logo dpmlj

Překlad

Lockdown v okresech již od pondělí 1.března 2021

Aktualizováno 8.3.2021

Vážení cestující,

v neděli 28. února 2021 proběhla tisková konference Policie ČR o připravovaných omezeních a kontrolách na hranicích jednotlivých okresů. Jelikož i tramvajová linka č.11 a autobusová linka č18 přejíždí z okresu Liberec do okresu Jablonec nad Nisou, počítejte tedy s případnými pevnými i namátkovými kontrolami.

"Naši občané musí být připraveni na to, že v okamžiku kdy podnikají jakoukoliv činnost, která směřuje k překročení hranic okresu, což je bezesporu i cestování hromadnou dopravou, pak můžou být dotázáni jestli opouští okres kde bydlí nebo jestli vstupují do okresu, kde nemají trvalý pobyt nebo bydliště pod nějakou výjimkou. A to důkazní břemeno je v tomto případě na občanovi. Těch možností je několik, mezi okresy musí být písemné uplatnění výjimky, uvnitř okresu stačí ústní." řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Dále bylo sděleno, že ve společných hlídkách s policistou může být i voják či pracovník celní policie.

"Zákon, konkrétně §22 zákona o Policii České republiky, stanoví povinnost, pakliže vláda rozhodne o povolání vojáků nebo celníků k plnění úkolů policie, tak ten voják musí mít svůj standartní stejnokroj, na tom stejnokroji musí mít rukávovou pásku bílé barvy s nápisem policie a musí mít průkaz, který mi budem vydávat všem vojákům a celníkům, který prokazuje, že slouží ve prospěch policie".

V tiskové konferenci bylo dále řečeno, že policie bude v začátcích benevoletnější, ale později bude i postihovat.
Pro zajištění plynulosti dopravy, Vás žádáme o připravenost dokladů prokazující Vaši cestu z okresu do okresu.

Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou překonává celkem 7x hranici obou okresů. Proto primátoři obou měst požádali ministerstvo o výjimku.

Ministr vnitra Jan Hamáček tak vyhověl žádosti primátorů obou měst a udělil výjimku pro cestování mezi oběma městy.
Povolení se však týká pouze těch s trvalým pobytem na území městské části Liberec – Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou. Výjimka tedy umožňuje vstup, pohyb a pobyt v okrese Jablonec nad Nisou pro lidi z Vratislavic a naopak pro lidi z Proseče v okresu Liberec a to za účelem nákupu zboží a služeb bez povinnosti mít u sebe potvrzení, které na základě vládního usnesení o omezení pohybu mezi okresy vyžadují policejní kontroly.

Děkujeme za pochopení.

DPMLJ, a. s.