logo dpmlj

Překlad

Informace - sociální vozidlo

PROVOZ SOCIÁLNÍHO VOZIDLA od 1.4.2021 POZASTAVEN.
Více informací.


PROVOZ SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU

1) sociální automobil je provozován DPMLJ v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. (tj. první objednávku kterou je možné realizovat je objednávka přistavení v 7:00 hod. a poslední objednávka, kterou je možné realizovat je objednávka přistavení v 16:00 hodin),

2) mezi jednotlivými objednávkami musí být stanoven čas min. 30 minut (ideálně objednávat odvozy s přistavením vozu na časy půl, celá).

3) přepravu zpět nelze z časových důvodů zrealizovat (navazující další objednávky), pakliže není sjednán přesný čas odvozu zpět v rámci prvotní objednávky přes dispečink (nelze se na místě v čase konkrétního odvozu domlouvat s řidičem na odvozu zpět).

4) na přepravu mají nárok:
- vozíčkáři
- osoby vlastnící ZTP
- osoby vlastnící ZTPP
- osoby s nemocí pohybového aparátu (samostatně se pohybující nebo s doprovodem), není v silách DPMLJ zajišťovat doprovod (k tomuto účelu slouží převozní sanitka)

5) vozidlo je určeno k přepravě výše uvedené skupiny cestujících, kdy cíl nebo počátek cesty musí být:
- zdravotnické zařízení na území města Liberec
- dům soc. služeb na území města Liberec
- domov důchodců
- centrum postižených
- Krajský úřad, Magistrát města Liberce

6) není možné objednat odvoz na 11:30 (poslední v 11:00, dále až ve 12:00), od 11:20 – 11:50 má řidič bezpečnostní přestávku (čerpání BP dle ZP)


JÍZDNÉ:

Cena za přepravu je stanovena ve výši 30 Kč dospělí, jízdné pro děti 6 – 15 let je stanoveno na 14Kč (2x 7Kč jízdenka), děti do 6 let zdarma.
Neplatí zde žádný tarif MHD, ani žádné další slevy.


OBJEDNÁVKY – DISPEČINK PŘEPRAVY (soc.automobil):

Objednání je možné provést v pracovní den vždy od 7:30 do 14:30 na telefonním čísle +420 734 685 685.