logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2014

14/13 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 14. května 2014

„POEZIE V POHYBU“ aneb netradiční jízda tramvají, kterou nabídne páteční speciální spoj linky č. 3 Lidové sady – Horní Hanychov.

Na úspěšnou „literární tramvaj“, z projektu „TRAMVESTIE“ realizovaném v roce 2011, navazuje další spolupráce DPMLJ a TUL v novém projektu pod vedením akademika Pavla Novotného s názvem „POEZIE V POHYBU“.

Zatím co se „literární tramvaj“ pravidelně objevovala od roku 2011 na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a byla doslova oblepena texty cestujících zpracovaných básníkem Pavlem Novotným, nyní spoluprací TUL a DPMLJ vygraduje Česko-německý autorský workshop "Poezie in Bewegung/Poezie v pohybu".

Společné čtení poezie hned několika autorů včetně zahraničních proběhne za jízdy v tramvajovém voze v pátek 16.5.2014. Zvláštní tramvaj T3M č. 8106 vyjede v 11 hodin z Lidových sadů do Horního Hanychova a zpět a bude zastavovat ve všech zastávkách MHD na trati č. 3. Cestující tak mají možnost se během jízdy „nechat vykolejit z režimu všedního pátečního dne“ a zaposlouchat se…

Česko-německý literární festival je pořádaný Saskou akademií umění (SAK) a Katedrou německého jazyka TUL. Více na www.poesieinbewegung.com

 

 

14/12 - TISKOVÁ ZPRÁVA

dne 15. 4. 2014 od 09:00 v budově ředitelství DPMLJ. a.s.

Hosté tiskové konference:
• Roman ŠOTOLA, předseda představenstva DPMLJ, a.s.
• PhDr. David VÁCLAVÍK, PhD., místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.
• Bc. Luboš WEJNAR, ředitel společnosti DPMLJ, a.s.
• Ing. Milan ČERVENKA, ekonomický ředitel DPMLJ, a.s.
• Ludvík LAVIČKA, provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.
• Oskar ZAPPE, dopravní ředitel DPMLJ, a.s.

Program:
• Výsledky hospodaření za rok 2013
• Efektivita veřejné služby za roky 2011 – 2013
• Aktuální informace o probíhající modernizaci tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou
• Různé, diskuze

Výsledky hospodaření za rok 2013
Společnost skončila rok 2013 se ziskem 575 198 Kč při nákladech 539 134 tis. Kč a výnosech 539 709 tis. Kč. Dle JŘ bylo v obou zónách celkem ujeto 7 788 tis. km. Příspěvky objednatelů MHD dosáhly 283 mil. Kč. Tržby z MHD dosáhly přes 202 mil. Kč. Zadluženost klesla na 168 mil. Kč.
Proti plánu byly největší úspory dosaženy v nákupu služeb, energií a oprav: -3 mil. Kč. Dále v osobních nákladech: -1,5 mil. Kč a především v palivech: -6 mil. Kč. Pozitivní tržby a úspory v nákladech umožnily společnosti vytvořit pro rok 2014 rezervy na opravy majetku.

Efektivita veřejné služby za roky 2011 – 2013
V DPMLJ byly v letech 2012-2013 provedeny 2 forenzní audity. Přes pozitivní hodnocení společnosti a spolupráce se společností BusLine provedlo vedení společnosti modelaci procesu zlepšování v oblasti veřejné služby. Základem pro model byl zvolen rok 2010, rok kdy DPMLJ zajišťoval přepravní služby vlastními silami. Poté byly modelovány následující roky tak, jako kdyby společnost pokračovala v provozování MHD bez společnosti BusLine. V průběhu modelování byly uplatněny např. inflační vlivy, změny počtu ujetých km či kvalitativní prvky. Dále byly korigovány všechny náklady nesouvisející přímo s provozem či jednorázové a mimořádné náklady. Nakonec byl model porovnán se skutečností příslušných roků.
Efektivita byla vyjádřena úsporami jednotlivých let v porovnání se zvoleným rokem 2010. Zjištěné hodnoty úspor let 2011 – 2013 se pohybují na průměrné úrovni přes 7%. Lze tedy konstatovat, že efektivita veřejné dopravy zajišťované DPMLJ ve spolupráci s BusLine splnila a překročila ukazatele dané Smlouvou o zajištění výkonů závazků veřejné služby v hromadné dopravě.

