logo dpmlj

Překlad

14/29 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 28.7.2014

BENÁTSKOU ZVLÁDALA OBSLOUŽIT ZVLÁŠTNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA DPMLJ

V průběhu festivalu, od čtvrtka 24. do neděle 27. července 2014, byla zřízena speciální kyvadlová doprava z centra města Liberce, značená číslem 81. Odjezdové místo autobusů bylo, tak jako před rokem, na Terminálu MHD ve Fügnerově ulici a trasa linky byla vedena po ose Terminál MHD – Na Rybníčku – Nádraží - areál Vesec a zpět.
Zvýšená návštěvnost lokality ve Vesci otestovala nejen některé další linky MHD, ale i řidiče a dispečery. Poptávka po přepravě byla nepřetržitě monitorována posílenou dispečerskou službou, která zajistila v případě potřeby operativní posílení vybraných spojů.
Autobusy byly vypravovány převážně v intervalu 15 minut, v sobotu byl však v odpoledních hodinách interval zkrácen na sedm minut z důvodu velkého počtu návštěvníků.
Již ve čtvrtek musela jezdit linka č. 81 z důvodu neprůjezdnosti ulice Košická a rychlostní komunikace (průtahu) po odklonové trase. V pátek a v sobotu bylo na zajištění odvozu návštěvníků z festivalu nasazeno až 13 autobusů, které se opakovaně vracely do Vesce.

Pro návštěvníky akce bylo během konání festivalu vypraveno přes 500 spojů. V nejvytíženějších časech zajišťovali dispečeři nástup návštěvníků z festivalu do více autobusů najednou. Aby mohli návštěvníci bezpečně nastoupit do autobusů a nedošlo k zastavení odvozu cestujících z důvodu neprůjezdnosti komunikace, musela být dokonce v neděli zastavena automobilová doprava na parkoviště ve Vesci.

Na zajištění přepravy návštěvníků autobusy bylo během konání celého festivalu povoláno několik desítek řidičů autobusů, z nichž většina pracuje jako řidič na vedlejší pracovní poměr nebo se podílejí na fungování dopravního podniku v běžné dny z kanceláří. Vzhledem ke složité průjezdnosti mezi automobily a pěšími návštěvníky odvedli svoji práci profesionálně.

DPMLJ, a. s.