logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
15. 12. 2022

Nové noční okružní linky č. 91, 92, 93 a 94

Vážení cestující, Od 2. ledna 2023 v 00:20 hod. vyjedou nové noční okružní linky č. 91, 92, 93 a 94. Linky budou odjíždět z terminálu MHD Fügnerova ulice ze stanoviště č. 6 (linky 93 a 94) a ze stanoviště č. 7 (linky č. 91...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Denní zprávy 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl, že postup Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) při zadávání veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě se společností BusLine, byl správný. DMPLJ obdržel vyjádření ÚOHS včera, tj. 20. 12. 2012.

Úřad prošetřil všechny okolnosti vedoucí k uzavření smluv a konstatoval, že v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení.

Jsem velmi rád, že šetření ÚOHS potvrdilo správnost postupu při uzavření smlouvy, která byla podepsána v prosinci roku 2009. Neustále opakovaná nepodložená tvrzení tak ÚOHS svým šetřením vyvrátil a potvrdil tím korektnost jednání DPMLJ při uzavírání jednotlivých smluv. Osobně cítím spokojenost nad skutečností, že je takto potvrzeno, že vedení DMPLJ postupovalo zcela v souladu se zákonem a že jednalo a jedná v zájmu obyvatel měst Liberce a Jablonce nad Nisou,“ řekl Luboš Wejnar, ředitel společnosti.

První, tehdy moderní, tramvaj typu T2 obdržel Liberec v roce 1960 a tehdy obdržela inventární číslo 10.

Tento vůz měl 20. prosince 1968 těžkou dopravní nehodu, při které pobořil obytný dům v Hanychově. Ten den totiž řidič vozu nahlásil z výhybny na Spáleništi dispečerovi závadu a dostal pokyn k přípravě na napojení na jiný vůz. Ještě před spojením s druhou tramvají však řidič „desítku“ odbrzdil a ta se pomalu dala do pohybu směrem do města. Až po oblouk pod zastávkou Hanychov kostel se udržela v kolejích, dále však šílená jízda neovladatelného vozu pokračovala po druhé straně silnice přímo po vozovce. Na křižovatce ulic Ještědské a České Mládeže ze zastavila o nárožní dům. Vyděšený řidič strávil jízdu na zadní sedačce a tak nedošlo zázrakem k žádnému zranění.

Vůz byl pak opraven ve výrobním závodě v Praze a obdržel nové čelo z vozů typové řady T3. Oprava však příliš povedená nebyla, mezi provozním personálem byl vůz neoblíbený a tak již v roce 1978 byl vůz přeřazen mezi služební a v roce 1985 byl zrušen.

Nový tarif MHD znamená nutnou výměnu již zakoupených papírových jízdenek.

V době od 2.1.2013 do 31.3.2013 bude cestujícím umožněna výměna papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu platných v roce 2012 za nové jízdenky  platné 1.1.2013.

Papírové jízdenky MHD platné v roce 2012 bude ještě  možné použít do 13.1.2013

Více informací viz. tisková zpráva

-tm-

Zcela neprůjezdným se v adventním čase stává město Liberec. Autobusy MHD na páteřních linkách nedokážou udržet jízdní řád, veškerá vozidla, včetně těch posilových, projíždějí městem s mnohaminutovým zpožděním. 
A reakce cestujících jsou bouřlivé. Dispečeři se snaží okamžitě reagovat a vozidla odklánět na náhradní trasy, ale dopravní řešení města Liberce nenabízí mnoho variant.

-tm-

O víkendu to bylo 28. let, co liberecké tramvaje uskutečnily své poslední jízdy ulicí Pražskou, ulicí Moskevskou a dále pokračovaly kolem městské radnice.

Již 16.12.1984 pak byl po přeložce zahájen provoz tramvají ulicemi Rumunská, Ludmilina a Palachova. Tato trasa je používána i v současnosti.