logo dpmlj

Překlad

13/15 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 6. května 2013

Spolupráce Technické univerzity Liberec a DPMLJ slaví další úspěch – nový projekt znamená novou výzvu

Technická univerzita v Liberci a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. spolu v posledních letech aktivně spolupracují. Spolupráce probíhá zejména na projektech, které se snaží zlepšit tramvajový provoz MHD v Liberci.  Posledním výrazným úspěchem je získání dotace z Technologické agentury ČR na nový projekt, který se zabývá testováním trakčních motorů v tramvajových podvozcích Smyslem tohoto projektu je výrazné zlepšení spolehlivosti a životnosti trakčních motorů, zejména v zimních podmínkách, které jsou v našem městě spojeny s chemickou údržbou komunikací. . Společně s fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií realizuje DPMLJ již 4. projekt.

Již delší dobu se v hlavách vědců z Technické univerzity a odborníků z DPMJ rodila inovativní myšlenka, jež měla zefektivnit práci při pravidelné údržbě a mimořádných opravách tramvajových podvozků. V roce 2012 došlo k přihlášení projektu do dotačního systému Technologické agentury ČR, která se snaží podporovat výzkum, experimentální vývoj a inovace. Samotný projekt byl hodnocen ve své kategorii mezi nejlepšími a byla mu přidělena dotace.

DPMLJ v současné době disponuje 67 tramvajovými vozy, z nichž zhruba 44 vyjíždí každý den. Tyto tramvajové vozy prochází pravidelnou údržbou, kterou si provádí společnost sama ve svém moderním zázemí. Odpovídající údržba těchto tramvajových vozů snižuje negativní vlivy na okolí (hluk, vibrace atd.), zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost.

Při přípravě projektu bylo nutné skloubit inovativní myšlení vědců a praktický přístup techniků, tak aby vznikl projekt, který má reálné uplatnění přímo v běžných činnostech údržby DPMLJ. „Projekt má za cíl vývoj a realizaci unikátních metod a zkušebních přípravků pro testování stejnosměrných a střídavých trakčních motorů, které se používají u tramvajových podvozků. Realizované metody a zařízení zajistí zrychlené zkoušky, testování během údržby a monitorování vybraných tramvajových souprav v reálném provozu. Metodika bude uplatnitelná na všech typech tramvají včetně nových moderních vozů s asynchronními motory“ přiblížil podstatu projektu Prof. Ing. Aleš Richter,CSc. hlavní řešitel projektu. „Výsledné nové řešení bude zřejmě možné využít i v jiných dopravních podnicích, a proto s nimi budeme v rámci Sdružení dopravních podniků jednat o možné spolupráci.“ doplnil ředitel DPMLJ pan Luboš Wejnar.

V současné době probíhají první měření, kdy vědečtí pracovníci z Technické univerzity přímo v provozu provádí své první měření, ze kterého pak vznikne finální podoba řešení. Výstupem tak bude zavedení moderních trendů technické diagnostiky a moderní informatiky do klasických dílenských postupů údržby tramvajových vozů.

Dobrá spolupráce se vyplácí oběma institucím, kdy DPMLJ získává nový pohled na své činnosti a TUL má možnost přenést své poznatky přímo do praxe. „Technická Univerzita generuje každý rok mnoho kvalitních absolventů, kteří hledají práci přímo v regionu, pro jejich rozvoj a uplatnění je spolupráce s praktickým prostředím nezbytná“ vysvětluje důvod spolupráce Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. , proděkan pro rozvoj a kooperaci s průmyslem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické Univerzity. „DPMLJ chce nadále spolupracovat s Technickou Univerzitou v Liberci a poskytovat studentům a vědeckým pracovníkům moderní technické zázemí dopravní společnosti“ uvedl na závěr Luboš Wejnar.

DPMLJ, a. s.