Aktuální informace o probíhající modernizaci tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou
Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se z důvodu rekonstrukce a modernizace uzavřela dne 15. března. Doprava byla nahrazena autobusy. Stavba, kterou realizuje vybraný zhotovitel stavby Sdružení COLAS-CR SA-IDS, probíhá dle stavebního harmonogramu.
V současné době se provádí v rekonstruovaném úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna demontáže kolejového svršku a trolejového vedení ve Vratislavicích nad Nisou, dále bylo dokončeno kácení stromů v celém stavebním úseku. Z důvodu připravované opravy byl nyní odkryt pivovarský potok (u křižovatky Lékárna v prostoru bývalé vlečky). V tomto týdnu bude provedeno statické posouzení u vybraných nemovitostí v blízkosti stavby.
V úseku Měnírna – Brandl jsou dokončeny demontáže kolejového svršku a trolejového vedení, současně bylo dokončeno rozsáhlé kácení dřevin mezi tramvajovou tratí a železniční tratí Liberec – Harrachov státní hranice. Připravuje se odtěžení skalního masívu a výstavba nových opěrných zdí. Na přelomu měsíce dubna a května bude zahájena oprava mostu přes řeku Nisu (část mostu se nachází pod tramvajovou tratí).

DPMLJ, a. s.

14/11 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 8. dubna 2014

Unikátní projekt ve vozidlech MHD byl spuštěn také v Liberci. Cestující si během jízdy trénují mozek.

Liberec, Hradec Králové a Pardubice jsou první tři města v České republice, kde se nejdříve zkouší ve vozidlech MHD unikátní projekt. V autobusech i tramvajích MHD si nyní mohou cestující zkrátit své cestování tréninkem mozku. Na obrazovkách ve vozidlech se jim promítají cvičení, která rozvíjí jejich mozkovou činnost.

„V dopravním podniku je tato originální cesta trénování mozku zatím možná v 21 autobusech a 6 tramvajích a obdržené ohlasy od cestujících jsou velmi pozitivní. Jsme potěšeni, že se projektu účastníme mezi prvními“, doplnil informaci o projektu Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ.
„Předpokládá se, že po vyzkoušení projektu v Liberci, Hradci Králové a Pardubicích se rozšíří tyto mozkové hádanky na monitory také do dalších měst“, zdůraznil Richard Prajsler ze společnosti BUS TV.
Na obrazovce se budou prezentovat mozkové hádanky. První byla instalována do vozidel v Liberci na začátku měsíce dubna a jejím cílem je číst nápisy a ne barvu, kterou jsou napsané. „Jedná se o konflikt v našem mozku, kde pravá hemisféra se snaží přečíst barvu a levá slovo. Divili byste se, jak je toto cvičení těžké,“ popisuje první hádanky Markéta Fixová, mentální koučka.

Ve speciálním partnerském projektu trénink mozku pro cestující MHD jde o unikátní spolupráci dopravních podniků, společnosti Bus TV, která provozuje obrazovky, a hradecké neurolaboratoře Commservis.com.
Na každé dva týdny je pro cestující nachystaná nová hádanka, v Liberci se bude ta první měnit okolo 15. 4. 2014.
Pokud se projekt osvědčí, chtějí ho organizátoři rozšířit i na další města v celé České republice. Trénink mozku dnes patří například mezi manažery a sportovci k velmi vyhledávané činnosti. Ročně projde neurolaboratořemi v České republice a na Slovensku několik tisíc lidí.

Bc. Martina Poršová
tisková mluvčí DPMLJ, a. s.
tel +420 485 344 128
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14/10 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 28. března 2014
 
Od 1. dubna 2014 se zákazníkům DPMLJ otevře na terminálu MHD ZÁKAZNICKÉ CENTRUM, které nabídne sjednocení služeb předprodeje MHD a infocentra na jedno kontaktní místo.

 

Záměr soustředění komunikace se zákazníkem na jedno kontaktní místo patřil mezi strategické úkoly vedení DPMLJ v letošním roce. Spojení služeb předprodeje a infocentra nabídne zákazníkům od 1. dubna 2014 vyřízení jejich požadavků souvisejících s dopravou MHD na jednom místě v centru města - na Terminálu ve Fügnerově ulici.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM přinese zlepšení služeb cestující veřejnosti včetně rozšíření provozní doby tohoto pracoviště dopravního podniku. Zákazník zároveň získá na jednom komunikačním místě komplet následujících služeb:

1)Žádosti o bezkontaktní platební kartu Opuscard
2)Prodej předplatného jízdného MHD na Opuscard
3)Reklamace bezkontaktní platební karty Opuscard
4)Vyplácení zůstatků z bezkontaktní platební karty Opuscard
5)Prodej jízdních dokladů
6)Jízdní řády a doplňkové zboží
7)Informace o MHD a IDOLu
8)Ztráty a nálezy
9)Stížnosti, reklamace a podněty zákazníků a veřejnosti
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM je omezeno současnými prostory, kterými dopravní podnik na Terminálu MHD zejména po stavební stránce disponuje. Centrum se otevře v prostorách současného PŘEDPRODEJE, kde se zásadním způsobem rozšíří „portfolio“ nabízených služeb ve vazbě na zákazníka. Příjemnou a viditelnou změnou bude zavedení jednotného oblečení zaměstnankyň tohoto střediska, do jehož oděvních součástí budou promítnuty firemní barvy společnosti – žlutá a zelená.

