logo dpmlj

Překlad

Svítící tramvaj - 27.11.2022

Milí cestující, zpěváci i nezpěváci,

pojďme společně rozjet 🚋 ADVENT 🎄v Liberci. Zazpíváme si koledy v ❄zimní SVÍTÍCÍ ❄TRAMVAJI ❄!
Slavnostně pojedeme první adventní neděli 27.11.2022 od 15 – 18 hodin. Jízda to bude veselá! Se zpěvem koled pomohou bývalí Severáčci a členové libereckých sborů.
Svítící a zpívající adventní spoj má 27. 11. 2022 svůj jízdní řád.

DPMLJ, a. s.