logo dpmlj

Překlad

14/02 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 4. února 2014

Představenstvo společnosti schválilo dodavatele staveb, který bude v letošním a příštím roce realizovat pokračující rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby  „Rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou – 2 stavby“ bylo v souladu s platnou legislativou a interními směrnicemi společnosti vyhlášeno jako nadlimitní veřejná zakázka dne 8. srpna 2013. Předmětem této zakázky je modernizace tramvajové trati ve dvou částech:
I. část modernizace tramvajové trati, úsek Nová Ruda – Vratislavice n/ N, výhybna, v délce stavby  3 km., zájem o zakázku projevilo zájem 15 uchazečů, nabídku předložilo 9 uchazečů

II. část modernizace tramvajové trati, úsek Měnírna -  Brandl v Jablonci nad Nisou, v délce stavby 1 km, zájem o zakázku projevilo 15 uchazečů, nabídku předložilo 10 uchazečů

Nejvhodnější nabídka vzešla od společnosti:
Sdružení COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

S nabídkovou cenou za:
I. část zakázky 176 475 583,- Kč bez DPH
II. část zakázky 59 552 039,- Kč bez DPH

Vypsáním výběrového řízením na obě tyto stavby se ušetřilo 39 183 278,- Kč bez DPH. Další finanční úsporu přinese zkrácení termínu dodání stavby o 30 dní, ke kterému se vítězná firma zavázala. Na obě stavební zakázky bude poskytnuta záruka 120 měsíců.

V současné době běží lhůta pro podání případných námitek proti tomuto rozhodnutí. Smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena po této lhůtě.

Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Modernizace tramvajové trati vedoucí z Liberce do Jablonce nad Nisou začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru města Liberce.


Zahájení dlouhodobé tramvajové výluky je předpokládáno v březnu letošního roku, ukončení stavby je plánováno na jaře 2015.
<tm>