logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/19 Tisková zpráva

Autobusy linky číslo 41 najezdily během festivalu Benátská! více než tři tisíce kilometrů

1. 8. 2017, Liberec

Více než tři tisíce kilometrů najezdili během letošního ročníku festivalu Benátská! autobusy libereckého dopravního podniku, které zajišťovaly kyvadlovou dopravu mezi veseckým areálem a centrem Liberce. Tři autobusy linky číslo 41 a pět posilových vozidel se tak v areálu otočilo celkem 289krát. „Autobusy linky číslo 41 byly vypravovány převážně v intervalu 15 minut dle jízdního řádu, z důvodu velkého počtu návštěvníků byly ovšem prokládány posilami, a tak se interval zkrátil v exponovaných časech před začátky vystoupení zajímavých hostů festivalu až pod 5 minut,“ dodal ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar. Odjezdové a příjezdové místo festivalových autobusů bylo na terminálu MHD Fügnerova. Další zastávky autobusu na trase následovaly na Rybníčku a u libereckého vlakového nádraží v obou směrech jízdy. „Poptávka po přepravě byla nepřetržitě monitorována posílenou dispečerskou službou, která zajišťovala operativní posílení vybraných spojů,“ doplnil dopravní ředitel dopravního podniku Oskar Zappe. Na zajištění přepravy návštěvníků autobusy povolal dopravní podnik několik desítek řidičů, z nichž většina pracuje jako řidič na vedlejší pracovní poměr nebo se podílejí na fungování dopravního podniku v běžné dny z kanceláří. „Zvýšená návštěvnost lokality ve Vesci, ale i ve městě, otestovala také některé další linky MHD, řidiče a dispečery. Ve službách řidičů ani v režimu dopravy nebyl zaznamenán žádný incident či problém,“ uzavřel Wejnar.

DPMLJ, a. s.

17/18 Tisková zpráva

 

Vernisáž výstavy 120 LET LIBERECKÝCH TRAMVAJÍ

Liberec, 15. 6. 2017

Další z akcí, která má připomenout letošní výročí 120. let libereckých tramvají, je výstava v Severočeském muzeu v Liberci. Výstava vznikla ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., spolkem Boveraclub a Severočeským muzeem v Liberci. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 14. června, samotná výstava pak potrvá do 10. 9. 2017. Kromě dobových fotografií mapujících vývoj vozového parku mohou návštěvníci shlédnout i záběry z míst, které se v Liberci změnily k nepoznání.

Vedle fotografií je vystavena i řada artefaktů, jako například tramvajový kontrolér z roku 1898 nebo řídící pult z tramvaje T3. Na výstavě jsou instalovány nepřehlédnutelné staniční sloupky. Nejstarší z nich je z třicátých let minulého století a stál na zastávce Průmyslová škola až do zahájení rekonstrukce Masarykovy třídy v roce 1990. Vystaveny jsou modely libereckých tramvají, které postavili fandové a liberečtí rodáci Erwin Cettineo a Gisbert Jäkl. Největší model tramvaje je zapůjčen z Národního technického muzea v Praze. Jedná se o tovární prezentační model tramvaje K1 v měřítku 1:10, dlouhý přes dva metry.

Vernisáž zahájil ředitel Severočeského muzea v Liberci, Mgr. Jiří Křížek, který upozornil na vzájemnou provázanost obou institucí slavících stejné výročí (SMvL a DPMLJ) – stavba muzea byla zahájena rovněž před 120 lety. Ekonomický ředitel DPMLJ Ing. Milan Červenka zdůraznil, že bez minulosti by nebyla současnost a poděkoval všem zaměstnancům dopravního podniku, kteří navazují na dopraváckou tradici a historii.  Kurátor výstavy Ing. Tomáš Krebs, zastupující DPMLJ a Boveraclub, vyzdvihl význam sbírek libereckých rodáků a fandů dopravy Cettineo a Jäkla. Pozůstalost těchto pánů tvoří základ rozsáhlé sbírky Boveraclubu, díky které bude možno ještě mnohokrát nabídnout široké veřejnosti obraz měnící se liberecké minulosti.  

