logo dpmlj

Překlad

14/18 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 28. května 2014

Sociální automobil provozovaný DPMLJ v loňském roce 2014 přepravil celkem 4 591 imobilních klientů.

Zájem cestujících o sociální automobil stále narůstá. Denně nasazovaná nízkopodlažní vozidla MHD patří téměř k nabízeným standardům veřejné dopravy, ale přesto zůstávají pro některé obyvatele stále nedostupná. Již čtvrtým rokem mají imobilní občané v Liberci možnost objednat si tzv. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL.

Služba sociálního automobilu byla spuštěna v roce 2010 ve spolupráci DPMLJ, Statutárního města Liberec a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. „Skutečnost, že naše rozhodnutí bylo správné ověřujeme vlastně denně, a to zájmem liberecké veřejnosti o nabízenou dopravu“, popisuje činnost sociálního automobilu ředitel DPMLJ Luboš Wejnar. Jsem ráda, že náš dopravní podnik tuto potřebnou službu nabízí a vychází tak vstříc lidem, kteří kvůli svému pohybovému handicapu nebo jinému omezení nemají jinou možnost se do města dopravit,“ řekla primátorka města Martina Rosenbergová.

O dopravu speciálním automobilem s plošinou je skutečně mimořádný zájem a tak je nutné sociální automobil objednávat telefonicky a rezervovat si požadovaný den a čas. Objednávání je evidováno na dispečinku sociálního automobilu pouze v pracovní dny od 7:30 – 14:30 hodin, na telefonním čísle 734 685 685. Jízda je zpoplatněna částkou 20,- Kč. Doprava začíná v 7:00 hod a na poslední jízdu sociální linka vyjíždí v 16:00 hodin.

Automobil je vybaven nástupními schůdky a elektrickou plošinou, která umožňuje přepravu všech typů invalidních vozíků. Řidiči „sociální linky“ a zaměstnankyně, která zajišťuje evidenci a telefonickou komunikaci, jsou každému klientovi zároveň obětavým pomocníkem. Stáří nebo individuální handicap klientů velmi často vyžadují trpělivý přístup a obětavost. Všichni zúčastnění a vedení DPMLJ si váží důvěry svých klientů a jejich rodinných příslušníků, kteří denně a mnozí opakovaně několik let sociální automobil využívají.

„Nárůst klientů a zájem o tuto službu ukazuje, že v blízké budoucnosti bude nutné pořízení dalšího velkoprostorového vozidla, které uspokojí narůstající poptávku po této službě, případně nabídne další služby klientům, kteří potřebují bezbariérovou dopravu ve večerních hodinách nebo o víkendu. Současně bude nutné do budoucna přesně stanovit, jak bude tato služba financována, aby doprava pro klienty zůstala nadále finančně dostupná a výrazně nepřesahovala výši běžné veřejné dopravy“, uvažuje se již s předstihem ředitel Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje Jaroslav Leško.

Srovnání za rok 2012 / 2013 dokazuje zájem klientů:

01/2012 - 12/2012 4.023 přepravených osob najeto celkem 36.538 km
01/2013 - 12/2013 4.591 přepravených osob najeto celkem 37.196 km

DPMLJ, a. s.