logo dpmlj

Překlad

17/23 Tisková zpráva

Změny v oblasti jízdních řádů - MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou.

V Liberci 1.9.2017

Končí prázdninový jízdní řád a v MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou cestující zaznamenají úpravy jízdního řádu na některých linkách nebo posílení spojů. Jedná se o reakci na podněty zákazníků a objednavatelů DPMLJ, a.s.

MHD LIBEREC

Připravované změny jízdních řádů od 2. 9. 2017:

Linky 2, 3, X2 a X3
Konec prázdninového jízdního řádu – zkrácení intervalů spojů. Linky č. X2 a X3 budou opět vedeny ulicí Masarykova.

Připravované změny jízdních řádů od 3. 9. 2017:

Linka 5 Konec prázdninového jízdního řádu. Provoz linky opět v ranní a odpolední špičce v pracovní dny.
Linka 11 Zkrácení provozu tramvajových souprav v pracovní dny do 17 hodin. Počet spojů v pracovní dny a o víkendu beze změn.
Linka 12 Konec prázdninového jízdního řádu. V pracovní dny zkrácen interval mezi spoji v ranní špičce z 6 minut na 4 minuty, v dopoledním sedle z 12minut na 10 minut a v odpolední špičce z 6 až 7 minut na 5 až 6 minut. Víkendový provoz beze změn.
Linka 13 Konec prázdninového jízdního řádu. Prodloužení spojů v pracovní dny v 5:39, 6:29, 6:53, 7:04, 7:40, 8:11, 11:25, 13:46, 14:17, 14:47, 15:18, 15:51 a 21:26 z Doubí sídliště a 13:21 z Fügnerovy do zastávky Škola Kateřinky. Obnovení spojů v 6:18, 7:11, 7:33, 7:45, 8:21, 9:02, 12:13, 13:47, 14:27, 15:01, 15:27, 15:58, 16:37, 22:07 ze zastávky Škola Kateřinky.Obnoveny spoje v pracovní dny v 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Škola Kateřinky. Obnoveny spoje v pracovní dny v 14:19 a 14:36 ze zastávky Škola Kateřinky do Doubí sídliště. Tyto spoje budou opět vedeny jako spoje linky č. 13 místo linky č. 24.V neděli prodloužení spojů v 19:50, 20:50 a 21:35 z Doubí sídliště do zastávky Škola Kateřinky. Obnovení spojů ve 20:42, 21:42 a 22:27 ze zastávky Škola Kateřinky. 
Linka 15 Konec prázdninového jízdního řádu. Zkrácení intervalu mezi spoji v pracovní dny v ranní a odpolední špičce na 15 minut a mimo špičku na 30 minut. Víkendový provoz beze změn. 
Linka 24 Konec prázdninového jízdního řádu. V pracovní dny se ruší spoje v 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Pavlovice křižovatka a v 14:30 a 14:47 ze zastávky Pavlovice křižovatka do zastávky Doubí sídliště. Spoje budou opět nahrazeny linkou č. 13.

Připravované změny jízdních řádů od 1. 10. 2017:   

Linka 18 S účinností od 1. 10. 2017 je navrženo posílení spojů linky č. 18 v úseku Fügnerova – U pramene na žádost občanů lokality Horská. 
Linka 12 S účinností od 1. 10. 2017 je navržen závlek linky č. 12 do zastávky Polní v časech: 
-       pracovní den (21:09, 21:36, 22:06, 22:36, 23:11, 23:31),
-       sobota + neděle (7:11, 7:51, 8:31, 20:16, 20:51, 21:31, 22:11, 22:51, 23:31). 
Tyto spoje jsou navrženy v časech, kdy není provozována linka č. 14, která tuto zastávku běžně obsluhuje. Zavedení těchto spojů iniciovala petice občanů lokality „Polní“. 

Noční linky 90, 91, 92, 3, 11
S účinností od 1. 10. 2017 je navrženo prodloužení nočního provozu ve dnech PONDĚLÍ – ČTVRTEK o spoj v 1:20 hodin z Terminálu MHD Fügnerova u linek č. 90, 91, 92, 3, 11.  

MHD JABLONEC NAD NISOU

Změny jízdních řádů od 3. 9. 2017:

Z důvodu nízké využívanosti spojů dochází na lince č. 112 ke zrušení víkendových spojů jedoucích v úseku z Autobusového nádraží (dále jen AN) – Rýnovice – AN (možno využít spoje linky č. 101), na lince č. 114 došlo ke zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět (možno využít spoje linky č. 104).

Linky 109, 118, 131 a 133 obsluhují novou zastávku Arbesova, základní škola zřízenou ve směru do centra.
Linka 102, spoj s odjezdem v 7:45 z AN směr Jablonecké Paseky obsluhuje zastávku 5. května. Tento spoj na AN navazuje na linku č. 114 s odjezdem v 7:25 z Horní Proseče, která je na AN ukončena.
Linka 104, spoj s odjezdem v 6:59 z Lučan (7:15 z AN) do Lukášova obsluhuje zastávku Rýnovice, samoobsluha jen pro výstup cestujících.
Linka 106, spoj s odjezdem ve 21:20 ze Želivského jede až na AN.
Linka 112, zaveden nový spoj v pracovní dny s odjezdem ve 22:32 z Ostrého Rohu k Raymondu. Na Ostrém Rohu navazuje na linku č. 101, která zde ve 22:31 končí. 
Linka 120, spoje jedoucí směrem na AN obsluhují zastávku 5. května.

DPMLJ, a.s.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec