logo dpmlj

Překlad

15/28 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 8.10.2015

Modernizaci tramvajové tratě v úseku Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí dala „zelenou“ rada města Liberce. Dopravní podnik již pracuje na projektové a legislativní přípravě celého projektu, který poměrně výrazné omezí v létě 2017 silniční provoz v centru města.

Špatný technický stav tramvajové tratě, která prošla poslední rekonstrukcí v roce 1993, byl místy vyhodnocen jako havarijní. Za hranicí životnosti jsou hlavně velkoplošné panely, ve kterých jsou koleje uloženy. Rekonstrukce je tedy neodkladná. Vedení dopravního podniku čeká nelehký úkol, připravit a zvládnout rozsáhlou opravu přímo v centru Liberce, kde více než jisté, že rekonstrukce silně ovlivní dopravní průjezd městem.

„Řidiči mají jistě zkušenost, že jízda po těchto opotřebených panelech není příjemná. Mimo to se zvyšuje hluková zátěž pro obyvatele přilehlých domů,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Předpokládá se, že celý projekt modernizace tramvajové tratě bude z větší části (85 %) spolufinancován z prostředků Evropské unie. Nezbytnou podmínkou pro získání dotace je snížení hlučnosti a vibrací tramvajového a silničního provozu. Dopravní podnik počítá s náklady ve výši 65 milionů korun.

Poslední kompletní rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí proběhla v roce 1993 (po bývalé kino Adrie) a v roce 1995 (okolo paláce Syner do Fügnerovy ulice). V době realizace se tramvajová trať rekonstruovala formou splítky, tedy na rozchod 1000 mm i 1435 mm jako příprava na změnu rozchodu (změna proběhla v roce 1998 v souvislosti s ukončením rekonstrukce úseku Viadukt – Kubelíkova). Předmětný úsek byl rekonstruován formou tzv. malé rekonstrukce, neboť v roce 1984 byla zprovozněna přeložka Šaldovo náměstí – Revoluční, která byla vynucena havarijním stavem několika domů v ulicích Moskevská a Pražská.

V následujících létech se zvýšením silničního provozu a vlivem chemické údržby komunikací v zimním období došlo k rychlému opotřebování prvků tramvajové trati. Plánovaná životnost velkoplošných panelů BKV byla od ukončení rekonstrukce 20 až 25 let. V současné době, tedy po 22-ti létech provozu a několika lokálních opravách (zásadní problém je nedostatečné odvodnění pod panely BKV), vykazují panely již známky většího poškození, které způsobuje neklidnou jízdu silničních vozidel a hlavně se zvyšuje hluková zátěž pro obyvatele přilehlých domů. V dolní části Rumunské ulice jsou již opotřebené kolejnice těsně nad povolenou hranici. Celkový stav je tedy na hranici technické životnosti.

Technické provedení rekonstrukce předpokládá likvidaci dvojité betonové stabilizační vrstvy pod panely BKV, pravděpodobně realizaci nové dešťové kanalizace, odstranění poruch podloží (různé protlaky kabelových vedení), řádné odvodnění pláně, zřízení pevné jízdní dráhy s antivibrační rohoží, zřízení světelné signalizace na křižovatce Rumunská x Moskevská x Revoluční s preferencí kolejové dopravy a částečně autobusové. Dále dojde k částečnému posunutí osy kolejí z důvodu částečného rozšíření chodníku a bezpečného míjení protijedoucích vozidel. Podle posledních informací bude souběžně vyměněno plynové potrubí včetně přípojek.

Současně s touto rekonstrukcí bude provedena oprava křižovatky Masarykova x Vítězná (u Muzea), která je vyvolána úpravou kanalizačního potrubí (zkapacitnění) přímo pod tramvajovou tratí.

Obě tyto stavební akce způsobí poměrně výrazné omezení silničního provozu. Z tohoto důvodu bude investor požadovat  krátký  termín realizace v nepřekročitelné délce  5-ti měsíců v termínu od 1. května do 30. září 2017 při dodržení všech technologických časů, potřebných k dodržení technických norem Aby tento termín mohl být dodržen, bude řádně podána žádost primátorovi města Liberec o výjimku z obecně závazné vyhlášky SML č.3/2009 o veřejném pořádku ze čl.III. odst.3 (možnost práce o nedělích a svátcích).

<tm>