logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2011

Liberec, 21. října 2011 Snaha dostat děti bezpečně do školy v zimních měsících byla impulsem pro zřízení zvláštní jízdenky MHD.

Jablonec nad Nisou je horským městem s vysokým podílem spadu sněhu, kde do koloritu zimních měsíců patří obtížně schůdné komunikace. Možnost jízdy městskou hromadnou dopravou a nabídnutá zvláštní jízdenka MHD, o kterou bylo požádáno vedení DPMLJ, a.s., řeší podle sociální pracovnice jediný možný přístup dětí z 1,5 km vzdálené sociálně vyloučené lokality do školy.

Sociální pracovníci mají zájem na tom, aby děti z lokality Zelené údolí navštěvovaly pravidelnou školní docházku. Do školy chodí po silně frekventované silniční komunikaci I. třídy, která je ohraničena svodidly bez chodníků. Se spadem sněhu je zcela znemožněna chůze po této dostupné cestě.

Jedinou možností pak zůstává tramvajová doprava, která třemi mezistaničními úseky na trase Měnírna – Jablonec n. N., Tyršovy Sady nahradí nebezpečnou chůzi dětí po silnici. Na používání městské hromadné dopravy ovšem tyto sociální skupiny zpravidla nemají dostatek finančních prostředků a jízda „černých pasažérů“ povolena není. Z těchto důvodů je na zkoušku od října 2011 do prosince 2011 připraveno 22 kusů přenosných zvýhodněných jízdenek MHD, které do rodin s dětmi prodají sociální pracovníci. Tyto jízdenky by měly umožnit dětem z tíživých rodinných podmínek dopravu za vzděláním a kamarády.

„Tato problematika byla předmětem jednání představenstva společnosti, kde po delší diskuzi převládl většinový názor, který vedl k realizaci tohoto pilotního projektu“, uvedl předseda představenstva DPMLJ, a. s..

Projekt bude po-té vyhodnocen a ukáže, zda se dají občané ze sociálně vyloučené lokality motivovat k řádnému používání MHD za stanovených přepravních podmínek a zda vstřícnost dopravce pomůže zajistit pravidelnou školní docházku u dětí ze sociálně slabých rodin.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 14. října 2011 Doprava a bezpečnost spolu velmi úzce souvisí. To si uvědomuje vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. a zahajuje projekt pod názvem BEZPEČNĚ S NÁMI.

Cílem projektu je zjistit, jak cestující vnímají svoji bezpečnost v prostředcích městské hromadné dopravy. Zda se cítí ohroženi technikou jízdy řidiče nebo spíše spolucestujícími. Připravené otázky otevřou nejen diskuzi, ale také nabízí možnosti pro zajištění bezpečnosti každého z nás. „Ptáme se například, zda by zákazníci uvítali nějaký bezpečnostní prvek ve vozidle, a když ano, tak jaký “, vysvětluje podstatu projektu Roman Šotola, předseda představenstva DPMLJ, a. s., Projekt „Bezpečně s námi“ vzniká také za podpory náměstka Statutárního města Liberce Lukáše Martina.

Vedení dopravního podniku se na velmi podobné otázky týkající se bezpečnosti bude ptát také svých zaměstnanců – řidičů, revizorů, ale i zaměstnankyň Infocentra a předprodeje MHD. I oni by se při plnění svých profesních úkolů měli cítit zcela bezpečně.

Dopravní podnik se již od loňského roku hlásí k nastaveným Standardům kvality prostřednictvím kterých nabízí svým cestujícím příjemnější a zkvalitňující se služby. Cestující dostávají větší možnost komunikace s vedením společnosti a management vnímá jejich podněty a snaží se k nim přihlížet.

Nyní dostávají cestující možnost vyjádřit se k důležité otázce - k otázce bezpečnosti.

A jak?

Tím, že odpoví na otázky, které jim nabízí připravený dotazník na webových stránkách www.dpmlj.cz. Názor našich zákazníků vedení společnosti zajímá, najděte si čas a svými názory pomůžete zajistit bezpečnost nejen svou, ale i ostatních cestujících a zaměstnanců dopravního podniku. Děkujeme Vám za spolupráci na projektu.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 4. října 2011 Pohodlnější, rychlejší a bezpečnější cestování přinesla modernizace tramvajové trati v Liberci, kde proběhla již třetí etapa plánované výstavby tramvajových kolejí na sídliště Rochlice II (Dobiášova).

