemi lety vyzkoušely hned tři varianty vyproštění.

Nacvičení různých krizových situací hasičům usnadňuje práci při skutečných zásazích „Snažíme se hasičům vycházet maximálně vstříc při plánování cvičení. Téma je vždy navrženo hasičským záchranným sborem,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Bc. Luboš Wejnar.

    

16/03 TISKOVÁ ZPRÁVA

Kabiny řidičů tramvají MHD v Liberci budou poprvé zkušebně ošetřeny aktivní ochrannou vrstvou nanočástic, které jsou schopny ničit bakterie, viry a většinu chemických látek uvolňovaných do prostředí.

Liberec, 20. 01. 2016

Vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou nabídne v novém roce svým řidičům zdravější pracovní prostředí – „zdravější“ kabinu řidiče. Uzavřená kabina řidiče autobusu nebo tramvaje MHD, ve které se zaměstnanci střídají během pár minut po několikahodinové směně, určitě zaslouží větší hygienické standardy.

Ošetření kabiny aplikací ochranné vrstvy Nanosterile by mělo sloužit jako prevence před rizikem kontaktních nákaz mezi řidiči a s tím spojenými pracovními neschopnostmi. Dalším důvodem k zajištění nástřiku je jeho funkčnost a dezinfekční účinnost. Slouží ke snadnějšímu udržování čistoty v kabině řidiče a v neposlední řadě slouží k lepším výsledkům při namátkových kontrolách ze strany hygienické služby.

Co je vlastněNanosterile?Jedná se o aktivní ochrannou vrstvu nano částic oxidu titaničitého (TiO2) a stříbra (Ag). Látky jsou schopny ničit bakterie, viry, plísně, mikroprach, zápach a chemické látky uvolňované do prostředí.

Ochranná vrstva fungujena principu fotokatalytické reakce. Fotokatalýza je aktivovaná dopadem světla na ošetřenou plochu, čímž její povrch začne silně oxidovat. Bakterie a viry, které se dostanou do styku s takto aktivní plochou, jsou rozložené na CO2 a H2O. Antimikrobiální účinnost stříbra není podmíněna světlem.

Životnost ochranné vrstvy na stěnách, sklech a stropu je 2 roky. V místě častého dotyku, jako jsou madla a držadla, pak přibližně půl roku. 

Na jaře proběhly testovací stěry ve vybrané kabině řidiče vozu tramvaje, kde byly odebrány z následujících míst: přístrojová deska, madlo panelu u řidiče (hrazdička).

Pro posouzení funkčnosti Nanosterile jsme zvolili metodu měření mikrobiologické kontaminace povrchů v kabině řidiče. Stěry po aplikaci byly odebrány ze stejných míst, za stejných podmínek jako u prvních stěrů. Testovaný tramvajový vůz byl v provozu po dobu 33 dní.

Naměřené hodnoty

Testovaná plocha Naměřené výsledky (RLU) před aplikací Naměřené výsledky (RLU) po aplikaci
Přístrojová deska 1156 106
Madlo panelu řidiče 3329 420

Výsledné hodnoty jsou měřeny Lumitesterem PD20 [vyjádřeno jako relativní světelné jednotky (RelativeLightUnits – RLU)]. Čím je naměřena vyšší bioluminiscence, tím je vyšší úroveň znečištění.

Naměřená hodnota vypovídá o stupni hygieny. Pro rovné, hladké povrchy, jako je sklo nebo kov, je obvykle dostatečná mezní hodnota 200 RLU. Mezní hodnota pro nerovnoměrné povrchy by obvykle neměla přesáhnout 500 RLU.

Na základě měření byla dokázána účinnost nástřiku ochranné vrstvy Nanosterile. Nejvýznamnějším testovaným místem je madlo panelu řidiče, kde jsme po aplikaci zaznamenali téměř 8krát nižší hodnotu.

Výsledky ukázaly účinnost ochranné vrstvy Nanosterile:

- 90% účinnost v likvidaci bakterií90% účinnost v likvidaci virů
- 90% účinnost v odstraňování pachů (cigaretový kouř, výfukové zplodiny a ostatní pachy)
- 90% redukce výskytu těkavých organických látek
- Snížení rizika přenosu kontaktních nákaz až o 90 %
- Snížení výskytu alergenů až o 90 %
- Výrazná redukce výskytu částic mikroprachu
- Ionizace ovzduší
- Zvýšená kvalita ovzduší
- Příznivé prostředí pro astmatiky a alergiky

Celkem bude zkušebně vystříkáno 55 kabin řidičů tramvají. V případě pozitivních výsledků, bude v další etapě přikročeno k aplikaci i v kabinách řidičů autobusů, informoval Ing. Pavel Šulc, předseda představenstva.

<tm>