logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2014

14/03 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 17. února 2014

Hodiny na terminálu MHD byly z technických a bezpečnostních důvodů zastaveny a čekají na svoji opravu.

Historie jedněch z největších hodin v České republice začala v Liberci na terminálu MHD v roce 1996. Velká ručička má délku 2,20 metrů.

Za 18 let po své instalaci a po téměř nepřetržitém provozu ve venkovním prostředí hodiny značně utrpěly. Z bezpečnostních důvodů bylo již nutné z části demontovat silně poškozené neonové osvětlení. Závažné závady vykazovaly také mechanické části hodinového strojku.

Poškozená mechanika a technické zpracování hodin opakovaně způsobovaly velké nepřesnosti  v uváděném času na nepřehlédnutelném ciferníku hodin, proto byl mechanický strojek zcela zastaven a hodinové ručičky byly srovnány do svislé polohy na číslici 12. Oprava tohoto atypického a v Čechách  málo se vyskytujícího  časoměřiče není vůbec jednoduchou technickou záležitostí. K opravě hodin je nezbytně nutná stavba lešení, což je zcela nemožné za každodenního zajištění tramvajového provozu směrem na Jablonec nad Nisou a zpět.

Vedení společnosti DPMLJ má  skutečný zájem opravu hodin uskutečnit co nejdříve, a tak k opravě hodin byla zvolena doba připravované tramvajové výluky, která je plánována na březen 2014 a oprava hodin dostane jistou prioritu při přípravě a koordinaci plánovaných prací (například ze stejných bezpečnostních a technických důvodů bude toto období využito také k nátěru části skeletu budovy terminálu MHD).

V současné době nabízí cestujícím zobrazení času ve své dolní části nové informační panely, které byly instalovány v závěru roku 2013 a uváděný čas je naprosto přesný.

Vedení společnosti DPMLJ se za  dočasné zastavení hodin omlouvá. Věříme, že opětovné zprovoznění  originálních hodin ve spodní části města, veřejnost potěší a s radostí o něm bude vedení dopravního podniku včas informovat.

<tm>

14/02 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 4. února 2014

Představenstvo společnosti schválilo dodavatele staveb, který bude v letošním a příštím roce realizovat pokračující rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby  „Rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou – 2 stavby“ bylo v souladu s platnou legislativou a interními směrnicemi společnosti vyhlášeno jako nadlimitní veřejná zakázka dne 8. srpna 2013. Předmětem této zakázky je modernizace tramvajové trati ve dvou částech:
I. část modernizace tramvajové trati, úsek Nová Ruda – Vratislavice n/ N, výhybna, v délce stavby  3 km., zájem o zakázku projevilo zájem 15 uchazečů, nabídku předložilo 9 uchazečů

II. část modernizace tramvajové trati, úsek Měnírna -  Brandl v Jablonci nad Nisou, v délce stavby 1 km, zájem o zakázku projevilo 15 uchazečů, nabídku předložilo 10 uchazečů

Nejvhodnější nabídka vzešla od společnosti:
Sdružení COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

S nabídkovou cenou za:
I. část zakázky 176 475 583,- Kč bez DPH
II. část zakázky 59 552 039,- Kč bez DPH

Vypsáním výběrového řízením na obě tyto stavby se ušetřilo 39 183 278,- Kč bez DPH. Další finanční úsporu přinese zkrácení termínu dodání stavby o 30 dní, ke kterému se vítězná firma zavázala. Na obě stavební zakázky bude poskytnuta záruka 120 měsíců.

V současné době běží lhůta pro podání případných námitek proti tomuto rozhodnutí. Smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena po této lhůtě.

Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Modernizace tramvajové trati vedoucí z Liberce do Jablonce nad Nisou začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru města Liberce.


Zahájení dlouhodobé tramvajové výluky je předpokládáno v březnu letošního roku, ukončení stavby je plánováno na jaře 2015.
<tm>

14/01 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 21. ledna 2014

V samém závěru loňského roku odstartovala obnova vozového parku Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Dvacátého prosince vjelo do areálu garáží prvních 6 nových autobusů.

Celkem 21 nových autobusů postupně nahradí v dopravním podniku dosluhující nízkopodlažní vozidla z let 2001 – 2002. Nové autobusy Iveco Citelis svou konstrukcí a ovládáním patří k nejmodernějším městským autobusům.
Zakázku na obnovu vozového parku MHD v Liberci, která byla vypsána na jaře loňského roku s cenou 4,75 milionů korun za kus, vyhrála společnost Tezas Servis, největší dealer a prodejce autobusů z dílen bývalé Karosy ve Vysokém Mýtě. Autobusy budou dodávány postupně od roku 2013 do roku 2017. Jejich cena je garantována po celou dobu dodávky se čtyřletou zárukou na vozidlo.

Garantovaný odběr

20136 ks
20156 ks
20165 ks
20174 ks
Celkem21 ks
pozn. na poslední dodávku v roce 2017 může DPMLJ (odběratel) uplatnit opci = právo případně vozidla neodebrat
Nové autobusy jsou kompletně již bezbariérové, dvounápravové a třídveřové. Novinkou v autobusech je samoobslužné otvírání dveří cestujícími a  samohasící systém motorového prostoru, který dokáže zlikvidovat případný požár. Letošní dodávka – 6 ks autobusů IVECO CITELIS splňují emisní normu Euro 5 a jejich provoz je tichý. Pojmou celkem 100 cestujících, z toho 29 sedících. Umožňují zároveň přepravu jednoho invalidního vozíku normované velikosti 120 x 80 cm. Mechanická nájezdová rampa je obsluhována řidičem autobusu. Opětovné použití posuvných oken místo výklopných z důvodu podstatně lepší výměny vzduchu uvnitř vozidla je standartem již od roku 2008.

Dodávky v letech 2015 až 2017 budou zajištěny novým typem IVECO URBANWAY, který splňuje emisní normu EURO 6 v souladu s požadavky EU.

Dopravní podnik by chtěl v budoucnu minimalizovat počet typů vozidel  v rámci celkového stavu autobusů. Tyto kroky vedou ke snížení nákladů na technickou péči o vozidla (například snížení počtu položek náhradních dílů, jednotná diagnostika závad apod.)

Řidiči uvítají kvalitnější automatickou převodovku, prostorný interiér kabiny, včetně zabudování účinné klimatizační jednotky. Celkový design vozidla je moderní, konstrukce je robustnější a pevnější, a vyhovuje současným bezpečnostním požadavkům na vozidla  městské hromadné dopravy.

V současné době se skládá  vozový park autobusů pro provoz MHD  z 26 ks typu Citibus, 27 ks typu SOR BN12, 27 ks TEDOM (pohon CNG), 3 ks KAROSA B900,  5 ks kloubový KAROSA B900 a 1 ks malokapacitní STRATOS. Mimo vozidel typu KAROSA B900 jsou všechna vozidla uzpůsobena jako bezbariérová umožňující přepravu invalidních vozíků.
<tm>