logo dpmlj

Překlad

15/27 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik měl svůj sváteční den. Otevřel zajímavé zázemí vozovny tramvají pro širokou veřejnost, fandy do dopravy a rodiny svých zaměstnanců.

Dne 19. září 2015

Pouze jednou ročně lze nahlédnout za brány tramvajové vozovny v Liberci, Tatranské ulici, kde si může každý návštěvník vyzkoušet, jaké to je sedět na sedadle řidiče městské dopravy, nebo si může nasát „kovem a olejem nasycený vzduch“ na dílně těžké údržby tramvajových podvozků.

Den otevřených dveří v sobotu dopoledne začal v 10 hodin vjezdem kolony historických vozidlem do areálu. V čele kolony dorazily již tradičně tramvajové skvosty, které jsou v péči Boveraclubu. Za nimi pak jely historické autobusy Technického muzea v Brně a ŠKODA – BUS klub Plzeň následovány autoveterány v režii Automuzea.cz z Vratislavic nad Nisou. Zatímco tramvaje a autobusy se pak vydaly na linky vozit své cestující, historická auta se ještě zúčastnila Slavností Ještědu.

Celý den stovky návštěvníků korzovaly areálem, kam se střídavě vracely historické automobily ze svého výjezdu na Ještěd. Ve vozovně návštěvníkům neuniklo snad žádné technické zákoutí ani interiér vozidla. Velké pozornosti se těšila jako každoročně dílna těžké údržby tramvajových vozidel se svým technickým zázemím. Vystavená vozidla pak ještě doplnila motorová jednotka Stadler Českých drah, odstavená na vlečce dopravního podniku.

Samostatnou a již tradiční součástí expozice v areálu pak byla interaktivní výuka bezpečnosti silničního provozu, kterou již tradičně zajišťoval Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se SML.

„V sobotu jsem měl možnost využít dne otevřených dveří DPMLJ a při té příležitosti se svézt historickou tramvají do Lidových sadů a zpět. Na tvářích cestujících i v očích kolemjdoucích bylo vidět opravdovou radost z provozu historických vozů. Celá akce byla perfektně připravena. Na závěr snad jen malou poznámku. Vzhledem k mé drobné havárii na kole den před tím, vřele doporučuji jízdu prostředky MHD, kde bych podobný kontakt s přírodou (odřený obličej) jistě nezískal. Úplným závěrem pak chci poděkovat všem z DPMLJ, kteří připravili tuto akci a která jasně ukázala, že nejen Liberečané mají skutečně velký zájem jak o provoz dopravních prostředků hromadné dopravy, tak o technické zázemí“, pochválil dopoledne strávené v dopravním podniku náměstek SML Tomáš Kysela.

„Jsem velmi potěšen a děkuji, že mnozí z našich zaměstnanců si našli čas a ve svém volnu se do dopravního podniku přišli podívat svoji rodinou nebo se svými přáteli“, poděkoval ředitel společnosti Luboš Wejnar.

V sobotu padla hranice tří tisíc návštěvníků, což organizátory dne otevřených dveří těší, ale zároveň zavazuje. Příští rok by rádi den ve vozovně pojali jinak, netradičně, s možností vtáhnout do dění v DPMLJ také zcela nové návštěvníky.

tz foto sm   

<tm>