logo dpmlj

Překlad

Prodej plnící stanice CNG

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. a EnergoGas Invest s r.o., jako spoluvlastníci technologického celku, zveřejňují výzvu k podání indikativní nabídky pro zájemce o koupi plnící stanice CNG v Jablonci nad Nisou, mezi kterými máme v úmyslu provést výběr kupujícího. Výběr bude zorganizován na základě doručených indikativních nabídek.

Výzva k podání indikativní nabídky

P1 Stavební povolení

P2 Situace

P3 Kolaudační rozhodnutí

P4 Dokumentace k upgradu