logo dpmlj

Překlad

14/10 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 28. března 2014
 
Od 1. dubna 2014 se zákazníkům DPMLJ otevře na terminálu MHD ZÁKAZNICKÉ CENTRUM, které nabídne sjednocení služeb předprodeje MHD a infocentra na jedno kontaktní místo.

 

Záměr soustředění komunikace se zákazníkem na jedno kontaktní místo patřil mezi strategické úkoly vedení DPMLJ v letošním roce. Spojení služeb předprodeje a infocentra nabídne zákazníkům od 1. dubna 2014 vyřízení jejich požadavků souvisejících s dopravou MHD na jednom místě v centru města - na Terminálu ve Fügnerově ulici.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM přinese zlepšení služeb cestující veřejnosti včetně rozšíření provozní doby tohoto pracoviště dopravního podniku. Zákazník zároveň získá na jednom komunikačním místě komplet následujících služeb:

1)Žádosti o bezkontaktní platební kartu Opuscard
2)Prodej předplatného jízdného MHD na Opuscard
3)Reklamace bezkontaktní platební karty Opuscard
4)Vyplácení zůstatků z bezkontaktní platební karty Opuscard
5)Prodej jízdních dokladů
6)Jízdní řády a doplňkové zboží
7)Informace o MHD a IDOLu
8)Ztráty a nálezy
9)Stížnosti, reklamace a podněty zákazníků a veřejnosti
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM je omezeno současnými prostory, kterými dopravní podnik na Terminálu MHD zejména po stavební stránce disponuje. Centrum se otevře v prostorách současného PŘEDPRODEJE, kde se zásadním způsobem rozšíří „portfolio“ nabízených služeb ve vazbě na zákazníka. Příjemnou a viditelnou změnou bude zavedení jednotného oblečení zaměstnankyň tohoto střediska, do jehož oděvních součástí budou promítnuty firemní barvy společnosti – žlutá a zelená.

Dalším pozitivem nového centra je možnost rozšíření jeho provozní doby (např. reakce na letní sezónu nebo konec kalendářního roku). „Vedení společnosti v následných krocích předpokládá zavedení nabídky rozsáhlejšího sortimentu jízdních dokladů, uvažujeme o možnosti rozšíření služby například o prodej jízdenek používaných v celém systému IDOL“, doplnil informaci ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar. Zákaznické centrum navazuje více na vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu a propagace s Magistrátem města Liberce a Krajským úřadem Libereckého kraje.

V původním místě Informačního centra zůstane pouze pracoviště PŘEPRAVNÍ KONTROLY. Nezměněné prostory budou sloužit pro komunikaci a obdržení veškerých informací k řešení problematiky v oblasti přepravní kontroly, kam patří nejčastěji hrazení přirážek k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. Zároveň se tato část terminálu stane zázemím pro revizory.
Zákaznické centrum a pracoviště Přepravní kontroly se v této podobě otevřou pro zákazníky v úterý 1. dubna 2014.

DPMLJ, a. s.