logo dpmlj

Překlad

Smluvní přepravní podmínky Jablonec nad Nisou

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LK (IDOL)

Dle platné legislativy vyhlašují Smluvní přepravní podmínky (dále SPP) jednotliví dopravci. V rámci veřejné dopravy v Libereckém kraji je dopravci zapojenými do integrovaného dopravního systému IDOL vyhlašováno jednotné znění SPP, které se skládá ze všeobecné základní části platné pro všechny dopravce a dodatku SPP, který upravuje konkrétní podmínky přepravy na linkách MHD Jablonec nad Nisou a Liberec.

Plné znění SPP včetně příloh je k dispozici:
ZDE (platné od 1.9.2018)

Výňatek SPP (je zveřejněn ve všech vozidlech a na obvyklých vývěsních místech) je k dispozici:
výňatek ze SPP (od 1.9.2018)

nebo k nahlédnutí v předprodeji jízdenek na autobusovém nádraží v Jablonci nad Nisou v Luční ul..

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec