logo dpmlj

Překlad

14/24 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 27. června 2014

Změny jízdních řádů na linkách MHD v Liberci od 29. 6. 2014

DPMLJ připravil nové jízdní řády tzv. prázdninové, které vejdou v platnost v neděli 29. 6. 2014. Na některých linkách dojde k omezení dopravy nebo posunutí času odjezdu. Nové spoje budou zavedeny na základě požadavků cestujících a dopravních průzkumů. Prázdninové jízdní řády tak reagují na menší počet přepravovaných osob zejména v dopravních špičkách, kdy snížení počtu cestujících ovlivňují dovolené a školní prázdniny.

Od 29. 6. 2014 budou na linkách MHD v Liberci provedeny následující úpravy a omezení:

Nové letní jízdní řády:

Na linkách č. 2, 3, X5, X11, 12, 13, 15 a 24 začnou od 29.6.2014 jako každý rok platit prázdninové jízdní řády.
Na lince č. 19 bude zaveden nový spoj v 8:10 z Fügnerovy do zastávky Harcov Střelnice a v 8:25 ze zastávky Harcov Střelnice do Fügnerovy.
Na lince č. 30 bude posunut spoj ze Stráže nad Nisou do Fügnerovy z 14:10 na 14:20 a z 14:50 na 14:55 hod. V opačném směru z Fügnerovy bude posunut ze 14:30 na 14:35 hod.
Ukončení objížďkových jízdních řádů linek č. 31, 33, 34, 35 a 500 od 29.6.2014
Od 29.6.2014 skončí pro autobusy MHD uzavírka mostu v ulici České mládeže.

Na dotčených linkách budou platit jízdní řády platné před uzavírkou a to následovně:

Na lince č. 31 jízdní řád s platností od 1. 7. 2013
Na lince č. 33 jízdní řád s platností od 1. 7. 2013
Na lince č. 34 jízdní řád s platností od 1. 9. 2013
Na lince č. 35 jízdní řád s platností od 1. 7. 2013
Na lince č. 500 jízdní řád s platností od 1. 10. 2012

<tm>