Dalším pozitivem nového centra je možnost rozšíření jeho provozní doby (např. reakce na letní sezónu nebo konec kalendářního roku). „Vedení společnosti v následných krocích předpokládá zavedení nabídky rozsáhlejšího sortimentu jízdních dokladů, uvažujeme o možnosti rozšíření služby například o prodej jízdenek používaných v celém systému IDOL“, doplnil informaci ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar. Zákaznické centrum navazuje více na vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu a propagace s Magistrátem města Liberce a Krajským úřadem Libereckého kraje.

V původním místě Informačního centra zůstane pouze pracoviště PŘEPRAVNÍ KONTROLY. Nezměněné prostory budou sloužit pro komunikaci a obdržení veškerých informací k řešení problematiky v oblasti přepravní kontroly, kam patří nejčastěji hrazení přirážek k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. Zároveň se tato část terminálu stane zázemím pro revizory.
Zákaznické centrum a pracoviště Přepravní kontroly se v této podobě otevřou pro zákazníky v úterý 1. dubna 2014.

DPMLJ, a. s.

14/09 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 28. března 2014
 
Na pravidelné autobusové lince Liberec – Praha a zpět se do flotily žlutých autobusů společnosti STUDENT AGENCY dnes zařadil modernější bezbariérový autobus provozovaný DPMLJ.

 

Spolupráce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a společnosti STUDENT AGENCY  na provozování linky Liberec – Praha pokračuje a stále se zkvalitňuje. Dopravní podnik od 1. ledna 2013 zajištuje na společné lince provoz bezbariérových a posilových spojů a nově na cestu do Prahy vysílá modernější typ bezbariérového autobusu - BOVA Futura FHD 127.365.

Vozidlo nabízí větší komfort v interiéru, standardně má zabudovánu klimatizaci a WC.  Nezbytnou součástí bezbariérového spoje je elektrická plošina pro přepravu vozíčkářů určená pro zajištění přepravy jakéhokoliv typu vozíku.
„Naše vzájemná spolupráce je úspěšná a bude ve prospěch cestujících fungovat i nadále,“ říká Ivana Kašická, ředitelka autobusové dopravy STUDENT AGENCY a dodává: „za dobu trvání naší spolupráce využilo možnosti cestovat bezbariérovým autobusem na lince z Liberce do Prahy již téměř stovka vozíčkářů“.

Obsaditelnost autobusu je  49 cestujících + 1vozíčkář (nebo další dvojsedačka) + průvodce + řidič. Vozidlo nabízí navýšení o 6 míst pro cestující. Všechna sedadla jsou již vybavena bezpečnostními pásy. Co se týká technických změn, BOVA Futura FHD 127.365. plní emisní normu EURO 4 (původní EURO 2) a má již zabudované tažné zařízení.
Příloha tiskové zprávy: fotografie BOVA Futura FHD 127.365

'
DPMLJ, a. s.

14/08 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 18. března 2014

Poprvé se bude na libereckých linkách městské hromadné dopravy projíždět hybridní autobus VOLVO 7700. Testování dvanáctimetrového hybridního autobusu Volvo v běžném provozu MHD s cestujícími bude probíhat denně od 18. do 30. března 2014.
 
Pro ověřovací provoz byla vybrána linka č. 600 reprezentující požadavky na testování, kterými jsou jízda v kopcovitém terénu, hustém městském provozu s maximálním zatížením cestujícími.
Do závěrečné hodnotící zprávy budou zahrnuty provozní údaje, zejména spotřeba paliva, dále technická spolehlivost a v neposlední řadě hodnocení jízdních vlastností od 6 proškolených řidičů, kteří se ve službách na zkušebním provozu autobusu VOLVO 7700 budou podílet.

Tradiční severský výrobce pověstný především svou kvalitou vsadil v případě městských autobusů do budoucna na hybridní pohon. Zatímco další výrobci disponují většinou pouze prototypy, diesel-elektrický paralelní hybrid Volvo je již v sériové výrobě. Prezentovaný úsporný typ hybridního autobusu jezdí nejvíce na linkách městské dopravy ve Velké Británii.

