logo dpmlj

Překlad

15/15 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, dne 30. 6. 2015

1/ Představení nových autobusů pro MHD Liberec
Dopravní podnik postupně od roku 2013 obnovuje svůj vozový park. Celkem bude vyměněno 21 autobusů. Nové autobusy splňující svou konstrukcí a ovládáním nejmodernějším technické normy pro městské autobusy postupně nahradí v dopravním podniku dosluhující nízkopodlažní vozidla z let
2001–2002.

Zakázka na obnovu vozového parku MHD v Liberci byla vypsána v roce 2013 a s cenou 4,75 milionů korun za kus ji vyhrála společnost Tezas Servis, největší dealer a prodejce autobusů z dílen bývalé Karosy ve Vysokém Mýtě. Cena je garantována po celou dobu dodávky se čtyřletou zárukou na vozidlo.

Odběr vozidel byl rozdělen do několika etap. Prvních 6 kusů autobusů typu IVECO CITELIS bylo veřejnosti představeno v prosinci 2013. V letošním roce 2015 bude předáno dalších 6 kusů typu IVECO Urbanway 12 m. V roce 2016 bude dodáno pět a 2017 poslední čtyři kusy (pozn. na poslední dodávku v roce 2017 může DPMLJ uplatnit opci = právo případně vozidla neodebrat).

Typ IVECO Urbanway splňuje parametry pro emisní normu EURO 6 v souladu s požadavky EU. Představované nové autobusy jsou kompletně bezbariérové, dvounápravové a třídveřové. Obsaditelnost vozu s 1 místem pro vozíčkáře je více než 90 cestujících.

Autobusy jsou již vybaveny moderními barevnými informačními panely společnosti Bustec s.r.o. Kombinace dvou LED technologií („monochromatické“ a RGB) umožňuje dopravci pomocí barevného segmentu předat cestujícímu dopravní zprávy. Každou jednotlivou LED lze cíleně nastavit a vytvořit až 256 různých barevných odstínů. To umožňuje nesčetné úpravy zobrazených informací například dle aktuálnosti. Vybrané řešení provozuje například již Dopravní podnik města Ústí nad Labem a používají ho převážně dopravci, kteří zajišťují městskou dopravu také v různých evropských zemích.
Novinkou ve vozidlech je zabudovaný „sčítací rám“ od společnosti ABIRAIL CZ s. r. o.
Automatické počítání osob (APC) je systém složený z čidel, datových a napájecích kabelů, centrální jednotky a komunikačního rozhraní pro centrální software pro zpracování a prezentaci dat. Čidla jsou umisťována nad dveře vozidel, určených pro nástup a výstup cestujících. Při průchodu osob dveřmi s osazenými těmito čidly dochází k automatickému anonymnímu spočítání osob v každém směru (nástup, výstup). Systém má certifikaci pro silniční i železniční prostředí včetně referencí. Centrální jednotka ve vozidle řeší scénáře při nástupu a výstupu cestujících:
- jen nástup (jednotlivec i skupina současně)
- jen výstup (jednotlivec i skupina současně)
- současný nástup a výstup (jednotlivec i skupina současně)

Využití výsledků APC
Přehled o reálném/skutečném počtu přepravených cestujících v dopravních prostředcích:
- podklady pro prokázání skutečného počtu přepravených cestujících pro objednatele dopravní obslužnosti
- podklady pro reklamní účely
- eliminace lidského faktoru vůči sčítacím kampaním

Přizpůsobení jízdního řádu reálným potřebám cestujících:
- sledování dlouhodobých trendů
- délka doby otevření dveří
- počet cestujících, nastupujících a vystupujících na dané stanici/zastávce
- korekce jízdního řádu

Porovnání počtu odbavených cestujících vůči reálně přepravovaným cestujícím.
Aktuální informace o počtu přepravovaných cestujících a personálu pro případy nehod nebo jiných mimořádných událostí – informace pro záchranné složky, kapacita pro objednání náhradní doprav a další možnosti užití dat dle potřeb a požadavků dopravce.


