logo dpmlj

Překlad

Částečná uzavírka ulice Jablonecká-odklon linek č. 21 a 35.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA LINCE č. 21 a 35

Z důvodu uzavírky ulice Jablonecká v úseku od křižovatky s ulicí Klášterní po křižovatku s ulicí Na Bídě budou linky č. 21 a 35 vedeny v době od 18. října 04:00 hod. do 30. listopadu 2021 24:00 hod. po objízdné trase následovně: 

Linka č. 21 bude vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicí Na Bídě do zastávky Školní a dále pokračuje po své trase. Linka neobslouží zastávky Šaldovo náměstí (na ulici Jablonecká) a Poliklinika, náhradní spojení linkou č. 15, 19 a 57. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 35 bude vedena obousměrně ulicí Na Bídě. Linka neobslouží zastávky Šaldovo náměstí a Poliklinika v obou směrech, náhradní spojení linkou č. 15, 19 a 57. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

DPMLJ,a.s.