Vedení společnosti DPMLJ se s vozidlem podrobně seznámilo v listopadu na veletrhu CZECHBUS 2013. Další jednání byla jen otázkou načasování možné zápůjčky. „Jsme rádi, že můžeme našim cestujícím formou testování představovat nové technologie v oblasti autobusové dopravy. Tento hybridní autobus nebude v Liberci v letošním roce jediným testovaným vozidlem. V průběhu roku bude mít dopravní podnik zapůjčen také elektrobus“, vysvětlil důvod testování a zápůjčky Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a.s.

Popis vozidla:

Zapůjčený vůz je klasický městský nízkopodlažní autobus o jmenovité délce 12 m a je poháněn revoluční hybridní technologií nesoucí označení Volvo I-SAM, která kombinuje vznětový motor a elektromotor. Spalovací motor má zdvihový objem 4,8 litru, disponuje výkonem 215 koní a jeho točivý moment je 800 Nm. Spolu s elektromotorem, jehož výkon je 160 koní a točivý monet rovněž 800 Nm pohání 12 ti stupňovou mechanickou převodovku Volvo I-Shift, která přenáší hnací moment na kola zadní nápravy. I přesto, že se jedná o mechanickou převodovku s klasickou suchou třecí spojkou, řazení převodových stupňů probíhá automaticky, bez zásahu řidiče.

Elektromotor je poháněn energií, která je ukládána v akumulátorech. Tyto akumulátory jsou umístěny na střeše nad řidičem a jsou nabíjeny rekuperací při brždění vozidla. Řidič vidí stav nabití akumulátorů na displeji počítače, který je umístěn na přístrojové desce. Autobus se při odjezdu ze zastávky nebo křižovatky rozjíždí pouze na elektřinu a při překročení rychlosti 20 km/h se nastartuje dieselový motor a vůz je pak poháněn součinností obou pohonných
jednotek. Tato hybridní technologie výrazně snižuje spotřebu paliva.
V pravé boční části karoserie se nachází 3 dvoukřídlé dveře ovládané elektropneumaticky z místa řidiče. Celá podlaha prostoru pro cestující je bezbariérová, výška nástupní hrany je 27 cm. Autobus má kapacitu 29 míst k sezení a 58 míst k stání + místo pro invalidní vozík nebo dětský kočárek. Sedačky pro cestující jsou řešeny jako řešeny jako skořepinové s čalouněním. Vůz je vybaven klimatizací pro řidiče i cestující.

-tm-

14/07 - TISKOVÁ KONFERENCE

Liberec 12. března 2014

MÍSTO KONÁNÍ:DPMLJ, a. s., Mrštíkova 3, budova ředitelství, 2. patro
TERMÍN A ČAS: středa 12. března 2014, 10:00 – 11:30 hodin

TÉMA TISKOVÉ KONFERENCE:
Seznámení s plánovanou modernizací a rekonstrukcí dvou úseků tramvajové trati mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou, která je plánována do konce března 2015 a svým rozsahem se výrazně dotkne provozu MHD, jeho pravidelných cestujících a návštěvníků obou měst.

PROGRAM:
1/ přivítání
2/ představení projektu předsedou představenstva DPMLJ, a.s.
3/ představení a slovo zhotovitele stavby
4/ specifika provozu MHD na lince č. X5 a X11
5/ různé, diskuse
Závěr tiskové konference patří neformálnímu setkání všech přítomných.

HOSTÉ:
Roman ŠotolaDPMLJ, a.s., předseda představenstva
Luboš Wejnar DPMLJ, a.s., ředitel společnosti
Milan ČervenkaDPMLJ, a.s., ekonomický ředitel
Ludvík LavičkaDPMLJ, a.s., provozně-technický ředitel
Oskar ZappeDPMLJ, a.s., dopravní ředitel
David MichaličkaColas.CZ, ředitel oblasti kolejové dopravy
Tomáš KremrColas RAIL,ředitel pro ČR a SR
Hynek SchilbergerIDS Olomouc,zástupce vedoucího projektu
Petr StudihradColas.CZ,hlavní stavbyvedoucí

TISKOVÁ ZPRÁVA:
 
Dlouhodobě plánované a opakovaně avizované uzavření tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se stává aktuálním tématem. Od 15. 3. 2014 do konce března 2015 zde bude tramvajová doprava zcela nahrazena dopravou autobusovou, která bude zajišťována podle zvláštních výlukových jízdních řádů. Modernizaci a rekonstrukci dvou traťových úseků bude realizovat vybraný zhotovitel stavby – Sdružení COLAS-CR SA-IDS.

