logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2019

Tisková zpráva 19/23 - SOS vesničky

Dopravní podniky vyzývají k účasti na Největší sbírce

Praha, 11. listopad 2019
Tisková zpráva Sdružení dopravních podniků ČR

Právě před 50 lety vznikly SOS dětské vesničky. Na začátku stála spontánní celonárodní sbírka, ve které obyčejní lidé vybrali na dnešní přepočet neuvěřitelných 450 000 000 Kč. A právě dnes startuje Největší sbírka. Dopravní podniky napříč republikou vyzývají veřejnost, aby navázala na předchozí generace a zapojila se do sbírky, jejímž cílem je, aby u nás už žádné dítě nemuselo vyrůstat bez rodiny.

V rámci svých aktivit se Sdružení dopravních podniků ČR rozhodlo opět využít silnou komunikační linku jednotlivých dopravních podniků a podpořit další úctyhodný projekt. Tentokrát se jedná o podporu tzv. Největší sbírky, kterou organizují SOS dětské vesničky. Informace o této sbírce se díky nim dostane ke statisícům cestujících prostřednictvím letáků ve vozech, na zákaznických centrech a dalších místech v jednotlivých městech.
„Role dopravních podniků je v tomto obdivuhodném projektu marginální. Důležitá je práce, nadšení a energie lidí, kteří stojí za tímto projektem,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a.s., a dodává: „To nejmenší, co můžeme pro úspěch této sbírky udělat, je přenést informaci o ní široké veřejnosti.“

„Kromě sbírky samotné je cílem kampaně připomenout důvody vzniku SOS dětských vesniček před 50 lety i vlnu mezilidské solidarity, která vzniku předcházela,“ vysvětluje Jindra Šalátová, výkonná ředitelka SOS dětských vesniček a dodává: „Chceme upozornit, že i po 50 letech u nás stále vyrůstají tisíce dětí bez lásky, porozumění a důvěry a následky si nesou celý život.“

Kampaň k Největší sbírce poběží od 11. listopadu do konce září příštího roku. Informace, jak se mohou lidé zapojit a podpořit SOS dětské vesničky, naleznou na webových stránkách
www.nejvetsisbirka.cz.

Mgr. Martin Chval, výkoný ředitel SDP ČR

 

Tisková zpráva 19/22 - Movember SDP ČR

Kníry znovu ozdobí vozy MHD napříč republikou

Praha, 31. října 2019
Tisková zpráva Sdružení dopravních podniků ČR

Již druhým rokem se dopravní podniky připojí k podpoře projektu Movember a v ulicích budou po celý listopad opět k vidění kníry na čelech autobusů, trolejbusů nebo tramvají. Šířit osvětu ale budou dopravní podniky i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.

„Dopravní prostředky jsou denně na očích široké veřejnosti a věříme, že vozy s knírem tak vzbudí žádoucí pozornost cestujících i dalších lidí v ulicích měst. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu a v rámci našich možností pomoci dobré věci,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a.s.

Spolupráce organizátorů Movemberu s dopravními podniky odstartovala v loňském roce a měla velmi dobré ohlasy. Zapojená města k podpoře projektu přistupují individuálně a využívají své běžné komunikační kanály. Kromě knírů na vozech budou v jednotlivých městech k vidění i další grafické materiály a to nejen ve vozidlech a v jejich interiérech, ale také například na sociálních sítích, webových stránkách či zákaznických centrech.

„Spolupráci napříč republikou zastřešilo opět Sdružení dopravních podniků ČR a určitě se nejedná o první ani poslední podobnou akci,“ vysvětluje Tomáš Pelikán a dodává: „Kromě veřejnosti jsme vyzvali i naše zaměstnance, aby si nechali narůst typický listopadový knír a podpořili tak tento projekt.“

V letošním roce se do akce zapojilo 11 dopravních podniků a kníry nebo jiné informační materiály budou k vidění na vozech v Brně, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Plzni, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Praze a Ústí nad Labem. Rozsah kampaně je závislý na možnostech každého dopravního podniku.

Charitativní celosvětovou kampaň Movember zastřešuje v České republice nadační fond Muži proti rakovině, který podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů.

