logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 21/17 - milostivé léto

Liberecký dopravní podnik pomůže neplatičům jízdného MHD při akci „milostivé léto“. Jedná se o exekutorskou novinku, která myslí na dlužníky a věřitele.

Liberec 3. 11. 2021

Dlužníci v exekuci mají nově tříměsíční možnost, od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, splatit své původní dluhy u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků.

Do tzv. milostivého léta spadají také pohledávky dopravních podniků za jízdy bez platné jízdenky.  Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) tuto možnost vnímá pozitivně, protože pro jednotlivé dopravní podniky může „milostivé léto“ znamenat navrácení části dlužných částek, které by se jim pravděpodobně nepodařilo vymoci. Cestující bez platného jízdního dokladu způsobili v roce 2020 členům sdružení odhadovanou ztrátu v hodnotě 325 milionů korun.

Jenom v loňském roce udělily dopravní podniky v součtu více než 365 tisíc pokut, tzn. průměrně tisíc lidí denně bez platného jízdního dokladu. Nejčastější je uhrazení pokuty řešeno na místě nebo do několika dnů. Někteří cestující své „černé jízdy“ z různých důvodů nevyřeší a po několika letech se z několikatisícové pohledávky u dopravního podniku mohou stát desetitisícové dluhy, navýšené o další poplatky, úroky a odměny exekutorovi.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) eviduje za poslední dva roky cca 13 tis. záchytů ročně. Přibližně třetina z tohoto počtu sepsaných záchytů se předává k právnímu vymáhání advokátním kancelářím, které pak již mají pohledávky ve své správě.

 "V roce 2018 a 2019 jsme předali právním kancelářím necelých 5971 dlužníků, někteří z nich mají těch pokut i víc, s tím, že vyrovnání nám přišlo od 154. Dá se předpokládat, že ten zbytek se bude vymáhat exekučně. V roce 2020 je předána asi polovina 1290 za první půlrok a u dalších 1400 zatím čekáme, zda se ozvou případně sami a dluh zaplatí. Ten postup je vždycky stejný, není to tak, že když někdo do 14 dnů nezaplatí tak, že to hned předáváme právní kanceláři. Dopravní podnik se sám snaží pokutu vymoci dříve, než dlužníka předá právní kanceláři," popsal Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku. Na vyřešení dluhu dostávající cestující čas zhruba půl roku až tři čtvrtě.

Elektronická databáze hlášenek byla v Liberci zavedena koncem devadesátých let, na tomto principu funguje evidence dosud. Pro zajímavost z evidence můžeme uvést, že mezi nejdéle sledovanou „černou pasažérkou“ je "pravidelná" cestující, která sbírá pokuty od roku 1997 až dosud.

Pozitivní pro dopravní podnik naopak je příklad, kdy cestující, který je v jeho evidenci již od roku 1996, si dorovnal svůj dluh vůči DPMLJ, a. s., když v uplynulých dvou letech uhradil částku přes 100 tis. Kč.

V libereckém dopravním podniku v Liberci jsou od 28. 10. 2021 připraveni zájemcům z řad dlužníků pomoci zaměstnanci oddělení přepravní kontroly se sídlem na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.

Zájemce seznámí s postupem, který je nutný dodržet, aby mohli využít této možnosti oddlužení. Jedná se o jedinečnou šanci pro každého z nich.

DPMLJ, a. s.