První etapa výstavby byla realizována v roce 2008 se týkala rekonstrukce kolejiště a terminálu MHD. V druhé etapě v roce 2009 došlo k modernizaci tramvajové trati v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova včetně položení druhé koleje. S rekonstrukčními pracemi na plánované třetí etapě se začalo v srpnu 2010 a trať byla předána do zkušebního provozu o rok později 14. srpna 2011. Modernizace tramvajové trati byla prováděna na úseku dlouhém 950 metrů. Původní jednokolejná trať s rozchodem 1000 mm se změnila na dvojkolejnou, která umožňuje provoz na obou rozchodech (pozn.1000 mm je rozchod určený pro vozidla jedoucí do Vratislavic a Jablonce N/Nisou. Rozchod o šíři 1435 mm používají vozidla, která budou pokračovat ze zastávky U Lomu na sídliště Rochlice II. - Dobiášova).

Rekonstruovaná trať již nekopíruje ulici Na Bídě, prochází areálem bývalé Textilany. Trasa tak respektuje podobu investičního záměru v dané lokalitě. Výstavba proběhla také s velkým důrazem na bezpečnost cestujících. Došlo ke sloučení autobusových a tramvajových zastávek MHD na křižovatce Jablonecká x Kunratická (U Lomu). K těmto centrálním zastávkám jsou vybudovány nové, světelnou signalizací řízené bezpečné přechody. Nově se cestujícím nabízí v jednom místě výběr z více spojů MHD do centra města.

Tramvajová trať je v celém úseku oddělena od individuální silniční dopravy a zabezpečena světelnými signalizacemi. Modernizace trati je provedena nejnovějšími technologiemi (pražce ve tvaru Y a pevná jízdní dráha) zaručují delší životnost oproti konstrukcím používaných v letech minulých. V úseku došlo zároveň k propojení dvou segregovaných dvojkolejných úseků na tramvajové trati do Vratislavic nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Vznikl souvislý dvoukolejný úsek v délce 2 150m. V prostoru křižovatky U Lomu je připraveno budoucí odbočení nové tramvajové trati na sídliště Rochlice II. Kolejová konstrukce do těchto míst bude vložena až v souvislosti se zahájením provozu na nové trati.

Celkové stavební náklady činily 124 mil. korun, z čehož přibližně jedna třetina nákladů souvisela s  přeložkami inženýrských sítí (2x parovod, silové kabely ČEZ, kabely UPS, O2, kanalizace a jiné). Stavební náklady jsou z 92,5% hrazeny z prostředků Evropské Unie – z projektu Regionálního operačního programu NUTS II.

Společně s modernizací tratě probíhala z prostředků ŘSD generální oprava silnice 1/14 a kompletní obnova veřejného osvětlení a světelných signalizací. V současné době probíhá zkušební provoz a zatím nebyly v systému zaznamenány žádné podstatné závady.

Letošní rekonstrukce probíhala z velké části za provozu na původní tramvajové trati. Provoz na původní jednokolejné trati byl udržován do technicky možné poslední chvíle. Následná náhradní autobusová doprava byla vlivem uzavírky Jablonecké ulice velmi komplikovaná a nákladná. Vedení dopravního podniku si váží velmi tolerantního přístupu svých cestujících, kteří trpělivě vyčkávali návratu dopravy do standardního režimu a práce všech svých zaměstnanců v tomto dovolenkovém období. Modernizovaný úsek tramvajové tratě nyní nabízí příjemnější a rychlejší  cestování, pro cestující pak také jednodužší možnost přestupů mezi jednotlivými linkami MHD na zastávce U Lomu.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 12. října 2011 Smyslem soutěže o design nové tramvaje bylo dát možnost široké veřejnosti podílet se na přípravě vzhledu nového vozidla městské hromadné dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou. Tramvaj jako dopravní prostředek je považována za městotvorný prvek a zejména s ohledem na svojí technickou životnost se i dlouhodobě podílí na vzhledu města samotného.  Proto vedení společnosti DPMLJ, a.s vypsalo soutěž, ve které nabídlo všem zájemcům prostor pro jejich kreativní výtvarné vyjádření. Soutěž trvala od 5. května do 5. srpna 2011 a celkem se jí zúčastnilo 34 soutěžících.