Mgr. Martin Chval, výkoný ředitel SDP ČR

Tisková zpráva 19/20 - Plnička CNG

DPMLJ podává trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci plnicí stanice CNG v Jablonci nad Nisou

Liberec, dne 17. září 2019

V roce 2011 vznikl společný projekt DPMLJ a BusLine real a.s. na výstavbu plnicí stanice na CNG v Jablonci nad Nisou. Hodnota projektu činila cca 16,5 mil. Kč s podílem 50% pro každou ze zúčastněných stran. Současně byla pro DPMLJ ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou přislíbena dotace ve výši 5 mil. Kč – skutečná výše dotace však dosáhla pouze hodnoty 2,5 mil. Kč. Dodavatelsky plnicí stanici zajistila společnost TEDOM.

Plnicí stanice byla obratem a v rozporu se zájmy DPMLJ předána do podnájmu soukromé společnosti DP Česká Lípa. Podnájem byl sjednán do 31.5.2041, tzn. na zcela absurdní délku 30 let. V roce 2015 byl podnájem dokonce prodloužen do roku 2044. Ve stejném roce byl učiněn další zjevně nevýhodný krok pro DPMLJ - mezi DPMLJ a podnájemcem byl sjednán závazek exkluzivity, tzn. povinnosti DPMLJ odebírat CNG výhradně od DP Česká Lípa s výjimkou max. 60 tis. kg/rok. Současně se DPMLJ z nepochopitelných důvodů zavázal při jakémkoliv dalším nákupu autobusů pořídit 7 z 10-ti ks na pohon CNG. Posledním pro DPMLJ nevýhodným krokem se stala povinnost DPMLJ odebírat CNG v objemu minimálně 25 tis. kg za měsíc.

Dlouhodobý pronájem, povinnost zajištění velkých oprav a investic na straně DPMLJ neovlivnitelnost cenové politiky podnájemce a závazek odebírat až ve 12 km vzdáleném Jablonci nad Nisou značné množství CNG měsíčně jednoznačně ukazuje na pro DPMLJ nevýhodnost podepsaných smluv a je zřejmé, že DPMLJ vznikla a vzniká škoda v řádech miliónů Kč.

Z uvedených závažných důvodů je současné představenstvo DPMLJ s péčí řádného hospodáře v dané věci nuceno podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podporu představenstvu vyjádřili i představitelé města Liberce. Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie a člen dozorčí rady DPMLJ Mgr. Jiří Šolc uvedl: „Na celé záležitosti okolo plničky CNG mne od začátku štval ten naprosto chladný kalkul. O tom, že podíl ekologické dopravy prostřednictvím CNG bude vzrůstat, věděl každý, a je to jasný trend už dobrých 10 let. Nejinak je tomu dnes a i my v Liberci plánujeme nákup dalších CNG busů. Avšak dobrovolně svázat ruce na více jak 30 let vlastnímu podniku v takto jasné trendové věci bylo pro mne naprosto mimo logiku dobrého hospodáře.“

DPMLJ, a. s.

Tisková zpráva 19/21 - Tichá tramvaj

Minikurz znakového jazyka mohou absolvovat cestující MHD v Liberci v Tiché tramvaji. Dopravní podnik umožní cestujícím a zájemcům vstoupit do světa neslyšících.

Liberec, dne 23. října 2019

Na liberecké tramvajové trati se již potřetí rozjede TICHÁ TRAMVAJ. Speciálně vypravený vůz se na několik hodin změní v pojízdnou učebnu znakového jazyka pro cestující městské dopravy a pro všechny, kteří mají zájem porozumět osobám s poruchami sluchu. Akci připravil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ve spolupráci s libereckou pobočkou Tichého světa, o.p.s.

Lektoři znakového jazyka a neslyšící dobrovolníci budou aktivně k dispozici v TICHÉ TRAMVAJI v pátek 25. října 2019 na lince č. 2 z Dolního Hanychova do Lidových sadů a zpět v čase od 9 - 13 hodin. Jízdní řád mimořádného spoje bude umístěn na staničních sloupcích a webových stránkách DPMLJ. Na tramvaj typu T3M upozorní tematické venkovní polepy. 