Tramvaje spojují města Liberec a Jablonec nad Nisou od 1. 1. 1955. Poslední celková rekonstrukce celé tramvajové trati spojená s dlouhodobou výlukou proběhla v letech 1972 až 1976. Po ní získala trať rychlodrážní charakter a byly na ní nasazeny nové tramvaje T3. Na trati tehdy přibyly nové výhybny, které umožnily posílit provoz, v Jablonci nad Nisou však byla zkrácena na novou smyčku u Tyršových Sadů. Zásadní modernizaci doznaly úseky v ulicích Liberecká a Budovatelů v Jablonci před více než třiceti lety. Na začátku devadesátých let minulého století byla trať navíc doplněna o tolik potřebné signalizační a zabezpečovací zařízení a také se podařilo zajistit rekonstrukce dalších traťových úseků.
V současnosti připravovaná modernizace se bude týkat celkem čtyř kilometrů tramvajové tratě.
Při rekonstrukci úseku z Nové Rudy bude vybudována nová dvoukolejná trať až ke křižovatce u Lékárny. Centrem Vratislavic nad Nisou povede i po rekonstrukci trať i nadále jednokolejně po konečnou ve Vratislavicích nad Nisou.
Další úsek od zastávky Měnírna po výhybnu Brandl v Jablonci nad Nisou dozná pak především změn v prostoru zmíněné výhybny, kde dojde díky posunutí tratě k rozšíření komunikace a tím i k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu.

Na trať po rekonstrukci vyjedou vozy o metrovém rozchodu kolejí. Tramvajová trať bude ale v opravených úsecích již připravena na přechod na standardní rozchod 1435 mm. Rekonstruované úseky budou navíc připraveny na plánovanou instalaci nové generace zabezpečovacího zařízení pro provoz tramvají. Rekonstrukce zvýší propustnost tramvajové tratě a odstraní současné dopravní a technické závady. Budou vybudovány nové zastávky s bezbariérovým přístupem a opraveny přilehlé chodníky a prostory.

Práce měly původně začít již v letních měsících roku 2013, ale první veřejná soutěž na dodavatele stavby byla zrušena a musela být vypsána znovu. Posunutím termínu zahájení stavby se však termín dokončení nezměnil, tramvajová trať by měla být znovu uvedena do provozu v březnu 2015.

Zakázka na rekonstrukci obou úseků byla v opakované soutěži vyhlášena jako veřejná nadlimitní dne 8. 8. 2013 formou zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku EU. Zároveň byla zveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK). Zakázka rozdělená na dvě samostatné části umožňovala přihlášení uchazeče pouze na jednu část z důvodu rozdílných rozsahu prací, čehož jeden z uchazečů také využil.

Součástí uveřejněné zadávací dokumentace byly veškeré kvalifikační, finanční a technické požadavky včetně výkazu výměr a smlouvy o dílo. Technická dokumentace byla jednotlivým uchazečům na vyžádání za úplatu zasílána.  Zadávací dokumentaci si vyzvedlo na první i druhou část celkem 15 uchazečů. Nabídku na část 1 odevzdalo celkem 9 a na část 2 pak 10 uchazečů. Hodnotící komise důkladně prostudovala předložené nabídky celkem v pěti jednáních. Na odbornou kontrolu a vyhodnocení předložených rozpočtů systémem ASPE byl přizván odborný poradce a kontrolou legislativních požadavků na nabídky ve vztahu k zadávací dokumentaci byl pověřen právní zástupce zadavatele.
Hodnotící komise tak na základě všech dostupných informací doporučila a představenstvo společnosti pak na svém jednání potvrdilo následující výběr vítězného uchazeče:

Část 1 – Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna:
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložilo sdružení:
„COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“
za částku 176 475 583,- Kč bez DPH.

Část 2 – Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložilo sdružení:
„COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“
za částku 59 552 039,- Kč bez DPH.

Vypsáním výběrového řízení na obě tyto stavby se ušetřilo téměř 40 milionů korun. Současně se vítězná firma zavázala ke zkrácení výluky o 30 dní, což jistě přinese také finanční úsporu. Na obě stavební zakázky pak bude poskytnuta záruka 120 měsíců. Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Rekonstrukce tramvajové trati v takovém rozsahu je možná pouze při zastavení provozu tramvají v celé trase Liberec – Jablonec nad Nisou, zahájení roční tramvajové výluky začne v sobotu 15. března 2014 od 04:00 hodin.
V maximální možné míře se DPMLJ snaží o přerušení provozu informovat své zákazníky, a to nejen upozorněním ve vozidlech a na zastávkách a vyvěšením výlukových jízdních řádů. Uživatele městské dopravy a návštěvníky na změnu režimu dopravy upozorňuje hlášení na terminálu MHD, informace na elektronických informačních tabulích, spoty vysílané  rozhlasovými a televizními stanicemi, informace v tištěných médiích, na webových stránkách společnosti a dalších internetových portálech.

