logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2019

Tisková zpráva 20/12 - SDP

Hromadná doprava zůstává v provozu 

Praha, 14. dubna 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Sdružení dopravních podniků, které zaštiťuje 21 dopravních podniků v ČR, neustále monitoruje vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid-19. Všechny členské dopravní podniky pružně reagují na aktuální situaci a přistupují k potřebným opatřením tak, aby cestující i nadále vnímali městskou hromadnou dopravu jako spolehlivou a využívali ji bez obav.

„Chráníme řidiče i cestující,“ uvádí předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán,
„Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi, dočasné omezení prodeje jízdenek u řidiče, to jsou opatření, která přijaly jednotně všechny dopravní podniky v ČR a vedou k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi cestujícími a řidiči. Tato opatření, která byla přijata již v polovině března, se ukázala jako správná a vedla k minimalizování výskytu nakažení právě u řidičů.“

Pro zvýšení ochrany cestujících slouží zavedení pravidelného větrání vozidel na konečných zastávkách a automatické otevírání středních a zadních dveří v zastávkách. Všechny dopravní podniky ve svých vozovnách denně důkladně vozidla dezinfikují a ionizují. Dopravní podniky Praha a Plzeň zkoušejí i aplikaci moderních nanotechnologií a dezinfekčních přípravků na bázi polymerů s dlouhodobou deklarovanou účinnosti. Obzvlášť pečlivě probíhá dezinfekce madel a dalších prvků ve vozidlech, ve větších městech se madla dezinfikují na konečných zastávkách i během dne.

„Chceme všem našim cestujícím touto cestou poděkovat nejen za dodržování hygienických pravidel ve vozidlech a na zastávkách MHD, ale především za to, že zachovávají veřejné dopravě věrnost a nepřesunuli se do aut. Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům dopravních podniků, kteří se podílejí na bezvadném fungování MHD i v těchto složitých časech,“ dodává Tomáš Pelikán.

Kontakt:

Mgr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 21 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,5 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů, 1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

Tisková zpráva 20/11

Terminál městské dopravy v Liberci byl přes noc vydezinfikován

Liberec 7. dubna 2020

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) pokračuje kvůli koronavirové pandemii v hygienických opatřeních, která by měla pomoci omezit přenos viru Covid-19.

V noci na dnešek byla odbornou firmou provedena plošná dezinfekce většiny vnějších ploch na terminálu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci. Dokončovací práce byly prováděny ráno. Dezinfikovalo se aerosolem.
Rozprašující nástavec s dezinfekční směsí postupně hygienicky ošetřil nejen plochy budovy, autobusová stání, ale také staniční sloupky, vitríny, dveře, kliky a přilehlé tramvajové zastávky včetně květináčů.

Jedná se o další z pokračujících kroků, kterými se vedení dopravního podniku snaží chránit své zákazníky a zaměstnance.

Dopravní podnik přistoupil hned v počátku šíření nemoci Covid-19 v České republice k dezinfekci ozonem ve všech interiérech svých autobusů a tramvají. Použitou technologii popsal Pavel Soukup za společnosti LIDEZIN CZ, která ošetření vozů prováděla v areálu dopravního podniku.

V druhé polovině měsíce dubna uvažuje dopravní podnik o opakované dezinfekci interiérů vozového parku. Tentokrát by se stejně jako na terminálu MHD požíval aerosol. Jde o ekologickou dezinfekci, kde již čas odvětrání salonu není až pět hodin, ale maximálně 1,5 hodiny. Znamenalo by to rychlejší možnost vrátit hygienicky ošetřené autobusy a tramvaje do běžného provozu městské dopravy v Liberci. Vozový park DPMLJ sčítá 160 vozidel.

<tm>

Tisková zpráva 20/09

Dopravní podnik vyzývá své cestující k vzájemné ohleduplnosti a rozšiřuje další preventivní opatření v MHD v souvislosti s koronavirem Covid-19.

Liberec 16. března 2020

Ve spojitosti s zákazem volného pohybu osob a dalšími mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR se vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) obrací na své cestující s žádostí o maximální ohleduplnost a hygienu při cestování městskou dopravou.

„Vzhledem k mimořádnému stavu, který v ČR aktuálně panuje, prosíme cestující o vzájemnou ohleduplnost k sobě i zaměstnancům dopravního podniku. Případná absence řidiček, řidičů, ale také ostatních profesí zajišťujících běžný provoz, by skutečně znamenala citelný problém v zajištění fungování městské dopravy“, zdůraznil Mgr. Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku.

