logo dpmlj

Překlad

13/18 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 12. června 2013

Změny jízdních řádů od 1.7.2013 – „prázdninové jízdní řády“ - MHD Liberec

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. připravil nové jízdní řády – tzv. „prázdninové“, které vejdou v platnost k 1.7.2013. Při zpracování jízdních řádů bylo přihlíženo k požadavkům a připomínkám cestujících, bylo provedeno několik lokálních dopravních průzkumů. Výsledkem jsou nové jízdní řády, které se snaží co nejvíce přiblížit dopravní nabídku cestujícím.

Mezi nejdůležitější změnu se řadí zavedení celodenního režimu zastávek na znamení na dalších 32 zastávkách MHD Liberec. Cestující si na tento systém zvykli a DPMLJ k němu neeviduje žádné připomínky či stížnosti. Proto bylo přistoupeno k rozšíření na další zastávky.

„Pokud na zastávce nikdo nestojí a cestující ve vozidle si nezazvoní, pak autobus nezastavuje. Systém zastávek na znamení přináší zrychlení přepravy a zároveň efektivně snižuje provozní náklady" uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.

Na některých linkách dojde k omezení dopravy nebo posunutí času odjezdu, jinde bude naopak na základě požadavků cestujících a dopravních průzkumů zaveden nový spoj. Prázdninové jízdní řády tak reagují na menší počet přepravovaných osob zejména v dopravních špičkách, kdy tato skutečnost je způsobena množstvím dovolených a školními prázdninami.

Zavedení dalších autobusových zastávek na znamení (celodenní režim)

Od 1.7.2013 dojde k zavedení celodenního režimu zastávek na znamení u dalších 32 zastávek:

U Transformátoru, Na Pískovně, Jiráskova, Kovošrot, Slévárna, Lesní správa, Zahrádky, Vojtěšská, U Močálu, Stračí, Dopravní hřiště, Obchodní, Ostašovská, Úvozní, Zelná, Žitavská, U Věže, U Soudu, Jungmannova, Husitská, Minkovice statek, U Slunného potoka, Průmyslová, Kavkazská, Garáže ČSAD, Slovanská, Na Srázu, Kamenická, Doubská, Doubí mlýn, Mařanova a Doubí pošta.

Přehled změn po jednotlivých linkách:

Linky 2, 3, 5, 11, 13 a 15

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linka 12

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Omezení dopravy v úseku Zelené Údolí – Pekárny provedené na základě průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů.

Linky 14, 18, 21, 31, 33, 34, 36, 37 a 60

Změna jízdního řádu v souvislosti se zavedením nových zastávek na znamení.

Linka 16

Drobné posuny spojů v provázanosti se změnou jízdního řádu linky č. 22.

Linka 19

Na základě požadavku cestujících zaveden nový spoj v pracovní dny ve 12:00 z Fügnerovy do Harcov střelnice a ve 12:20 z Harcov střelnice do Fügnerovy. Sobotní spoj z Fügnerovy v 4:48 bude na základě požadavku cestujících posunut na 4:51 a z Harcov střelnice z 5:02 na 5:03.

Linka 20

Drobné posuny spojů v souvislosti na zavedení zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby.

Linka 22

Nový jízdní řád.  Rovnoměrnější rozložení spojů v intervalech v úseku Fügnerova – Kunratice Mšenská. Rozsáhlejší proložení spojů se spoji linky č. 16 v úseku Fügnerova – Františkov sídliště. Spoj s odjezdem ve 22:12 z PZJ směr Kunratická pojede nově přes zastávku České Mládeže.

Linka 23

Zrušen spoj s odjezdem v 5:14 ze Zeleného Údolí do Stráže nad Nisou.

Linka 24

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Minutové posuny vybraných spojů v obou směrech. Posun spoje z Doubí sídliště do Pavlovice křižovatka z 22:02 na 22:07 tak, aby byl ve 22:22 zajištěn přestup na linku č. 24 z linky č. 27.

Linka 25

Ze zastávky Broumovská směr Ruprechtice dojde k posunu odjezdů spojů z 21:54 na 21:56 a z 22:09 na 22:11. Ze zastávky Ruprechtice sídliště směr Broumovská dojde k posunu odjezdů spojů z 22:16 na 22:18 a z 22:31 na 22:33. Změna proběhne z důvodu zlepšení návaznosti linky č. 27 na linku č. 25 ve večerních hodinách.

Linka 26

Ze zastávky Stráž nad Nisou směr Doubí sídliště dojde k posunu odjezdu spoje z 7:22 na 7:23.

Linka 27

Nový jízdní řád sestavený na základě požadavků zaměstnavatelů z PZS a dopravního průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů. Nevytížené spoje budou zrušeny bez náhrady. Dále dojde ke zkrácení jízdní doby spojů v souvislostí s rozšířením zastávek na znamení a s provedeným průzkumem.

Linka 30

Ze zastávky Žitavská směr Stráž nad Nisou a od zastávky Růžodol Mlýn směr Stráž nad Nisou pojedou spoje v souvislosti se zavedením zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby o 1 minutu dříve.

Linka 32

Od 1.7.2013 bude nově zavedena linka č. 32 na trase PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER – GLOBUS – FÜGNEROVA, která nahradí stávající linku č. G

Linka 35

Od zastávky Kavkazská směr Fügnerova pojedou spoje v souvislosti se zavedením zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby o 1 minutu dříve.

DPMLJ, a. s.