Informační kampaň pak vyvrcholí v poslední pracovní den před zahájením tramvajové výluky, tedy v pátek 14. 3. 2014. Jako doplněk služeb stávajícího informačního centra ve Fügnerově ulici budou k dispozici cestujícím pracovníci dopravního podniku ve zvláštní tramvaji odstavené na kolejích obratiště v terminálu. Zájemci zde obdrží podrobné informace k režimu náhradní dopravy a upřesnění ke konkrétním spojům, jízdní řády výlukových linek a dozví se rovněž podrobnosti k samotné rekonstrukci jednotlivých úseků.

Ke dni zahájení výluky bude spuštěna také speciální e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., která bude sloužit cestujícím k podáváním připomínek a podnětů týkajících se výluky. Vedení společnosti je připraveno aktuálně reagovat na připomínky cestujících a vzhledem k rozsahu stavby a vyvolaných opatření upravovat režim provozu a tím i jízdní řády výlukových linek č. X5 a X11 tak, aby byl minimalizován dopad opatření na cestující.

Tramvajová doprava bude po celou dobu výluky nahrazena autobusovými linkami č. X5 a X11 dle nových výlukových jízdních řádů, cestující budou muset využít zastávek určených pro náhradní autobusovou dopravu. Zastávka Rybníček (společná s tramvajovými linkami č. 2 a 3) bude konečnou a nástupní zastávkou náhradní dopravy. Úsek Rybníček - Viadukt nebude obsluhován náhradní autobusovou dopravou, cestující mají možnost v tomto úseku využít spojů tramvajových linek č. 2 a 3. Po dobu výluky budou navíc nově zřízeny pro náhradní dopravu zastávky Mlýnská a Proseč nad Nisou škola ve směru do Jablonce nad Nisou.

Linka č. X11 bude po celý týden v provozu v intervalu 20 minut. Většina spojů bude provozována kloubovými autobusy, na ostatní spoje budou nasazena nízkopodlažní vozidla. V pracovní dny v době ranní a odpolední špičky budou vybrané spoje linky č. X11 navíc posilovány v úseku Rybníček - Vratislavice nad Nisou dalšími spoji linky č. X5, které budou mít i zvláštní označení „POSILOVÝ SPOJ“. Mezi Libercem a Vratislavicemi tak dopravní podnik nabídne ve špičkách pracovních dnů následný interval 10 minut mezi jednotlivými spoji.

Linka č. X5 bude v provozu v pracovní dny v době ranní a odpolední špičky rovněž v intervalu 20 minut a dále bude po celý týden posilovat spoje linky č. X11 i ve večerních hodinách. Linka však bude ukončena v náhradní zastávce Vratislavice nad Nisou U Cukrárny v ulici Dlouhomostecká, do prostoru smyčky ve Vratislavicích tak zajíždět nebude. Vozidla náhradní dopravy budou vybavena automaty na prodej jízdenek MHD.

V Jablonci nad Nisou nebude náhradní autobusová doprava vedena do prostoru konečné tramvaje v Tyršových sadech. Výstupní a nástupní zastávka bude v zastávkách MHD Lázně na ulici Budovatelů. Po 20:00 hodině pak budou všechny spoje linky č. X11 prodlouženy až na autobusové nádraží v Jablonci nad Nisou, odkud budou ve směru na Liberec odjíždět ze stanoviště č. 10.

Vzhledem k odlišnému trasování tramvajové a náhradní autobusové dopravy v některých úsecích není možné náhradní dopravou obsloužit vždy danou přímo lokalitu, a to zejména poblíž zastávek Pivovar, Ústav soc. péče, Nový Svět (ve směru do Jablonce) a zastávky Měnírna.

Tak jako doposud se bude vedení společnosti snažit podávat aktuální informace prostřednictvím osvědčené spolupráce s médii. Svým zákazníkům a návštěvníkům obou měst se dopravní podnik předem omlouvá za dočasné nepříjemnosti při cestování a věříme, že po dokončení stavby cestující ocení komfortnější a bezpečnější dopravu na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

<tm>

14/06 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 28. února 2014

Plánovaná výluka na tramvajové trati do Jablonce nad Nisou začne v sobotu 15.3.2014 od 4:00 hodin. Náhradní autobusová doprava přibližně na rok nahradí tramvaje dle nových výlukových jízdních řádů.