Komise složená ze zástupců DPMLJ, a.s. rozdělila došlé návrhy do dvou skupin – realizovatelné a kreativní. Celkem bylo finančně odměněno 9 soutěžních návrhů. „Ze tří návrhů v kategorii realizovatelné je také oceněn návrh, který jsme obdrželi až z Bratislavy“, uvedl pro zajímavost Luboš Wejnar, pověřený ředitel DPMLJ, a.s. „Tento účastník je fandou meziměstské tramvajové trati Liberec -.Jablonec nad Nisou“. Další dva vybraní soutěžící se při tvorbě svých návrhů nechali inspirovat symbolem města – Ještědem. Kreativní návrhy zaslouží pozornost nejen svými nápady, ale také například věkem účastníků. Nejmladšímu je 8 let, nejstaršímu 70 let.

Mezi soutěžící byla na slavnostním setkání vedením společnosti rozdělena finanční odměna. Závěr jejich pobytu v areálu dopravního podniku patřil exkurzi tramvajové vozovny.

Vedení společnosti DPMLJ, a.s. bylo potěšeno zájmem veřejnosti a děkuje všem účastníkům soutěže za jejich návrhy.

SEZNAM držitelů vítězných návrhů:

Kreativní návrh – odměna 3 000,- Kč pro každého z níže  jmenovaných

Terezka Kňobortová - jeden návrh, nejmladší účastnice 8 let

Veronika Nosková - více návrhů

Gabriela Kupcová - více návrhů

Lucie Firmanová - 17 návrhů!

Míša Hrochová - jeden návrh

Jan Reiner - sedm návrhů

Realizovatelný návrh

Štefan Bagota Bratislava – návrh udělal proto, že se mu líbí tramvaj EVO2 a meziměstská trať Liberec – Jablonec n/N, odměna 10 000,- Kč.

Vladimír Číhal 1 návrh – zajímá se městskou dopravu v Čechách a Liberecko-jablonecký provoz patří k jeho oblíbeným, odměna 10 000,- Kč.

Tereza Křížová a Přemysl Bureš – studenti, kteří se prezentovali 4návrhy. Oba se zajímají o design a práce s grafickým softwarem, odměna 10 000,- Kč.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 14. září 2011 Vzhledem k množícím se dotazům médií ve věci údajného nákupu tramvají pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., které jsou v mnohém nepravdivé a zavádějící, přinášíme relevantní údaje k celé problematice. Pro přehlednost a stručnost pouze v bodech s krátkým komentářem.

1) V rámci dlouhodobé (desetileté) koncepce obnovy vozového parku DPMLJ bylo,mimo jiné, schváleno, že DP bude realizovat obnovu částečně modernizací starších vozů, částečně realizací vozů nových. V intencích toho byl schválen tender na možnost nákupu max. 8 tramvají do roku 2020 s částečnou participací naší společnosti na jejich výrobě (z důvodu snížení celkové ceny). Z tendru vzešla vítězně společnost Pragoimex, s níž byla následně podepsána smlouva. Podotýkáme, že celou koncepci, jako i jednotlivé kroky, schvalovalo představenstvo dopravního podniku, ve kterém má své zástupce i Statutární město Liberec. Není tedy pravda, že město nebylo o tomto informováno.

2) Není pravda, že tramvaje jsou určeny pouze na prodloužení trati do Rochlice. Tramvaje v majetku DPMLJ je třeba obměňovat a tato dlouhodobá koncepce počítá právě také s nasazením tramvají místo těch, které dosluhují (v provozu v Liberci jsou dnes již téměř historické vozy T2, jsme jediný DP v republice, který ještě tyto vozy provozuje). Představa, že bude dlouhodobě možné fungovat se stávajícími tramvajemi, a ty neustále repasovat, je mylná. Nová tramvaj je kvalitativně na zcela jiné úrovni (dvoučlánkové, plně nízkopodlažní vozidlo, s moderními úspornými pohony, ideálně navržená a uzpůsobená na podmínky MHD v Liberci).

