logo dpmlj

Překlad

Aktuality Jablonec nad Nisou

Tisková zpráva 21/14 - začátek prací na trati do Jablonce n. N.

Městskou tramvajovou dopravu linek č. 5 a 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou nahradí od neděle 18. 7. autobusy. Zahájena bude první etapa prací na tramvajové trati.

Liberec 16. 7. 2021 

V pondělí 19. července začne první etapa prací na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v úseku mezi U Lomu a Vratislavickou výhybnou. Po dokončení této etapy nahradí 1000 mm rozchod kolejí šíře 1435 mm. Práce pro Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou provede EUROVIA CS a potrvají do listopadu 2021. 

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dojde v následujícím období k dokončení zásadní rekonstrukce, která byla započata před 20ti lety. Jako první nastává etapa změny rozchodu kolejí ze stávajících 1000 mm na standardních 1435 mm, a to na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna. Tento úsek je již technicky připraven na tuto změnu, díky dříve provedeným rekonstrukcím. V  rámci prací bude trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích bude nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a dojde v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím.

Součástí stavby je i úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde dojde také k podbití části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna proběhne odstranění vlnkovitosti kolejnic strojním broušením. Součástí je také úprava přechodů a přejezdů a úprava trolejového vedení, které bude přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bude provedena úprava odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace s ohledem na odstranění současných průsaků.

Práce budou probíhat za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Pro vytvoření bezpečného prostoru pro pracovníky a pro zajištění zásobování stavby zasáhnou práce rovněž do vedlejší komunikace, kde bude částečně omezený provoz.

Pro cestující bude zřízena náhradní autobusová doprava.

Od neděle 18. 7. 2021 bude tramvajová doprava v úseku Rybníček – Fügnerova – Vratislavice nad Nisou, výhybna – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady nahrazena autobusy linek č. X5 a X11. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat na zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu. Autobusy linky č. X11 budou vybaveny automatem na prodej jízdenek, který bude umístěn naproti druhým dveřím vozidel. Na Rybníčku budou autobusy odjíždět ze zastávky v ulici 1. máje. V terminále Fügnerova budou autobusy náhradní dopravy odjíždět ze stanovišť č. 9 a 10, které jsou společné pro linky č. 2 a 3. V otočce Vratislavice nad Nisou budou autobusy ve směru do Liberce zastavovat v zastávce naproti současné tramvajové výstupní zastávky. V Jablonci nad Nisou budou autobusy, kromě neděle 18. 7. 2021, odjíždět ze zastávky v otočce tramvají. V neděli 18. 7. 2021 budou autobusy, z důvodu rozlučkových jízd s úzkorozchodnou tratí, odjíždět ze zastávky Jablonec nad Nisou Lázně.

Od soboty 24. 7. 2021 bude zastávka Pivovarská přemístěna do náhradní zastávky v ulici Tanvaldská u křižovatky s ulicí Donská. Zastávka Lékárna bude ve směru do Jablonce nad Nisou přesunuta na ulici Tanvaldská (k budově lékárny), ve směru do Liberce před vilu Ferdinanda Porsche. Zastávky Mlýnská (směr Fügnerova), Sídliště Nové Vratislavice, Nový Svět (směr Jablonec n. N.) a Měnírna nebudou po dobu výluky obsluhovány. V průběhu rekonstrukce může docházet ke změně zastávek či trasy autobusů náhradní dopravy.

Změny budou zveřejněny na zastávkách a na internetových stránkách www.dpmlj.cz

Konec prací a zároveň ukončení výluky na tramvajové trati v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna je stanoven na listopad 2021.

<tm>