Dlouhodobě plánované a opakovaně avizované uzavření tramvajové trati ve směru do Jablonce nad Nisou se stává aktuálním tématem, jak pro desetitisíce cestujících MHD z obou měst, tak pro vítězného zhotovitele stavby – Sdružení COLAS-CR SA-IDS. Z důvodu modernizace a rekonstrukce dvou traťových úseků bude od 15. 3. 2014 tramvajová doprava zcela nahrazena dopravou autobusovou. V platnost vejdou připravené výlukové jízdní řády a nově budou zřízeny také náhradní zastávky.
Cestující MHD a návštěvníky obou měst na změnu režimu dopravy v uzavřeném úseku upozorní hlášení na terminálu MHD, letáky v dopravních prostředcích, informacemi na elektronických informačních tabulích, spoty v rádiích, v regionální televizi, informace v tisku, na webových stránkách společnosti a také na internetových portálech.
Vedení společnosti v poslední pracovní den před zahájením tramvajové výluky v pátek 14. 3. 2014 posílí službu stávajícího INFOCENTRA ve Fügnerově ulici. Provizorní informační stanoviště vznikne v odstaveném tramvajovém voze T3M, kde budou cestujícím podávány upřesňující informace a zároveň zde mohou být zájemcům vytištěny výlukové jízdní řády.
Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou stavbu, během níž může dojít k nepředvídatelným dopravním komplikacím, vedení DPMLJ je připraveno aktuálně reagovat a po vyhodnocení provozu v prvních týdnech upravit jízdní řády linek X5 a X11.

Souhrnný přehled změn v režimu dopravy na lince č. 5 a č. 11

 

•Tramvaje nahrazeny autobusy dle nových výlukových jízdních řádů v úseku Rybníček – Jablonec nad Nisou, Lázně (po 20.00 hod. jsou výlukové spoje prodlouženy až do zastávky Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží).
•Přeprava v úseku Viadukt – Rybníček bude u linek X5 a X11 zrušena. Cestující mohou k přepravě využít tramvajových linek č. 2 a č. 3.
•Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat pouze na zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu s těmito dalšími úpravami:
-nově zřízena náhradní zastávka Mlýnská ve směru do Jablonce nad Nisou
-nově zřízena náhradní zastávka Proseč nad Nisou, škola ve směru do Jablonce nad Nisou
-autobusová linka č. X5 bude nově končit v náhradní zastávce Vratislavice nad Nisou,
U Cukrárny v ulici Dlouhomostecká (do zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna
z důvodu stavby není možné zajíždění vozidel).
-autobusová linka č. X11 bude nově končit v náhradní zastávce Jablonec nad Nisou, Lázně v ulici Budovatelů. Po 20:00 hod. hodině do ukončení provozu budou všechny spoje linky č. X11 prodlouženy do zastávky Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží odkud budou začínat i ve směru do Liberce ze stanoviště č. 10 (platí PO-NE).
-V zastávce Rybníček budou linky X5 a X11 začínat a končit na tramvajových zastávkách linek č. 2 a 3.
•Autobusy náhradní dopravy budou vybaveny automatem na prodej jízdenek MHD.
•Autobusy náhradní přepravy linek č.X5 a X11 budou zastavovat v zastávce Fügnerova  (TERMINÁL MHD) na tramvajových zastávkách linek č. 2, 3, 5, 11.

Informace k jízdním řádům linek č. X5 a X11

 

•Spoje linky č. X11 budou jezdit po celý týden v intervalu 20 minut. Většina spojů bude provozována kloubovými autobusy. Ostatní spoje budou provozovány nízkopodlažními vozidly, které budou v případě potřeby v úseku Rybníček – Vratislavice a zpět posíleny dalším autobusem.
•V pracovní dny, v době ranní a odpolední špičky, budou vybrané spoje posíleny v úseku Rybníček - Vratislavice dalšími autobusy.
•Spoje linky č. X5 budou jezdit v pracovní dny, v době ranní a odpolední špičky v intervalu 20 minut a dále budou po celý týden doplňovat spoje linky č. X11 ve večerních hodinách.
•V rámci sdruženého JŘ linek č. X5 a X11 bude v úseku Rybníček – Vratislavice bude zajištěn pravidelný interval 10 minut mezi jednotlivými spoji v pracovní dny v čase přepravní špičky
•Provoz linek č. X5 a X11 bude bedlivě sledován a v případě potřeby budou vybrané spoje okamžitě operativně posíleny.
•Autobusy posilující spoje linky č. X11 v úseku Rybníček – Vratislavice budou označeny jako linka X5 a nápisem POSILOVÝ SPOJ a budou jezdit vždy jako první před spojem linky č. X11.

