logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Denní zprávy 2012

Představenstvo společnosti rozhodlo na svém zasedání 12.12.2012 o ukončení provozu této linky k  31.12.2012. Při svém rozhodnutí zároveň preferovalo variantu, aby i nadále byla zajištěna doprava pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a Student Agency express se dohodly na nové podobě spolupráce na provozování linky Liberec – Praha. Doposud oba dopravci jezdili na této lince odděleně, nyní se spojení na této trase upraví v návaznosti na dohodu obou dopravců.


Do 31.prosince 2012 bude DPMLJ jezdit tuto linku bez jakékoliv změny.

Od 1.1.2013 bude pravidelný provoz zajišťovat pouze společnost Student Agency express. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce pro tuto společnost zajistí provoz bezbariérových spojů v pracovní dny v následujícím rozsahu:
1/ Od 2. 1. – 15. 1. 2013 pojedou v 07:15 hod. z Liberce a v 18:15 hod. z Prahy.
2/ Od 16. ledna 2013 vyjedou autobusy v 7.45 hod. a 17.45 hod. z Liberce a v 10.00 hod. a v 19.30 hod. z Prahy.

V důsledku ukončení provozu této linky, dojde mezi DPMLJ a jejími stávajícími klienty neprodleně k vyrovnání všech finančních prostředků, které mají cestující uloženy v zakoupených otevřených jízdenkách a na kreditových účtech, a to od 17.12.2012 do 31.3.2013.

Vrácení vložených prostředků proběhne tímto způsobem:
1/ otevřené jízdenky – vložené finanční prostředky se vrací pouze hotově  bez storno poplatku
° Liberec – Terminál MHD, Fügnerova
° Liberec- Koleje a Menzy, 17.listopadu 584, Liberec 15
° Liberec – autobusové nádraží ČSAD
° Praha – ČSAD SVT autobusové nádraží Černý Most
° Praha - ČSAD SVT autobusové nádraží Florenc
2/ kreditové jízdenky – vložené finanční prostředky se vrací pouze hotově
° Liberec – Terminál MHD (Infocentrum, předprodej), Fügnerova

Jízdenky na všechny spoje, které budou zajištěny od 1.1.2013 (včetně bezbariérových) se budou prodávat u dopravce Student Agency express

Na výsledek dnešního odpoledního jednání devítičlenného představenstva DPMLJ, a. s., složeného ze zastupitelů statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou, netrpělivě čekají pravidelní cestující meziměstské autobusové linky Liberec – Praha a zpět. Členové představenstva hledají další možnosti komfortního řešení budoucnosti linky tak, aby negenerovala ztrátu. Prioritou je snaha o zachování spojení mezi Libercem a Prahou i pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Dnes vešla v platnost avizovaná úprava jízdních řádů MHD v Liberci. Prosíme Vás, ověřte si, zda nedošlo k úpravě také u Vámi používaných spojů. S dovolením připomínáme, že některé zastávky se v provozním režimu staly NOVĚ „zastávkami na znamení“. Děkujeme a přejeme Vám příjemný nový pracovní týden.

Před 87 lety,  přesně dne 10.12.1925, byla na trati do Horního Hanychova poprvé nasazena speciální tramvaj – motorový sněhový pluh. Tramvaj zkonstruoval tehdejší technik dopravního podniku, pan Anton Schlupek, pozdější ředitel. Tramvaj byla úplně celá  postavena v dílnách dopravního podniku. Svému účelu sněhový pluh sloužil až do poloviny 70 let minulého století, kdy byl vůz předán v zuboženém stavu Technickému muzeu v Brně, kde byl později i zlikvidován.

Úprava tarifů jízdného městské hromadné dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou je již zveřejněna na našim webových stránkách v záložce MHD Liberec – v kolonce „tarif“ a záložce MHD Jablonec nad Nisou - v kolonce „tarif“ .