logo dpmlj

Překlad

17/24 Tisková zpráva

Uzavírka ulice Rumunská v centru města Liberce – vliv na MHD 

V Liberci 1.9.2017

Prováděné práce na rekonstrukci Rumunské ulice probíhají k 1. září 2017 podle plánovaného harmonogramu. 

V sobotu 19. srpna byla po dohodě se stavební firmou v předstihu zprovozněna nová zastávka Šaldovo náměstí směrem do centra z důvodu odstranění komplikovaného přístupu na dočasnou zastávku směrem od OC Plaza a horního centra u radnice. V současné době jsou již položeny kolejnice v celém úseku rekonstruované tramvajové trati. V Rumunské ulici jsou již schůdné oba chodníky téměř v celém úseku. Plánované ukončení výluky k 30. 9. 2017 není ohroženo.

Od soboty 2. 9. 2017 bude opětovně vedena náhradní autobusová doprava směrem do Lidových sadů ulicí 5. května a Masarykovou ulicí (v současné době platí předprázdninový výlukový jízdní řád linky X2, X3). 

V období prázdnin byla provedena oprava tramvajové trati na křižovatce Masarykova x Vítězná. V souvislosti s vyloučením autobusové dopravy v ulici 5. května bylo toto období využito k velké opravě trolejového vedení se zaměřením na odstranění vlivu kmitavých pohybů nosné sítě na okolní domy.

V měsíci září před ukončením výluky bude dokončena výměna kolejnic v prostoru Fügnerovy ulice.

V měsíci říjen dojde střídavě k omezení silničního provozu na tramvajových přejezdech přes ulici Na Pláni a Na Bídě z důvodu náhrady nevyhovující žulové dlažby litým asfaltem. Tuto změnu jistě pozitivně přivítají všichni řidiči motorových vozidel.

Vedení DPMLJ, a.s. děkuje správcům vodovodních a plynových řadů včetně jejich dodavatelů za velice dobrou časovou koordinaci na souvisejících rekonstrukcích jejich zařízení v ulici Rumunská a v křižovatce Masarykova x Vítězná. Bez této spolupráce by byly vážně ohroženy avizované termíny opětovného zprovoznění tramvajové trati.    

V období 1. 5. 2017 až 30. 9. 2017 probíhá kompletní rekonstrukce tramvajové trati od Šaldova náměstí do prostoru Terminálu MHD. V této souvislosti bude veškerá automobilová doprava vedena ulicí Jabloneckou a Na bídě. Pro vozidla MHD a PAD bude po tuto dobu zobousměrněna ulice 8. března a Lipová. Toto opatření si vyžádalo také provizorní úpravy jako odstranění ochranného ostrůvku na křižovatce Lipová x Moskevská x Na Pláni a dočasné zobousměrnění ulice Moskevská (spodní část). Smyslem úprav je minimalizace vlivu stavby na provoz linek MHD a PAD. Tramvajové linky 2 a 3 z Hanychova jsou ukončeny v Terminálu MHD. Mezi terminálem MHD a konečnou v Lidových sadech je zavedena náhradní autobusová doprava, která bude v převážné míře zajišťována kloubovými autobusy. V měsících květen, červen a září bude trasa vedena po Masarykově ulici. O prázdninách byla doprava vedena z Palachovy po Husově ulici do Fibichové a Riegrovy. V této době nebyly obslouženy zastávky Ul. 5. května, Průmyslová škola. Zastávka Muzeum – Galerie Lázně.

V průběhu provádění stavby je provedeno trvalé „otočení“ jednosměrného provozu v ulici Moskevská (horní část) z důvodu zaslepení vjezdu do ulice Revoluční od terminálu MHD. Rekonstrukci provádí sdružení firem EUROVIA CS, a. s. a GJW Praha spol. s. r. o., které vyhrálo výběrové řízení. 

Smyslem prováděné rekonstrukce je odstranění nevyhovujícího stavu tramvajové trati včetně snížení hlučnosti provozem silniční a kolejové dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníků provozu.

Celkové náklady projektu 56,500 mil. Kč bez DPH. Z toho vlastní stavební náklady ve výši 52,627 mil. Kč bez DPH. Z toho 85% dotace z Operačního programu Doprava činí 46,835 mil. Kč bez DPH. Financování z vlastních zdrojů činí 9,665 mil. Kč bez DPH.

DPMLJ, a.s.