Cílem společné akce je upoutat pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením, přiblížit a propojit svět slyšících se světem neslyšících. 

„Náleží do společenské odpovědnosti firmy podporovat podobné projekty. Pro vedení dopravního podniku je potěšující, že se jedná o potřebný a originální projekt, jehož myšlenka a cíl vzešely právě zde,“ doplnil k projektu Ing. Michal Zděnek, M. A. předseda představenstva DPMLJ. 

„Bude se jednat o náhled do světa neslyšících spojený s minikurzem znakového jazyka. Cílem této akce je zmírnění komunikačních bariér mezi slyšící většinou a neslyšící komunitou.  Každý cestující, který bude mít snahu naučit se alespoň jeden znak, získá malou odměnu.“ říká k akci Mgr. Petra Bobková, vedoucí konzultantka pobočky Tichého světa pro Liberecký kraj.

„Tato nevtíravá komunikace by měla upozornit na to, že mnohdy stačí skutečně jen velmi málo, abychom k sobě měli blíže – třeba jen přejet z jedné zastávky MHD na druhou“, doplnila organizátorka Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ.

Akce bude probíhat v dopoledních hodinách. Osloveni byli žáci a studenti z libereckých škol. Organizátoři věří, že někteří využijí možnost interaktivní výuky znakového jazyka v Tiché tramvaji. 

<tm>

Tisková zpráva 19/19 - Terminál MHD

Po 23letech se otevřel veřejnosti terminál MHD v centru Liberce

Liberec, dne 10. září 2019

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou v rámci Dnů evropského dědictví zpřístupnil první zářijovou sobotu budovu terminálu městské dopravy, která byla slavnostně otevřena v srpnu 1996. Dvě stovky zájemců si prohlédlo unikátní stavbu, jejíž návštěva je skutečně výjimečná. K vidění byly prostory dispečinku s výkladem, kanceláře a tzv. šoférka (místo pro odpočinek a získávání informací řidičů).
Zážitkem pro zúčastněné bylo osobní setkání s architektem stavby, inženýrem Patrikem Kotasem. Jak sám přiznával, do budovy vstoupil po 22letech. Několik hodin zajímavě popsoval návštěvníkům a zájemcům o architekturu města nebo dopravních objektů, původní urbanistický záměr investora s budovou a jejím umístěním. Málokdo z Liberečanů tušil, že cílem zadání bylo v místě vytvořit náměstí s dominancí pěšího prostoru, do kterého pouze vjíždějí autobusy a tramvaje, které dokáží v témže veřejném prostoru vzájemně koexistovat. Původní koncepci prostoru chápaného jako náměstí se zřetelně viditelným akcentem, tvořily hodiny v hlavní průhledové ose.

Hodiny se staly postupem času symbolem a místem pro setkávání Liberečanů a návštěvníků města. Jejich průměr 4,5m je ve své době řadil mezi jedny z největších v České republice.

Atypický červeno-laminátový objekt vznikal ve stejné době jako rekonstrukce a dostavba areálu tramvajové vozovny dopravního podniku. Obě stavby v tom čase představovaly symbol vítězství nad nebezpečím, že budou tramvaje v Liberci definitivně zrušeny, což v té době reálně hrozilo. Liberecké tramvaje tehdy a ještě v nedávné době byly červené. Proto vozovna i terminál MHD nesou jako svůj základní vizuální znak červenou barvu.

Z terminálu a jeho okolí se stal postupně centrální uzel MHD s intenzitou, která fakticky i pocitově výrazně přesahuje původní koncepci prostoru chápaného jako náměstí. „Co se s prostorem v okolí terminálu městské dopravy na Fügnerově ulici stane do budoucna,“ zněla otázka mnoha návštěvníků. Podle architekta nelze přidávat intenzitu dopravy v okolí stavby, byť to je čistě z dopravního hlediska pochopitelné pro místo centrálního přestupního uzlu. Vedení dopravního podniku bylo zájmem veřejnosti o budovu terminálu potěšeno. Uvědomuje si její unikátnost a důležitost daného místa pro cestující.

terminal 07 2019 0 terminal 07 2019 02

<tm>