logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 19/11 - kloubové autobusy

Dopravní podnik doplnil svůj vozový park pražskými kloubovými autobusy

Liberec, dne 16. 4. 2019

Řidiči dopravního podniku si minulý týden dojeli pro šest kloubových autobusů do Dopravního podniku hl. města Prahy. Tato vozidla byla stažena z linek MHD v Praze, které obsluhovala ještě začátkem měsíce dubna.

„Jedná se o vozidla technicky v dobrém stavu a předpoklad jejich používání je cca 3 roky,“ doplnil informaci o nákupu předseda představenstva DPMLJ Ing. Michal Zděnek, M. A.

V současné době se na všech autobusech pracuje. Dovybavují se odbavovacím systémem dle „libereckých“ standardů, dolepují se informační piktogramy pro cestující s grafikou používanou v Liberci. Cena jednoho kloubového autobusu je 100 000,- Kč bez DPH. Na vozidlech zůstává původní červená barva.

„Je třeba si uvědomit, že přestříkání autobusů do barev DPMLJ potřebuje čas a znamenalo by v tuto chvíli další finanční náklady“, konstatoval provozně-technický ředitel Ludvík Lavička.
Vozidla jsou prioritně určena na doplnění autobusového vozového parku. Plánované výluky na tramvajových tratích nutně navyšují potřebný počet vypravených autobusů, které pak zajišťují náhradní autobusovou dopravy suplující tramvajové linky.

Nákup kloubových vozidel byl nutný a měl by dané situaci hodně pomoci,“ řekl předseda dozorčí rady dopravního podniku Mgr. Petr Žídek.

První autobusy se objeví na libereckých městských linkách v druhé polovině dubna 2019.

DPMLJ, a. s.

kloub1 kloub2