3) Není pravda, že DPMLJ musí do roku 2020 koupit 8 tramvají. Podepsaná smlouva je svým charakterem rámcová. Ve smlouvě je jasně specifikováno, že DPMLJ může koupit tento počet tramvají, přitom se bude řídit svými potřebami a ekonomickými možnostmi. Vždy do 31. 10. daného roku přitom bude rozhodnuto o tom, kolik kusů tramvaje bude DPMLJ v následujícím roce požadovat. O případném nákupu strojů bude opět rozhodovat představenstvo, ve kterém má SML své zástupce, a které zásadním způsobem ovládá.

Na podporu tohoto tvrzení uvádíme i doslovnou citaci odpovědi na novinářský dotaz zástupce partnerské strany, společnosti Pragoimex:

„Vážená paní redaktorko, smlouva, o které se zmiňujete, byla uzavřena na základě výsledku jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem této smlouvy je ve stručnosti vypracování dokumentace a dodávka nezbytných dílů, komponent a služeb nezbytných k zajištění výroby 8 ks tramvají.Smlouva je koncipována jako rámcová. Tramvaj číslo 1 se již realizuje.Termíny dodávek a služeb pro tramvaje číslo 2 až 8 (v letech 2012-2020) budou upřesněny v realizačních dodatcích v souladu s potřebami Dopravního podniku. To znamená, že pokud se Dopravní podnik rozhodne, že tramvaje 2 až 8 nepotřebuje, tak díly a služby nemusí odebrat.S pozdravem Ing. David Kronovetr,ředitel organizace a marketingu,PRAGOIMEX a.s., Pod náspem 795/12, 190 05 Praha 9

4) Jednou z významných přidaných hodnot této smlouvy je možnost částečné montáže těchto strojů přímo v prostorách DMPLJ jeho zaměstnanci. Pro DMPLJ to přináší nejen úsporu, ale také možnost přispět k zaměstnanosti v kraji a podílet se na dalším rozvoji tramvajové dopravy, a to i ve spolupráci s místní univerzitou. Navíc by se mohl DP podílet také na výrobě podobného typu vozů pro jiná města, pokud se společnosti Pragoimex podaří uzavřít obchod na dodávku těchto vozidel (Pragoimex je specializován především na vývoj a obchod v této oblasti).

Dovolujeme si zároveň reagovat na některé další nepřesnosti, které dnes byly prezentovány médiím:

1) Pověřený ředitel DPMLJ p. Luboš Wejnar byl donedávna členem představenstva společnosti BusLine, a.s., kam jej po jeho nástupu do společnosti vyslal právě dopravní podnik jako svého zástupce. Vychází to z vzájemné spolupráce, která mezi oběma společnostmi funguje na základě smlouvy, která přešla pod nově vzniklý podnik v souvislosti s fúzí ČSAD Jablonec nad Nisou a vstupem města Jablonec nad Nisou do DPML, a.s. p. Wejnar měl v BusLine, a.s., jako zástupce DPMLJ zejména dohlížet na vzájemnou spolupráci. 
2) Není pravda, že DPMLJ je konkurenční společností BusLine, a.s. DPMLJ má ze zákona statut tzv. vnitřního provozovatele, a z tohoto důvodu se nemůže účastnit veřejných soutěží. V opačném případě by přišel o možnost financování ze strany města. Obě společnosti tak nejsou konkurenty, ale naopak spolupracujícími společnostmi. 
3) Nákup nových autobusů pro Liberec, které BusLine, a.s., oznámil v těchto dnech, vychází z podepsané smlouvy o spolupráci, v rámci které se BusLine, a.s., mimo jiné, zavazuje k nákupu nových vozů, které budou na provozovaných linkách využívány. Hlavním důvodem je, že BusLine v rámci velkého počtu provozovaných a nakupovaných vozidel, má jiné ceny, než by měl DPMLJ, a dochází tak k dalším úsporám na provozu společnosti.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.