logo dpmlj

Překlad

14/16 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 27. května 2014

Platební rozhodnutí ohledně možného vrácení evropské dotace na modernizaci tramvajové trati.

DPMLJ se jako zadavatel veřejných zakázek "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" a "Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova - Mlýnská - Klicperova " nedopustil při jejich zadávání žádného porušení zákona o veřejných zakázkách. Postup zadavatele při zadávání výše uvedených veřejných zakázek byl odsouhlasen Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a posouzen i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže coby nejvyšší autority v oblasti veřejných zakázek pro Českou republiku.

ÚOHS neměl žádný důvod ani pro podezření, že by došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Proto DPMLJ nemůže souhlasit s vystavením platebních výměrů na odvod ve výši 100% korekce dotace ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Nejen, že postup zadavatele byl regionální radou již v minulosti schválen, ale dokonce se nynější závěry regionální rady neopírají o žádné věcné a kvalifikované argumenty.

DPMLJ proto podá v zákonné lhůtě proti platebním výměrům odvolání. Je rovněž připraven případně podat proti konečným rozhodnutím správní žalobu.

Vyjádření vedení společnosti k dané skutečnosti se vzhledem k dalším postupům zatím omezuje pouze na toto tiskové prohlášení.

DPMLJ, a. s.