„Prevence je teď naprostou prioritou pro nás pro všechny. Musíme společně udělat maximum, abychom zabránili případnému šíření koronaviru mezi cestujícími,“ doplňuje nutnost prevence Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva DPMLJ.

Vedení dopravního podniku žádá cestující, aby během přepravy a při nutné komunikaci se zaměstnanci (například zákaznického centra nebo přepravní kontroly), používali ochrany dýchacích cest proti šíření nákazy vzdušnou cestou (rouška, šála, šátek…).

„Je třeba, aby rouška nebo ochrana byla přichycena těsně k obličeji a možnost šíření nákazy se tak minimalizovala,“ apeluje Mgr. Petr Židek.

DPMLJ zavádí další opatření:

- Od 16. 3. 2020 se ruší zastávky MHD na znamení.

- V termínu od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 (včetně) bude omezena provozní doba kontaktního místa přepravní kontroly na terminálu MHD, Fügnerova ul. od 10.00 do 14.00 hodin. Žádáme cestující o možnost využití úhrady pohledávek formou bankovního převodu, případně platby složenkou.

- Do odvolání se zakazuje všem návštěvám vstup do budovy ředitelství DPMLJ, Mrštíkova 3, Liberec III. K  jednání používejte výhradně telefonické spojení nebo emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme za pochopení.

 

<tm>

Tisková zpráva 20/10

Liberec 23. března 2020

Od 26. března vstupují v platnost výluková opatření v městské  dopravě v Liberci v souvislosti s COVID-19

Dopravní podnik omezuje provoz MHD od čtvrtka 26. března v rámci opatření vyhlášených vládou ČR a hejtmanem Libereckého kraje v souvislosti s výskytem viru COVID-19.

„Nastavenou dočasnou změnou jízdních řádů reagujeme na významný úbytek cestujících v MHD a nutnost snížení nákladů společnosti,“ vysvětluje opatření předseda představenstva DPMLJ Ing. Michal Zděnek.

Začátek platnosti těchto změn je nastaven od čtvrtka 26. 3. 2020.

Víkendový provoz linek MHD zůstal s ohledem na jeho rozsah, kromě zkrácení doby provozu, téměř beze změn. Jedná se pouze o drobné úpravy v jízdním řádu po 20. hodině.

Autobusový provoz v pracovních dnech bude ponížen počet spojů o 21%,

tramvajový provoz v pracovních dnech bude ponížen počet spojů o 23%.

Přehled změn v souvislosti s COVID-19 v MHD Liberec od 26. 3. 2020:

 • V celé MHD Liberec dochází k ukončení provozu v cca 23 hodin.
 • Hromadný rozjezd linek MHD z terminálu Fügnerova s garantovaným přestupem cestujících se posouvá z 23:20 na 22:40 hodin.
 • Bez náhrady se dočasně ruší linky č. 33, 34, 35, 36, 37, školní linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a noční linky č. 90, 91 a 92.

Podrobnější přehled změn v MHD od 26. 3. 2020:

Linky č. 2 a 3

Pracovní dny

 • Prodloužen Interval mezi spoji linek 2 a 3 celodenně na 10 minut z dosavadních 6 – 8 minut.

Linka č. 5 a 11

Pracovní dny

 • Zrušení posilových spojů linky č. 5 v ranní a odpolední špičce. Výsledný celodenní interval mezi spoji 15 minut. Dosud ve špičkách 7,5 minut.

Linka č. 12

Pracovní dny

 • Prodloužen Interval v ranní a odpolední špičce na 8 minut místo dosavadních 5 - 7 minut. V dopoledním sedle interval 15 minut místo dosavadních 12 minut. Změna v rozložení nízkopodlažních spojů.

Linky č. 13, 24 a 26

Pracovní dny

 • Prodloužen Interval v ranní a odpolední špičce na 10 minut místo dosavadních 7 minut. V dopoledním sedle interval 15 minut místo dosavadních 12 minut.

Sobota a neděle

 • Po 21. hodině prodloužen interval na 20 minut z dosavadních 15 minut.

Linka č. 14

Pracovní dny

 • Změna časové polohy vybraných spojů.

Linka č. 15

Pracovní dny

 • V platnosti letní jízdní řád linky s intervalem mezi spoji 20 minut ve špičce, 40 minut v dopoledním sedle a 30 minut ve večerních hodinách.