Pozn.: další podrobné informace k výluce budou zveřejněny v pátek 7. 3. 2014 na webových stránkách www.dpmlj.cz

<tm>

14/05 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 24. února 2014

První dárek pro ZOO Liberec k jejich 95. narozeninám vyjel dnes dopoledne z vozovny dopravního podniku

Zoologická zahrada Liberec si ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou dala první dárek k letošnímu půlkulatému, pětadevadesátiletému jubileu.

V pondělí 24. února se v 10.00 hod. otevřela jedna z hal tramvajové vozovny a vedení a zaměstnanci ZOO Liberec si za přítomnosti novinářů slavnostně vypravili na tramvajovou trať MHD v Liberci TRAMVAJ v nové grafice - barvách ZOO.

Tramvaj po pěti letech nahradí původní „firemní“ vůz T3. Původní tramvaj z roku 2009 jezdila oblečena do obrázků ze života tlupy paviánů pláštíkových, které ZOO Liberec chová jako jediná v republice. Nový vůz pak zdobí směsice tuctu zvířat v nejrůznějších pózách – jde o plameňáka růžového, nosála červeného, pižmoně grónského, levharta čínského, aru hyacintového, makaka lvího, krajtu zelenou, surikatu, orla východního, varana, rysa karpatského a suchozemskou želvu.. Podle ředitele ZOO Liberec MVDr. Davida Nejedla má přitom zastoupení savců, ptáků i plazů v grafickém polepu vozidla podtrhovat různorodost chovů zoo, takže pamatuje na šelmy, kopytníky i opy, dravce, papoušky a vodní ptáky, želvy, hady i ještěry. Portréty navíc doplňují dva texty: 2019 - 100 let ZOO Liberec a Nejlepší zoo ve městě. „Tramvaj má ještě jednu důležitou zajímavost - ať do ní cestující nastoupí na jakékoli tramvajové zastávce MHD v Liberci, vždy je dříve či později doveze přímo k bráně zoo,“ uvedl Nejedlo. Ředitel DPMLJ, a. s. Bc. Luboš Wejnar zase zdůraznil společnou spolupráci subjektů ze skupiny Statutárního města Liberec. „Jsem rád, že společnosti města Liberce spolupracují na různých projektech a podporují vzájemně své činnosti. Reklamní polepy na tramvajích MHD prezentují nabídky těchto společností a zvou obyvatele a návštěvníky města za zajímavostmi, kulturou i sportem,“ zdůraznil Wejnar.


<tm>

14/04 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 18. února 2014

Od 1. března 2014 dochází k rozšíření služby pro cestující MHD. Na tramvajové lince č. 11 Liberec - Jablonec nad Nisou jsou zavedeny nově SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu.

Využívání SMS jízdenek má stále rostoucí trend a v současné době DPMLJ eviduje přes 230 tisíc SMS jízdenek zakoupených ročně. Dopravní podnik spustil SMS jízdné před 5 lety, v 9. listopadu 2009, v tarifní zóně MHD LIBEREC.

Nyní při koupi jízdenky stačí poslat SMS s příslušným textem. Nastoupit do vozidla DPMLJ, a.s. lze teprve po obdržení SMS s tzv. HASH kódem na mobilní telefon. Tato SMS jízdenka platí pouze v tarifní zóně LIBEREC a jen na linkách MHD LIBEREC a platí 60 min. od obdržení zpětné SMS. Rozšířením sortimentu o tento druh jízdenky na tramvajové lince č. 11 Liberec – Jablonec nad Nisou se také předejde vyskytujícím se sporům s cestujícími, kteří ať již nechtěně nebo úmyslně přejíždí přes hranici zóny.

„Setkávali jsme se velmi často s požadavkem našich zákazníků na používání SMS jízdného v celé délce linky č. 11 do Jablonce nad Nisou, kde část linky je již mimo tarifní zónu Liberec. Věříme, že rozšíření možnosti nákupu o nový typ jízdního dokladu cestující potěší“, vysvětlil důvod rozšíření způsobu nákupu jízdného ředitel DPMLJ, a.s. Bc. Luboš Wejnar.

Cena jízdenky je vyčíslena na 31,- Kč (cena je o 5,- Kč vyšší než papírové relační jízdenky pro stejnou cestu, cenový rozdíl je stejný jako rozdíl dosavadních SMS a papírových jízdenek pro tarifní zónu Liberec) a platnost je stanovena na 60 min.

<tm>