logo dpmlj

Překlad

14/23 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 23. června 2014

V době letních prázdnin od 30. 6. do 31. 8. 2014 dochází k omezení provozu na některých linkách MHD v Jablonci nad Nisou v podobném rozsahu jako v roce 2013.

Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. „40“ a „44“) budou provedeny následující úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 110 - zrušení spojů v pracovní dny úseku Pražská – Rýnovice v 13:27 (nahrazena linkou č. 112), Kokonín – AN v 15:00, spoj s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit v 16:29 na AN, kde je zabezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjezdem v 13:16 a v 13:46, začínat budou v 13:29 a 13:59 na AN (z Rýnovic je možno využít linku č. 112). Odpolední spoje jedoucí z AN do Kokonína v 14:29, 15:29 a 16:29 pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 14:46, 15:46 a 16:45 směr AN přes Malé Vrkoslavice.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v neděli v úseku AN – Rýnovice – AN a spoje v pracovní den v 16:39 hod. v úseku Žižkův Vrch – Pražská.
Odjezd spoje v 13:09 a 16:09 ze Žižkova Vrchu bude posunut na 13:20 a 16:20 hod.
Linka č. 113 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 110
Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět v 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41 a 17:11 hod. (možno využít spoje linky č. 104).
Spoj s odjezdem v 7:02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7:09 na AN
Linka č. 116 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Na Roli – AN v 16:42 a 17:42 hod.
Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN – Žižkův Vrch v 16:27 hod., spoj s odjezdem v 16:24 ze Žižkova Vrchu bude končit v zastávce Pražská a nebude obsluhovat zastávku Masná a Turnovská

Pozn.: K cestování lze za omezené letní spoje využít relevantních autobusových spojů dle platných jízdních řádů.

Vedení společnosti DPMLJ, a.s. se svým cestujícím omlouvá za prázdninová omezení a přeje všem příjemné léto.