Linka č. 16

Pracovní dny

 • Zrušení vybraných spojů v ranní a odpolední špičce v úseku Fügnerova - Ostašov

Linka č. 17

Pracovní dny

 • Interval v odpolední špičce prodloužen ze 30 minut na 60 minut

Linka č. 18

Pracovní dny

 • Zrušení vybraných spojů v ranní a odpolední špičce

Linka č. 19

Pracovní dny

 • Beze změny

Linka č. 20

Pracovní dny

 • Zrušení dvou párů spojů. Převedení spojů linky č. 60 do linky č. 20. Změna časové polohy vybraných spojů.

Linka č. 21

Pracovní dny

 • V odpolední špičce prodloužen interval na 20 až 30 minut z dosavadních 10 minut

Linka č. 22

Pracovní dny

 • V ranní a odpolední špičce prodloužen interval na 15 minut z dosavadních 10 minut.

Linka č. 23

Pracovní dny

 • Beze změny

Linka č. 25

Pracovní dny

 • Změna v rozložení nízkopodlažních spojů. Po 20. hodině prodloužen interval na 30 minut z dosavadních 15 minut.

Linka č. 27

Pracovní dny

 • Zrušení vybraných spojů v časech střídání pracovních směn v Průmyslové zóně Sever.

Linka č. 28

Pracovní dny  + sobota a neděle

 • Zaveden nový spoj ve 22:52 z Pavlovic křižovatky do Radčic, který bude v zastávce Pavlovice křižovatka navazovat na spoje linky č. 13 a 26 s odjezdem z Fügnerovy ve 22:40.

Linka č. 29

Pracovní dny

 • Zrušen spoj v 8:20 z Kunratické, sídliště do Fügnerovy.

Linka č. 30

Pracovní dny

 • Změna časové polohy vybraných večerních spojů.

Linka č. 31

Pracovní dny

 • Zrušení vybraných spojů v průběhu celého dne.

Linka č. 600

 • Nově poslední spoj od Bauhausu v 16:50. Poté spoje pouze ke Globusu.

Kontakt: Bc. Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil +420 739 682 130

Tisková zpráva 20/08

Dopravní podnik zavádí další nezbytná opatření v MHD v souvislosti   s COVID–19. Snaží se chránit cestující a své zaměstnance.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále DPMLJ) reaguje na vývoj události v ČR a v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 zavádí další opatření.

„Postupujeme jako zodpovědný dopravce a zaměstnavatel. Rozšiřujeme a dodržujeme již nastavená hygienická opatření, která by měla chránit naše zákazníky a zaměstnance,“ zdůraznil Ing. Michal Zděnek, M. A. předseda představenstva DPMLJ.

S platností od pátku 13. března od 04:00 hodin až do odvolání DPMLJ rozšiřuje a zavádí tato opatření:

 • dveře vozidel MHD se budou otevírat automaticky, zastávky na znamení zůstávají v platnosti
 • zrušení nástupu předními dveřmi mezi 20:00 až 4:00 hodin (omezení kontaktu řidičů s cestujícími):

Tramvajový provoz - otevírat se budou všechny dveře ve vozidle včetně dveří u řidiče (řidič je chráněn kabinou)

Autobusový provoz – nebudou se otevírat přední dveře u řidiče (ve vozidle bude instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

 • zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD (omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících)
 • omezení provozu MHD - školní linky číslo 51 až 59 zrušeny do odvolání

„Snažíme se přispět ke zvýšení komfortu a pocitu bezpečí cestujících. Pokračujeme nadále v dezinfekci ozonem interiérů všech typů vozidel vozového parku. Metoda dezinfekce O3, která modernějším a šetrnějším způsobem odstraňuje viry, bakterie, houby, původce zápachu, se používá denně v několika vozidlech. Používaný způsob je několikanásobně účinnější než dezinfekce běžnými chemickými prostředky při každodenních úklidech. Současně s tím probíhá ve zvýšené aktivitě také pravidelná hygienická očista autobusů a tramvají,“ popsal nastavená opatření předseda dozorčí rady DPMLJ Mgr. Petr Židek.

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k opětovnému obnovení výuky ve školách, k návratu kulturních, sportovních a dalších společných aktivit občanů v běžném rozsahu nebo k jiným rozhodnutím plynoucím z aktuální situace v České republice, v Evropě.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.