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 vyjela poprvé do ulic Liberce zapózovat fotografům tramvaj EVO2 se zcela netradičním polepem. Tramvaj se stala pojízdným billboardem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., který nepřehlédnutelně upozorňuje právě na výročí 120. let od zahájení tramvajové dopravy v Liberci.

V sobotu 19. 8. 2017 si tramvají EVO2 si již potřetí změří své síly běžci v ZÁVODĚ S TRAMVAJÍ a  další sobotu 26. srpna uspořádá DPMLJ tradiční Den otevřených dveří ve vozovně s tematickým programem pro celou rodinu.

Vlastní den výročí připadá na 25. srpna, kdy v roce 1897 v Liberci mezi nádražím a Lidovými Sady vyjely první tramvaje.

Příloha:  Fotografie -  archiv DPMLJ, a.s.

17/16 Tisková zpráva

Tramvaj EVO2 je k nepoznání!
Změnila svůj vzhled a propaguje výročí 120 let libereckých tramvají

Liberec, 2. 6. 2017

V pravé poledne 1. 6. 2017 vyjela poprvé do ulic Liberce zapózovat fotografům tramvaj EVO2 se zcela netradičním polepem. Tramvaj se stala pojízdným billboardem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., který nepřehlédnutelně upozorňuje na výročí 120. let od zahájení tramvajové dopravy v Liberci.
Návrh, výrobu a samotný polep tramvaje v hodnotě necelých 200tisíc korun měla na starosti liberecká reklamní agentura Rommy agency, kterou dopravní podnik zvolil na základě vypsaného výběrového řízení.

Grafik Michal Říha si se zaujetím se zadáním neskutečně vyhrál. „Zpracování dobových fotografií, které mnohdy nejsou a nemohou být v požadované kvalitě, bylo velmi náročné. Aby se docílilo požadovaného záměru zvýraznění jednotlivých typů libereckých tramvají, byly vozy oproti historické realitě pozadí kolorovány, „komentoval svoji práci grafik Michal Říha.

Pracoval s dobovými fotografiemi, které ze svého archivu poskytl Boveraclub. „Snažili jsme se vybrat takové fotografie, aby tramvaje na nich ukazovaly vývoj dopravy v průběhu celých stodvaceti let. Přední čelo tramvaje je pak reminiscencí na tramvaje T2, které v Liberci také slaví svojí šedesátku. A odměnou pro nás je i připomenutí třicátin našeho spolku na tramvaji“ doplnil Tomáš Krebs,“ předseda Boveraclubu.

„Tato práce nás všechny velmi těšila, dělali jsme ji rádi, i když byla náročná. Jak se díváme na výsledek, jsme potěšeni. Naší představu se podařilo zhmotnit, a tím se svým způsobem podílet na oslavách tramvajové dopravy ve městě, kde žijeme a pracujeme,“ řekla Romana Kuželová, jednatelka agentury Rommy agency.

„Dnes vypravujeme tramvaj EVO2 do běžného provozu MHD v Liberci. Věříme, že potěší a přitáhne oči nejen našich zaměstnanců, kteří ji takto polepenou uvidí také poprvé, ale hlavně zákazníků a návštěvníků města. Oslava libereckých tramvají je zkrátka oslavou dopravy ve městě Liberci a tramvaj EVO2 ji svým polepem připomíná“, doplnil Ing. Luboš Wejnar, ředitel společnosti.

Výročí vzniku tramvajové dopravy ve městě bude DPMLJ, a.s. nyní připomínat častěji a častěji. Oslavy vygradují v sobotu 26. srpna Dnem otevřených dveří v tramvajové vozovně. Od 15. 6. – 24. 9. 2017 proběhne výstava 120. Let tramvajové dopravy v Liberci ve výstavním sále Severočeského muzea v Liberci.

