logo dpmlj

Překlad

13/40 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 9. prosince 2013

Změny v provozu MHD v Liberci platné od 15. prosince 2013

Od 15. prosince 2013 vejdou v platnost změny jízdních řádů na autobusových linkách městské   hromadné dopravy v Liberci. Provedené úpravy jsou dílčího charakteru a  iniciovali je  z velké části svými podněty cestující.
.

Přehled jednotlivých změn:
Linky č.500 a 600: Na linkách č.500 a 600 bude platit jízdní řád s vánočním provozem dle požadavků objednavatelů (OC GLOBUS linka č.600 – s platností od 12.12.2013, OC NISA linka č. 500 – s platností od 19.12.2013).

Linka č.12:
1)  Prodloužení vybraných spojů do a ze zastávky Pekárny. Změna dle požadavku společnosti United Bakeries a.s.
2)  Zavedení nových spojů Zelené Údolí – Malé náměstí s odjezdy v 8:14 a 8:24 hod. ze Zeleného Údolí. Změna provedena na základě lokálního dopravního průzkumu. Tyto spoje budou provozovány do 31.3.2014, kdy bude vyhodnocena využitelnost těchto spojů cestujícími na základě dopravního průzkumu a přijato následné opatření.
3)  Posun spoje od Pekáren ze 7:19 na 7:35 hod.,  ze Zeleného Údolí do Pekáren ze 7:16 na 7:29 hod. Změna provedena na základě požadavku cestujících a ZŠ Dobiášova.
4) Všechny spoje v sobotu a v neděli budou odjíždět ze Zeleného Údolí o 3 minuty dříve oproti   současnému jízdnímu řádu z důvodu zlepšení přestupní vazby na „Terminálu MHD“. Změna provedena na základě dopravního průzkumu a požadavků zákazníků (cestujících).

Linka č.16:
1)  Prodloužen spoj ve 22:42 hod. z Fügnerovy až do Noviny, z Machnína pouze pro výstup. Změna provedena na základě dohody s „Koordinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).
2)  Prodloužen spoj ve 13:22 hod. z Fügnerovy až do Noviny a zpět na spoj z Hamrštejna v 14:10 hod. v sobotu a v neděli. Změna provedena na základě dohody s „Koordinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).
3)  Zrušen spoj ve 23:02 hod. z Machnína do Fügnerovy v pracovní dny (změna byla provedena na základě dopravního průzkumu z důvodu nevytíženosti spoje).

Linka č.17
(nemění se jízdní řád pro cestující): Přidán posilový autobus v rámci spoje v 7:30 hod. z Fügnerovy pouze k Tipsport areně. Posilový spoj bude provozován pouze ve dnech školního vyučování. Změna provedena na základě dopravního průzkumu.

Linka č.18:
Nově na spojích v pracovní dny s odjezdem v 7:31 hod. z Fügnerovy a v 7:52 hod. z Kateřinky Učňovská škola  nebude garantováno nasazení bezbariérového autobusu.

Linka č.20:
Úprava jízdní doby večerního spoje v úseku Pilínkov - Šimonovice.

Linka č.22:
1)  Spoj v sobotu a v neděli v 5:20 hod. z Fügnerovy do Průmyslové zóny JIH posunut na 5:27 hod.     Změna provedena na  základě žádosti společnosti Denso.
2)  Spoje ve 14:07 a 14:17 hod. z Průmyslové zóny JIH v pracovní dny pojedou nově pouze do   Fügnerovy, v trase směr Kunratice pojedou nové spoje z Fügnerovy. Změna provedena na   základě požadavku cestujících. Dopravním průzkumem zjištěno zpoždění každý den o 5 až 20  minut  způsobené silným provozem individuální dopravy v oblasti Průmyslová zóna JIH,  ul. Košické a centra města.

Linka č.23:
Přidán spoj s odjezdem z Pekáren v 5:19 hod. v pracovní dny. Změna provedena na základě požadavku  cestujících.

Linka č.24:
Spoj ve 22:07 hod. z Doubí sídliště posunut na 22:04 hod. v pracovní dny. Odjezd z Fügnerovy dále zůstává ve 22:22 (prodlouží se čekací doba na Terminálu MHD). Změna provedena na  základě požadavku cestujících – zlepšení přestupních vazeb.

Linka č.25:
Spoj ve 22:11 hod. z Broumovské v pracovní dny posunut na 22:13 hod. Změna provedena na  základě požadavku cestujících – zlepšení přestupních vazeb.

Linka č. 32
(jízdní řád se mění již od 14.12.2013): Vymezení platnosti jízdy víkendového spoje.

Linka č.57:
Ve 13:53 hod. z Fügnerovy pojede nový spoj  a ve 14:05 ze Stodolní zpět. Pojede pouze v  období pondělí až čtvrtek. Změna provedena na základě požadavku cestujících.

Linky č.97, 98, 99:
Vymezení platnosti jízdy spojů o vánočních svátcích.

Linky č.2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 51– 56, 58 – 60, 90 – 92:
Beze změny
<TM>