2/ První dvě linky MHD v Liberci zcela s možností platby bezkontaktní bankovní platební kartou ve všech vozidlech, linka č. 2 + č. 3 (Lidové Sady, ZOO – Dolní Hanychov – Horní Hanychov)
V rámci pilotního projektu realizovaného ve spolupráci se společnostmi ČSOB a MasterCard jsou v libereckém dopravním podniku v několika etapách od července 2014 postupně instalovány validátory umožňující akceptaci bezkontaktních bankovních karet. Princip odbavení je vyhledávaný a snadný, cestující pouze přiloží svoji bankovní kartu, během několika sekund zaplatí za jízdenku a nemusí řešit hotovost. V roce 2014 byl instalován první platební automat k nákupu jízdního dokladu umožňující platby bezkontaktní kartou v centru města Liberce na terminálu MHD a krátce po-té se rozjela s validátory také první tramvaj EVO 2.
Současné dovybavení odbavovacích terminálů k akceptaci plateb bezkontaktní bankovní kartou do tramvajových vozidel zajišťujících provoz na městské tramvajové trati č. 2 a č. 3 je dalším krokem k rozšíření této služby cestujícím. Linky číslo 2 + 3 (Lidové Sady, ZOO – Dolní Hanychov – Horní Hanychov) byly v projektu vybrány, neboť na těchto tramvajových tratích se přepraví dle dopravních průzkumů více než 22 tisíc cestujících denně. Navíc je trať vedena po turisticky atraktivních místech města Liberec a je předpoklad, že úhradu jízdného prostřednictvím bezkontaktní karty využijí nejen návštěvníci Liberce z ČR, ale i ze zahraničí.
K plnému pokrytí všech vypravených spojů na vybraných 2 linkách novým typem odbavovacích zařízení bylo nutno zakoupit 32 ks validátorů „Vega“ (30 ks do vozidel – v každém vozidle jeden validátor a 2 ks náhradních odbavovacích zařízení pro případ poruch). Ve vozech bude validátor umístěn na kabině řidiče, a to i v druhých vozech souprav. K dispozici bude cestujícím i v době nástupu výhradně předními dveřmi, tedy po 20.té hodině. Náklady na vybavení vozidel pro tramvajové linky č. 2 a 3 činí necelý milion korun, z poloviny se na projektu podílí ČSOB.
Další etapou k rozšíření tohoto typu placení je dovybavení odbavovacích zařízení do tramvajových vozidel zajišťující provoz na meziměstské tramvajové trati č. 11. Předpokládaný rok realizace je 2016.

V souvislosti s dovybavením vozidel prvních dvou linek MHD v Liberci validátory je pro cestující ve spolupráci se společností MasterCard připravena LETNÍ SELFIE SOUTĚŽ.
Soutěžit může každý, kdo při platbě za jízdné v tramvaji použije svou bezkontaktní platební kartu a nahraje unikátní kód z jízdenky spolu s vlastní selfie z hromadné dopravy na www.jizdenkykartou.cz. Soutěž trvá do 31. 8. 2015 a pořádá ji Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Ceny do soutěže věnovaly společnosti MasterCard a ČSOB, které zajišťují možnosti platby jízdného ve vozech MHD a vybraných automatech v Liberci, Plzni a Brně. Podrobnosti k soutěži budou připraveny na www.dpmlj.cz. Kromě hlavní ceny v podobě noclehu pro dvě osoby v hotelu Ještěd mohou účastníci letní selfie soutěže vyhrát iPad, mobilní telefony nebo přednabité platební karty.

3/ Prodloužení linky MHD do Bedřichova (rozšíření služeb linky č. 18)
V souvislosti s úpravami dopravního řešení a minimalizací nákladů pro objednavatele je připraveno zajištění dopravní obslužnosti obce Bedřichov linkou MHD č. 18 od Liberce, které přinese cestujícím dojíždějícím mezi Bedřichovem rozšíření nabídky spojení v pracovní dny a zároveň snížení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti ze strany Libereckého kraje. Zahájení provozu prodloužené linky se předpokládá od 30. 8. 2015, v pracovních dnech pojede mezi Libercem a Bedřichovem 8 párů spojů linky č. 18. Stávající linky PAD Liberec-Bedřichov budou vedeny pouze v období turistické sezóny, sjednoceno bude odjezdové stání pro autobusy. Nástupiště pro linku č. 18 se přesune do zastávky příměstských linek v ulici Malá Moskevská u paláce Balon, kde bude vybudován nový přístřešek.
Odbavování cestujících na lince MHD do Bedřichova se bude řídit podle pravidel platných v integrovaném dopravním systému IDOL. Cestující jedoucí z Liberce do Bedřichova nebo opačně zaplatí ve všech případech relační jízdné dle Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje IDOL. Poslední zastávkou tarifní zóny Liberec bude zastávka Rudolfov (Česká Chalupa). Odbavovací zařízení ve vozidlech MHD v celém Liberci nabídne cestujícím s jízdenkou zakoupenou pomocí elektronické peněženky na kartě Opuscard kromě relace do Jablonce n.N. také relaci Liberec - Bedřichov.
Základní jízdenka pro jednotlivou jízdu Liberec – Bedřichov uhrazená hotovostí z elektronické peněženky na Opuscard bude stát 23, papírová relační pak 26,- Kč. Na lince do Bedřichova bude možné použít i stejnou SMS jízdenku za 31,- Kč, jako třeba na lince č. 11 do Jablonce nad Nisou. Třicetidenní základní předplatné pro celou síť MHD Liberec a relaci do Bedřichova pak cestujícího vyjde na 690 Kč.

IMG 20150630 135232 small IMG 20150630 135254 small

-tm-