Již 14. června 2017 v 17 hodin začne tato výstava svojí vernisáží. Výstava o dopravě vznikla ve spolupráci s Boverclubem a Severočeským muzeem v Liberci.

FOTOGALERIE

<tm>

17/17 Tisková zpráva

VIII. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu O pohár ředitele DPMLJ

Liberec, 6. 6. 2017

Svoji tradici má turnaj seniorů ve stolním tenisu O pohár ředitele DPMLJ. Letošní sportovní klání se uskutečnilo v pátek 2. června 2017 v prostorách sálu stolních tenistů v Home Credit Areně. Akci pořádá Komunitní středisko Kontakt Liberec ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., který dal k vzniku turnaje historicky impuls.
Akce se rozrůstá a oslovuje stále více zájemců. Dnes se soutěží ve dvou samostatných kategoriích – muži a ženy (pozn. první ročník byla přítomna pouze jedna hráčka a účastníci jen z Liberce). „Letos se turnaje zúčastnilo 23 závodníků nejen z Liberce, ale i Jablonce nad Nisou a Frýdlantu v Čechách. Z tohoto počtu bylo 8 žen“, upřesnil Michal Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec.
Turnaj i letos zahájil Ing. Luboš Wejnar, ředitel dopravního podniku, který tradici převzal po svém předchůdci Ing. Jiřím Veselkovi. Ten dal k vzniku turnaje historicky impuls, co by bývalý hráč a dnes stále aktivní rozhodčí stolních tenistů. Ředitel Wejnar hráčům hned v úvodu popřál dobrou hru, zdůraznil úctu k nasazení a výkonu hráčů a zároveň předal ceny a poháry pro nejlepší tři hráče v každé kategorii.

Výsledková listina – VIII. ročník Turnaje ve stolním tenisu o pohár ředitel DPMLJ

ženy: 

1. Marcela Sýkorová (LBC) 
2. Edita Hájková (LBC) 
3. Zlata Mečířová (LBC) 

muži:

1. Sršeň Jiří (FR)
2. Slivka Petr (FR)
3. Paleček Josef (LBC)

Pohár ředitele DPMLJ

<tm>

17/15 Tisková zpráva

LITERATOUR již poněkolikáté neminula dopravní podnik

Liberec, 23. 5. 2017

litera1

Šestá literární procházka po zajímavých místech města Liberce se čtením na téma doprava a dopravní prostředky se uskutečnila V Liberci vpodvečer v úterý 23. 5. 2017. Pořadatel akce, kterým je Knihovna Liberec, již opakovaně přizval ke spolupráci také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
„Dopravní podnik se velmi rád zapojuje a podporuje všechny projekty, které našim zákazníkům všední cestování z práce nebo ze školy zpestří a zároveň je pobaví“, zdůraznil Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a.s.
Vybrané úryvky z knih týkající se tématu dopravy, byly čteny herci z Divadla Františka Xavera Šaldy a Naivního divadla v Liberci postupně na pěti místech – na autobusovém a vlakovém nádraží, v historické tramvaji BOVERA umístěné v tramvajové vozovně nebo v úplně novém autobusu MHD, který teprve na svou linku vyjede, přistaveném na terminálu ve Fügnerově ulici.
Zájem posluchačů o tuto akci viditelně stoupá. Kapacita interiéru historické tramvaje Bovera náporu zájemců vůbec nestačila a v autobuse MHD se muselo tak jako často v dopravní špičce i stát. Ukázalo se, že téma dopravy a zážitků s ní spojených nechybí ani v povídkách českých autorů a vždy a všude pobaví (čtení autoři: Miroslav Skála: cesta do Jiljí, Irena Dousková: Cestou do Slávie, Ondřej Neff: vládní tramvaj, Zdeněk Svěrák: Ve vlaku, Milena Holcová: Lidi).

litera2

Foto: Knihovna Liberec

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec