logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2019

Tisková zpráva 19/18 - soutěž tramvajáků

Liberečtí tramvajáci zabodovali na mezinárodní soutěži v jízdě zručnosti v tramvaji, kterou v praxi viděli poprvé.

Liberec, 3. září 2019

Mezinárodní soutěž v jízdě zručnosti řidiček a řidičů tramvají České a Slovenské republiky proběhla prví zářijový den v Brně. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou vyslal své zástupce ve složení – vedoucí týmu Ing. Jaromír Švanda, řidička tramvaje paní Monika Ivančáková a řidič tramvaje Luděk Sainer.

Liberečtí tramvajáci bojovali na soupravě tramvají typové řady, která v Liberci není provozována, a jak sami přiznali, v praxi se s tímto typem vozidla setkali poprvé.

Soutěžní disciplíny obsahovaly měření přesnosti zastavení prostředními dveřmi tramvaje pro plošinu pro vozíčkáře u nástupiště, dále pak měření přesnosti rychlosti ve stanoveném úseku, kdy byl zakrytý rychloměr (stanovená rychlost 25 km/hod.).Soutěžilo se v odhadu brzdné síly soupravy s přesností do samostatného zastavení, zastavení proudovým sběračem zadního vozu (byl připojen opačně!) na označeném místě trolejového vedení a přesné zastavení koncem spřáhla na vymezeném terči.

Naši kolegové si vylosovali místo posledního soutěžícího, a přesto dokázali pořádně zamíchat pořadím. Libereckému dopravnímu podniku vybojovali celkové čtvrté místo při druhém nejlepším čase týmů. Za sebou nechali i takové dopravní podniky, které mají soutěžní zkušenosti a velmi úspěšně bodovaly v minulosti na mezinárodních soutěžích jízdy zručnosti řidičů tramvají Evropy – např. v Bruselu, Praze apod.

Byli výborní! Ukázali profesionalitu našich zaměstnanců a děkujeme jim za reprezentaci libereckých tramvajáků,“ poděkoval za vedení společnosti místopředseda představenstva Martin Pabiška.

Mezinárodní soutěž tramvajáků v Brně se konala u příležitosti 150. výročí zahájení provozu místní hromadné dopravy a uspořádal ji Dopravní podnik města Brna jako vyvrcholení těchto oslav. Pozváno bylo 9 týmů ze všech dopravních podniků bývalého Československa, které provozují tramvajovou dopravu (Dopravní podnik Hlavního města Prahy, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik města Ostravy, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, Plzeňský městský dopravní podnik, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dopravní podnik města Olomouce, Dopravný podnik Bratislava a Dopravný podnik mesta Košice).

Dojezd na přesnost Dojezd plošinou na přesnost Hlavní rozhodčí a komentátor Soutěžní tým Vyhlášení pořadí týmů

<tm>

Tisková zpráva 19/17 - hodnocení Benátská

Linka č. 41 BENÁTSKÁ odvozila bezmála 30 tisíc návštěvníků festivalu.

Liberec,  29. července 2019

Mimo prázdninového jízdního řádu linek MHD se v Liberci od čtvrtka 25. 7. do neděle 28. 7. 2019  rozjely také autobusy speciální linky č. 41 z centra města do areálu ve Vesci a zpět. Dopravu zajišťoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Nutnost zajištění vyššího počtu řidičů na akci, znamenala pro mnoho zaměstnaců nástup do práce z dovolené, z kanceláře  nebo přijít doplnit stavy a jezdit brigádně. 

Bezpečně a bez větších problémů pak tito řidiči a dispečeři libereckého dopravního podniku zvládli dopravu tisíců návštěvníků hudebního festivalu BENÁTSKÁ! S Impulsem 2019. 

Po ukončení festivalového maratonu se sčítalo a bilancovalo. Nabízíme zajímavá čísla a informace:

- převezeno bylo cca 30 000 návštěvníků festivalu
- dopravu zajišťovalo 8 autobusů (z toho 5 kloubových)
- autobusy se otočily 300 x v kole mezi centrem města a areálem ve Vesci
- najezdily přes 3 550 kilometrů
- dopravu zajišťovalo 16 řidičů a navíc byli ve službě 2 dispečeři
- dopravně nejnáročnějším dnem byla sobota- dispečeři na parkovišti ve Vesci se denně měnili v INFORMÁTORY
- řidiči silou vůle chladili nejen sebe, ale také „motory autobusů“
- pomáhali desítkám vozíčkářů a imobilním návštěvníkům
- řidiči běžných spojů MHD, hlavně těch nočních, se museli patřičně obrnit tolerancí, neboť festivalová nálada se převezla do města a naplnila některé noční spoje 

„Domníváme se, že všichni řidiči a zaměstnanci, kteři zajišťovali městskou dopravu v Liberci v době festivalu Benátská, jak do areálu, tak ve městě, zaslouží veliké poděkování, které bych jim rád za vedení dopravního podniku tlumočil“, zdůraznil Ing, Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva DPMLJ .

benatska1 benatska2 benatska3

<tm>

Tisková zpráva 19/15 - SDP ČR - vyřešen problém s barvocitem

Výsledek spolupráce Sdružení dopravních podniků ČR a Ministerstva dopravy ČR pomůže stabilizovat stavy řidičů v dopravních podnicích

Praha, 28. června 2019

Úsilí Sdružení dopravních podniků ČR přineslo další ovoce - ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR vyřešilo problém s barvocitem. Problémy vyplývající z rozdílného posouzení zdravotní způsobilosti řidičů tramvají a trolejbusů oproti řidičům autobusů v městské veřejné dopravě tak dopravním podnikům od 1. července odpadnou.

