logo dpmlj

Překlad

Tarif MHD Liberec

Nařízení Statutárního města Liberec o Tarifu MHD v Liberci (od 1.12.2017).

Tarif městské dopravy v Liberci

v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Liberce se usnesla dne 7. listopadu 2017 v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů), dle § 1 odst. 6 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR č. 1/2017 ze dne 25.11.2016, část 1, oddíl B, pol. 3, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydat toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tarif městské dopravy v Liberci je součástí Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje a je vyhlášen pro tarifní zónu LIBEREC.
Tarif městské dopravy v Liberci stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky městské dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Čl. 2
Základní pojmy

IDOL – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje.
Opuscard – bezkontaktní čipová karta vydaná Libereckou IS, a.s. jako Krajská karta včetně Libereckých městských karet a karet ISIC po provedení upgrade.
Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít ke svým cestám spoje všech dopravců zahrnutých do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Nosičem integrovaného jízdního dokladu je Opuscard.
Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který je mezi linkami jednotlivých dopravců navzájem nepřestupný.
Tarifní zóna je územně ohraničená oblast s autobusovými/železničními zastávkami/stanicemi a zastávkami MHD rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu.
Elektronické peněžní prostředky nebo elektronická peněženka – hotovost, uhrazená kmenovému dopravci a nahraná na Opuscard, sloužící k úhradě jízdného.

Čl. 3
Tarifní zásady

Tarif městské dopravy v Liberci je zónový a časový.
Všechny autobusové a tramvajové linky městské hromadné dopravy LIBEREC provozované Doprav-ním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (včetně linek na území obcí Kryštofovo Údolí, Šimono-vice a Stráž nad Nisou) náleží do tarifní zóny „LIBEREC“ s výjimkou části tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec nad Nisou, kde poslední zastávkou v tarifní zóně „LIBEREC“ je zastávka Proseč n.N., výhybna (Jablonec n.Nisou, Proseč n.Nisou,výhybna) ve směru do Jablonce nad Nisou a s výjimkou autobusové linky č. 18 Liberec, Fügnerova – Rudolfov – Bedřichov, kde poslední zastávkou v tarifní zóně „LIBEREC“ je zastávka Rudolfov (Liberec, Rudolfov, Česká chalupa).
Kromě jízdních dokladů stanovených tímto nařízením jsou na linkách městské dopravy v Liberci uznávány i platné integrované jízdní doklady IDOL a platné jízdní doklady EURO-NISA-Ticket (dříve LIBNET+).

Čl. 4
Jízdenky pro jednotlivou jízdu

1) Jízdenky pro jednotlivou jízdu papírové

jízdenka pro jednu zónu

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní   20,- Kč  40 min  
ZLEVNĚNÁ přestupní   10,- Kč  40 min  

V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje na 60 minut.
Jízdenka platí na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC pouze v jedné z tarifních zón a to pouze v té, ve které byla při nástupu označena nebo pro kterou byla zakoupena. V době platnosti jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v příslušné tarifní zóně.

jízdenka pro MHD Liberec a Jablonec nad Nisou 

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní  38,- Kč   75 min  
ZLEVNĚNÁ přestupní   19,- Kč      75 min  

Jízdenky platí na všech linkách městské hromadné dopravy LIBEREC a JABLONEC NAD NISOU.

2) Jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupené prostřednictvím elektronické peněženky Opuscard

jízdenka pro zónu „LIBEREC“

  cena      platnost
ZÁKLADNÍ přestupní    18,- Kč  40 min  
ZLEVNĚNÁ přestupní      9,- Kč      40 min  

V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje na 60 minut.
Jízdenky platí pouze v tarifní zóně „LIBEREC“ a v době její platnosti je možný přestup v rámci linek IDOL a této zóny.

3) SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu

jízdenka pro zónu „LIBEREC“

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní     25,- Kč  60 min  

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.

ZÁKLADNÍ nepřestupní SMS jízdenka

  cena platnost
ZÁKLADNÍ NEpřestupní     31,- Kč  60 min  

SMS jízdenky jsou platné pouze na lince městské hromadné dopravy LIBEREC mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Čl. 5
Časové jízdenky přenosné

1) Časové jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“

  cena  
24 hodinová základní  80,- Kč
24 hodinová zlevněná 
40,- Kč
Jednodenní skupinová  155,- Kč
Dvoudenní základní    120,- Kč
Dvoudenní zlevněná 60,- Kč
Sedmidenní základní 245,- Kč
Sedmidenní zlevněná 120,- Kč
Třicetidenní základní 

925,- Kč

Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem.
Jednodenní skupinová jízdenka platí maximálně pro společně cestující 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku do 15ti let.
Papírové jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.
Jízdenky, jejichž nosičem je Opuscard, jsou platné na všech linkách IDOL v zóně „LIBEREC“.

2) Časové turistické jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“

jednodenní základní  50,- Kč (doba platnosti: 24 hod od označení)
jednodenní zlevněná 25,- Kč (doba platnosti 24 hod od označení)
víkendová rodinná(2+3) 200,- Kč (doba platnosti od 12 hod 
(pátek – resp. doba označení do neděle 24 hodin)

Tyto jízdní doklady platí pouze na tramvajových linkách číslo 2 a 3.
Rodinný typ jízdního dokladu může využít skupina o maximální velikosti dvou dospělých a třech dětí do 15 let věku.

3) Časové jízdenky přenosné pro MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

  cena 
24 hodinová základní pro MHD Liberec a Jablonec n. N. 100,- Kč
24 hodinová zlevněná pro MHD Liberec a Jablonec n. N. 50,- Kč

Papírová 24 hodinová jízdenka platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem na všech linkách městské hromadné dopravy LIBEREC a JABLONEC NAD NISOU.

