logo dpmlj

Překlad

14/03 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 17. února 2014

Hodiny na terminálu MHD byly z technických a bezpečnostních důvodů zastaveny a čekají na svoji opravu.

Historie jedněch z největších hodin v České republice začala v Liberci na terminálu MHD v roce 1996. Velká ručička má délku 2,20 metrů.

Za 18 let po své instalaci a po téměř nepřetržitém provozu ve venkovním prostředí hodiny značně utrpěly. Z bezpečnostních důvodů bylo již nutné z části demontovat silně poškozené neonové osvětlení. Závažné závady vykazovaly také mechanické části hodinového strojku.

Poškozená mechanika a technické zpracování hodin opakovaně způsobovaly velké nepřesnosti  v uváděném času na nepřehlédnutelném ciferníku hodin, proto byl mechanický strojek zcela zastaven a hodinové ručičky byly srovnány do svislé polohy na číslici 12. Oprava tohoto atypického a v Čechách  málo se vyskytujícího  časoměřiče není vůbec jednoduchou technickou záležitostí. K opravě hodin je nezbytně nutná stavba lešení, což je zcela nemožné za každodenního zajištění tramvajového provozu směrem na Jablonec nad Nisou a zpět.

Vedení společnosti DPMLJ má  skutečný zájem opravu hodin uskutečnit co nejdříve, a tak k opravě hodin byla zvolena doba připravované tramvajové výluky, která je plánována na březen 2014 a oprava hodin dostane jistou prioritu při přípravě a koordinaci plánovaných prací (například ze stejných bezpečnostních a technických důvodů bude toto období využito také k nátěru části skeletu budovy terminálu MHD).

V současné době nabízí cestujícím zobrazení času ve své dolní části nové informační panely, které byly instalovány v závěru roku 2013 a uváděný čas je naprosto přesný.

Vedení společnosti DPMLJ se za  dočasné zastavení hodin omlouvá. Věříme, že opětovné zprovoznění  originálních hodin ve spodní části města, veřejnost potěší a s radostí o něm bude vedení dopravního podniku včas informovat.

<tm>