Dosavadní praxe znamenala, že přestože se všichni řidiči MHD pohybují při výkonu práce ve stejném provozu, na řidiče „drážních vozidel“, tedy trolejbusů a tramvají, byly kladeny nároky nepoměrně vyšší. Největší potíže z hlediska náboru, ale i stabilizace řidičů tramvají a trolejbusů, pak působil právě barvocit.
Ačkoli tato praxe trvala řadu let, skutečně velké problémy začala působit v okamžiku, kdy na trhu práce chybí tisíce řidičů.

Díky vynikající spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, konkrétně s ředitelem odboru Jindřichem Kušnírem a jeho kolegy (Odbor drah, železniční a kombinované dopravy), došlo ke změně legislativy a to s účinností od 1. července tohoto roku. Nově zavedená praxe tak srovná nároky kladené na řidiče MHD bez ohledu na skutečnost, který z dopravních prostředků právě řídí.

„Velmi si vážím přístupu našich partnerů z Ministerstva dopravy a věřím, že stejně jako v tomto případě se v budoucnu podaří vyřešit i další problematické otázky mezi MHD a dopravou železniční,“ komentuje výsledek spolupráce Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a Místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a dodává: „Stávající legislativa totiž nereflektuje v některých podstatných otázkách odlišnosti MHD a dopravy na železnici.“

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 20 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně téměř 310 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,4 miliardy cestujících. Provozují 2 694 autobusů, 1 644 tramvají, 698 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

Tisková zpráva 19/16 - Benátská s Impulsem 2019

Linka MHD č. 41 BENÁTSKÁ má svůj JÍZDNÍ ŘÁD,  přesto ale v exponované časy pojede POSÍLENA!

Doprava je ZDARMA.

Liberec,  24. července 2019

BENÁTSKÁ! S Impulsem 2019 začně v Liberci, v areálu Vesec, již za pár hodin. Stejně jako pořadatelé akce také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou dolaďuje poslední přípravy na zajištění spolehlivé a bezpečné dopravy návštěvníků festivalu. 

Pro přepravu bude zítřka 25. července do neděle 28. července, „oživena“ speciální linka s označením „41 BENÁTSKÁ!“. Linka č. 41 je provozována podle zvláštního jízdního řádu. Její provoz začíná hodinu před začátkem programu, jezdí po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. Spoje jsou vedeny ze zastávky Rybníček v ulici Tatranská k vlakovému nádraží (v místě je označník zastávky) a dále pak pokračuje přímo do areálu Vesec. V opačném směru pojede linka po stejné trase. 

Terminál MHD ve Fügnerově ulici nebude linkou obsluhován. Dopravní podnik zveřejnil informační mapku s trasou, jak se nejrychleji pěšky dostanou návštěvníci z terminálu MHD Fügnerova do zastávky Rybníček.

Pokud někdo v minulých letech považoval festivalový čtvrtek za „trochu slabší den“, letos tomu zřejmě zdaleka tak nebude. Hlavní host večera pan Karel Gott je tak natolik velkým lákadlem, že se dá předpokládat hodně „ostrý“ festivalových autobusů do areálu. 

“Jsme připraveni. Do služeb jsme museli postavit navíc 14 řidičů autobusů, navýšit vypravenost provozu o devět vozidel a další posilová vozidla. O plynulosti a řízení provozu se budou mimo standardní služby starat také dva další dispečeři“, konstatoval Martin Pabiška, místopředseda představenstva dopravního podniku.

„Děkuji již nyní všem zaměstancům a řidičům brigádníkům za ochotu pomoci se zajištěním dopravy na tuto prázdninovou událost v Liberci, kterou bezesporu festival Benátská, je“, zdůraznil Ing, Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva DPMLJ .

<tm>

Tisková zpráva 19/14 - Nový předseda Sdružení dopravních podniků

Novým předsedou Sdružení dopravních podniků ČR byl zvolen Tomáš Pelikán 

Praha, 21. června 2019

Správní rada Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) zvolila tento týden do svého čela nového předsedu. Stal se jím čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva pardubického dopravního podniku.

Tomáš Pelikán řídí pardubický dopravní podnik již od roku 2005 a dlouhodobě se věnuje problematice čerpání dotačních titulů pro oblast veřejné dopravy. Ve funkci nahradil dosavadního šéfa sdružení Michala Krause, který vedl SDP ČR od roku 2015 a znovu již nekandidoval.

„Výsledku volby správní rady si velmi cením a bude pro mne výzvou navázat na práci mého předchůdce,“ komentuje zvolení Tomáš Pelikán, novopečený předseda SDP ČR a Místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti Dopravní podnik města Pardubic.

Post prvního místopředsedy bude i nadále vykonávat Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna, stejně tak pozici druhého místopředsedy obhájil Ladislav Urbánek, dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 20 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně téměř 310 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,4 miliardy cestujících. Provozují 2 694 autobusů, 1 644 tramvají, 698 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.