logo dpmlj

Překlad

14/06 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 28. února 2014

Plánovaná výluka na tramvajové trati do Jablonce nad Nisou začne v sobotu 15.3.2014 od 4:00 hodin. Náhradní autobusová doprava přibližně na rok nahradí tramvaje dle nových výlukových jízdních řádů.

Dlouhodobě plánované a opakovaně avizované uzavření tramvajové trati ve směru do Jablonce nad Nisou se stává aktuálním tématem, jak pro desetitisíce cestujících MHD z obou měst, tak pro vítězného zhotovitele stavby – Sdružení COLAS-CR SA-IDS. Z důvodu modernizace a rekonstrukce dvou traťových úseků bude od 15. 3. 2014 tramvajová doprava zcela nahrazena dopravou autobusovou. V platnost vejdou připravené výlukové jízdní řády a nově budou zřízeny také náhradní zastávky.
Cestující MHD a návštěvníky obou měst na změnu režimu dopravy v uzavřeném úseku upozorní hlášení na terminálu MHD, letáky v dopravních prostředcích, informacemi na elektronických informačních tabulích, spoty v rádiích, v regionální televizi, informace v tisku, na webových stránkách společnosti a také na internetových portálech.
Vedení společnosti v poslední pracovní den před zahájením tramvajové výluky v pátek 14. 3. 2014 posílí službu stávajícího INFOCENTRA ve Fügnerově ulici. Provizorní informační stanoviště vznikne v odstaveném tramvajovém voze T3M, kde budou cestujícím podávány upřesňující informace a zároveň zde mohou být zájemcům vytištěny výlukové jízdní řády.
Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou stavbu, během níž může dojít k nepředvídatelným dopravním komplikacím, vedení DPMLJ je připraveno aktuálně reagovat a po vyhodnocení provozu v prvních týdnech upravit jízdní řády linek X5 a X11.

Souhrnný přehled změn v režimu dopravy na lince č. 5 a č. 11

 

•Tramvaje nahrazeny autobusy dle nových výlukových jízdních řádů v úseku Rybníček – Jablonec nad Nisou, Lázně (po 20.00 hod. jsou výlukové spoje prodlouženy až do zastávky Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží).
•Přeprava v úseku Viadukt – Rybníček bude u linek X5 a X11 zrušena. Cestující mohou k přepravě využít tramvajových linek č. 2 a č. 3.
•Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat pouze na zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu s těmito dalšími úpravami:
-nově zřízena náhradní zastávka Mlýnská ve směru do Jablonce nad Nisou
-nově zřízena náhradní zastávka Proseč nad Nisou, škola ve směru do Jablonce nad Nisou
-autobusová linka č. X5 bude nově končit v náhradní zastávce Vratislavice nad Nisou,
U Cukrárny v ulici Dlouhomostecká (do zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna
z důvodu stavby není možné zajíždění vozidel).
-autobusová linka č. X11 bude nově končit v náhradní zastávce Jablonec nad Nisou, Lázně v ulici Budovatelů. Po 20:00 hod. hodině do ukončení provozu budou všechny spoje linky č. X11 prodlouženy do zastávky Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží odkud budou začínat i ve směru do Liberce ze stanoviště č. 10 (platí PO-NE).
-V zastávce Rybníček budou linky X5 a X11 začínat a končit na tramvajových zastávkách linek č. 2 a 3.
•Autobusy náhradní dopravy budou vybaveny automatem na prodej jízdenek MHD.
•Autobusy náhradní přepravy linek č.X5 a X11 budou zastavovat v zastávce Fügnerova  (TERMINÁL MHD) na tramvajových zastávkách linek č. 2, 3, 5, 11.

Informace k jízdním řádům linek č. X5 a X11

 

•Spoje linky č. X11 budou jezdit po celý týden v intervalu 20 minut. Většina spojů bude provozována kloubovými autobusy. Ostatní spoje budou provozovány nízkopodlažními vozidly, které budou v případě potřeby v úseku Rybníček – Vratislavice a zpět posíleny dalším autobusem.
•V pracovní dny, v době ranní a odpolední špičky, budou vybrané spoje posíleny v úseku Rybníček - Vratislavice dalšími autobusy.
•Spoje linky č. X5 budou jezdit v pracovní dny, v době ranní a odpolední špičky v intervalu 20 minut a dále budou po celý týden doplňovat spoje linky č. X11 ve večerních hodinách.
•V rámci sdruženého JŘ linek č. X5 a X11 bude v úseku Rybníček – Vratislavice bude zajištěn pravidelný interval 10 minut mezi jednotlivými spoji v pracovní dny v čase přepravní špičky
•Provoz linek č. X5 a X11 bude bedlivě sledován a v případě potřeby budou vybrané spoje okamžitě operativně posíleny.
•Autobusy posilující spoje linky č. X11 v úseku Rybníček – Vratislavice budou označeny jako linka X5 a nápisem POSILOVÝ SPOJ a budou jezdit vždy jako první před spojem linky č. X11.

Pozn.: další podrobné informace k výluce budou zveřejněny v pátek 7. 3. 2014 na webových stránkách www.dpmlj.cz

<tm>