4) Časové síťové jízdenky přenosné

  cena 
24 hodinová „IDOL+“  120,- Kč
24 hodinová skupinová „IDOL5+“  250,- Kč

Jízdenky „IDOL“ opravňují v době své platnosti k libovolnému počtu jízd na všech linkách IDOL po území Libereckého kraje.
Jízdenky IDOL+ jsou určeny pro jednu osobu bez ohledu na věk.
Skupinové jízdenky „IDOL5+“ opravňují k cestování až pěti společně cestujících osob nezávisle na jejich věku.

Čl. 6
Časové jízdenky nepřenosné

1) Časové jízdenky nepřenosné pro zónu „LIBEREC“

  STANDARD     ABONENT     ABONENT PLUS    
sedmidenní základní  175,- Kč    
sedmidenní zlevněná 85,- Kč    
sedmidenní 65+ 75,- Kč    
třicetidenní základní  580,- Kč  550,- Kč 530,- Kč
třicetidenní zlevněná 290,- Kč 275,- Kč 265,- Kč
třicetidenní 65+ 250,- Kč  240,- Kč 230,- Kč  
devadesátidenní základní 1520,- Kč 1450,- Kč 1370,- Kč
devadesátidenní zlevněná 760,- Kč  725,- Kč 685,-Kč
devadesátidenní pro důchodce a os. 65+ 660,- Kč   630,- Kč 595,- Kč
365 denní základní 5520,- Kč 5245,- Kč 4970,- Kč
365 denní DRŽITEL ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY  1800,- Kč    

Nárok na jízdenku typu ABONENT mají ti držitelé některé z předplatních jízdenek dle čl. 6), jejíž platnost souvisle předcházela platnosti této jízdenky v minimální délce 30 dní.
Nárok na nepřenosnou jízdenku typu ABONENT PLUS mají ti držitelé některé z předplatních jízdenek dle čl. 6), jejichž platnost souvisle předcházela platnosti této jízdenky v minimální délce 360 dní.
Pro zakoupení časových nepřenosných jízdenek je nutné předložit platnou Opuscard.
Časové jízdenky nepřenosné platí pro zónu „LIBEREC“ na všech linkách IDOL.

 Čl. 7
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče

V doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče je možné zakoupit za předem odpočítané mince či bankovky jízdenky:

jízdenka v doplňkovém prodeji

  cena platnost
jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZÁKLADNÍ přestupní    24,- Kč  40 minut
jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZLEVNĚNÁ přestupní    12,- Kč 40 minut
jízdenka pro MHD Liberec a Jablonec n.N. ZÁKLADNÍ přestupní      42,- Kč 75 minut
jízdenka pro MHD Liberec a Jablonec n.N. ZLEVNĚNÁ přestupní     21,- Kč 75 minut

Jízdenka jednozónová platí pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC v jedné z tarifních zón a to pouze v té, ve které byla při nástupu označena nebo pro kterou byla zakoupena. V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje na 60 minut. V době plat-nosti jednozónové přestupní jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v příslušné tarifní zóně.
Nepřestupní jízdenky zakoupené v doplňkovém prodeji u řidiče jsou nepřestupné a platí po dobu pobytu ve vozidle pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. při jedné jízdě z tarifní zóny „LIBEREC“ do sousední tarifní zóny, případně opačným směrem.
Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC pouze v tarifní zóně „LIBEREC“.
Jízdenky pro MHD Liberec a Jablonec nad Nisou platí na všech linkách městské hromadné dopravy LIBEREC a JABLONEC NAD NISOU.

Čl. 8
Slevy jízdného

Za zlevněné jízdné dle čl. 4, 5 a 7 (jízdenky pro jednotlivou jízdu, časové jízdenky přenosné a při prodeji jízdenek ve vozidle a doplňkový prodej u řidiče) se přepravují:
a) děti a mladiství od 6ti do 15ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
Za zlevněné jízdné dle čl. 6 (časové jízdenky nepřenosné) se přepravují:
a) děti od 6ti do 15ti let,
b) žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu do 26 let věku za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zvláštního předpisu s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 10 zvláštního předpisu,
Za jízdné pro důchodce a osoby 65+ (časové jízdenky nepřenosné) se přepravují:
a) poživatelé starobních důchodů a poživatelé invalidních důchodů (III. stupně) a jim na roveň postavených důchodů (s výjimkou částečného invalidního důchodu),
b) osoby ve věku 65let a starší.

Mezi tarifními zónami „LIBEREC“ a sousední tarifní zónou se za jízdné dle čl. 6 (časové jízdenky nepřenosné) v kategoriích osoba 65+ přepravují osoby starší 65let pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo starobní důchod dle podmínek vyhlášených Integrovaným tarifem veřejné dopravy Libereckého kraje.

Čl. 9
Bezplatná přeprava

1) V tarifní zóně „LIBEREC“ se bezplatně přepravují:
a) děti do 6ti let věku,
b) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších předpisů. Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
d) zavazadla a zvířata,
e) dětský kočárek a sáňky,
f) lyže i s holemi (snowboard),
g) poživatelé starobních důchodů starší 70ti let – s povinností předložit při kontrole občanský ne-bo jiný průkaz s fotografií, nebo bezkontaktní čipovou kartu aktivovanou jako 365 denní nepřenosnou jízdenku (bez úhrady manipulačního poplatku).

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2015 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje.

Čl. 11
Účinnost

Toto nařízení, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Liberec (pro RELACI Liberec a Jablonec nad Nisou) upravuje

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 7. 5. 2013 s platností od 1. 7. 2013 a 
tarif IDOL v aktuální platnosti od 1.11.2017,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výňatek z tarifu: 

2015 08 30 vynatek z tarifu MHD Liberec